Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie organiseert Europees burgerpanel over virtuele werelden

Vandaag organiseert de Commissie een Europees burgerpanel in Brussel, waar burgers aanbevelingen kunnen formuleren over een visie, beginselen en acties om ervoor te zorgen dat de virtuele wereld in de EU eerlijk en geschikt is voor de mensen.

©GettyImages

Het panel zal een lijst van aanbevelingen verstrekken ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van virtuele werelden en de toekomst van het internet. Het zal helpen vorm te geven aan de beginselen voor virtuele werelden die gericht zijn op mensen en Europese waarden, met inachtneming van de Europese regels.

De Commissie publiceert ook de resultaten van de studie "Extended reality: Kansen, succesverhalen en uitdagingen ", waarin de sterke en zwakke punten van het gebruik van uitgebreide technologieën in de gezondheidszorg en het onderwijs worden beoordeeld, die in het initiatief zullen worden meegenomen.

Dubravka Šuica, vicevoorzitter voor Democratie en Demografie, verwelkomt 150 burgers in Brussel die willekeurig zijn geselecteerd in de 27 lidstaten. Vandaag zullen burgers uit Oekraïne zich bij wijze van uitzondering bij hen aansluiten, ter gelegenheid van de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie van Rusland.

Vicevoorzitter Šuica:

Sinds het begin van de Conferentie over de toekomst van Europa zijn burgerpanels een vast onderdeel geworden van ons democratisch leven, waarin burgers rechtstreeks inspraak hebben in de beleidsvorming van de EU. De burgerpanels openen een nieuwe fase van overlegdemocratie en bieden burgers de kans ideeën en aanbevelingen te formuleren over belangrijke initiatieven die van invloed zullen zijn op hun leven. Deze panels zijn ook een viering van de democratie. Bij deze bijzondere gelegenheid hebben we, om een jaar na de brute invasie van Rusland onze onwrikbare steun aan Oekraïne te betuigen, een aantal Oekraïense vrienden uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten en hun getuigenis te delen.

Dit is de tweede nieuwe generatie burgerpanels die zijn gelanceerd als follow-up van de Conferentie over de toekomst van Europa, zoals aangekondigd door voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie van 2022, om de deelname van burgers aan het beleidsvormingsproces van de Europese Commissie op bepaalde belangrijke beleidsterreinen te bevorderen. Het eerste burgerpanel van de volgende generatie over voedselverspilling vond plaats tussen december 2022 en februari 2023.

Related content

Virtual Worlds Panel voor de Europese burger — sessie 1

Event | 24 Februari 2023

De Commissie lanceert een nieuw burgerpanel dat burgers in staat stelt aanbevelingen te formuleren over een visie, beginselen en maatregelen om ervoor te zorgen dat virtuele werelden in de EU eerlijk en geschikt zijn voor mensen. De plenaire debatten zullen via webstreaming worden gevolgd.