Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie definieert hoogwaardige datasets die beschikbaar moeten worden gesteld voor hergebruik

Vandaag heeft de Commissie een lijst van hoogwaardige datasets gepubliceerd die openbare lichamen binnen 16 maanden kosteloos voor hergebruik beschikbaar zullen moeten stellen.

Bepaalde overheidsgegevens, zoals meteorologische gegevens of gegevens over luchtkwaliteit, zijn bijzonder interessant voor makers van diensten en toepassingen met toegevoegde waarde en hebben belangrijke voordelen voor de samenleving, het milieu en de economie. Daarom moeten zij openbaar worden gemaakt.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: 

Het beschikbaar stellen van hoogwaardige datasets zal zowel de economie als de samenleving ten goede komen, bijvoorbeeld door de klimaatverandering te helpen bestrijden, de luchtverontreiniging in steden terug te dringen en de vervoersinfrastructuur te verbeteren. Dit is een praktische stap in de richting van een succesvol digitaal decennium en een welvarender digitale toekomst.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt:

Gegevens zijn een hoeksteen van ons industriële concurrentievermogen van de EU. Met de nieuwe lijst van hoogwaardige datasets, die vandaag wordt gepubliceerd, ontsluiten we een grote hoeveelheid openbare gegevens ten behoeve van iedereen. Start-ups en kmo’s zullen deze gegevens kunnen gebruiken om nieuwe producten en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die het leven van de burgers in de EU en de rest van de wereld verbeteren.

De verordening is opgezet in het kader van de richtlijn open data, waarin zes categorieën van dergelijke hoogwaardige datasets worden gedefinieerd: geospatiaal, aardobservatie en milieu, meteorologie, statistieken, bedrijven en mobiliteit. Dit thematische bereik kan in een later stadium worden uitgebreid om rekening te houden met technologische en marktontwikkelingen. De datasets zullen beschikbaar zijn in een machineleesbaar formaat, via een applicatieprogramma-interface en, in voorkomend geval, als bulksgewijze download.

De grotere beschikbaarheid van gegevens zal het ondernemerschap stimuleren en leiden tot de oprichting van nieuwe bedrijven. Hoogwaardige datasets kunnen voor kmo’s een belangrijk hulpmiddel zijn om nieuwe digitale producten en diensten te ontwikkelen, en kunnen hen dus ook helpen investeerders aan te trekken. Het hergebruik van datasets zoals mobiliteit of geolokalisatie van gebouwen kan zakelijke kansen scheppen voor de logistieke of vervoerssector en de efficiëntie van de openbare dienstverlening verbeteren, bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in verkeersstromen om het vervoer efficiënter te maken. Meteorologische observatiegegevens, radargegevens, gegevens over luchtkwaliteit en bodemverontreiniging kunnen ook onderzoek en digitale innovatie en beter onderbouwde beleidsvorming ondersteunen, met name in de strijd tegen klimaatverandering.

Meer informatie