Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

Commissie lanceert website om toe te zien op de invoering van belangrijke internetnormen in de hele EU

De Commissie heeft een website opgezet om toezicht te houden op de invoering van belangrijke internetnormen.

Search bar looking for key internet standards

CC0

De Commissie heeft op 24 november 2022 de website van de EU voor het toezicht op de invoering van internetnormen gelanceerd.

Dit volgt op de in de EU-strategie inzake cyberbeveiliging van 2020 aangekondigde toezegging om de toepassing van internetbeveiligingsnormen te bevorderen en op de aankondiging van het plan voor een monitoringwebsite in de normalisatiestrategie van 2022.

De website geeft een overzicht van het huidige niveau van invoering van een reeks internationaal overeengekomen internetnormen in de hele EU. Deze internetnormen worden als essentieel beschouwd om de openheid, interoperabiliteit en cyberbeveiliging van internetcommunicatie te waarborgen.

De website is gericht op de volgende 5 categorieën internetnormen:

  1. Browsing — Hypertext Transfer Protocol
  2. Routing — Onderling overeengekomen normen voor routebeveiliging
  3. E-mail — moderne beveiligingsnormen voor e-mail
  4. Naamgeving — domeinnaamsysteem
  5. Adres — Internet Protocol versie 6

Monitoring van de toepassing van deze normen zal de Commissie en de lidstaten in staat stellen goede praktijken te bevorderen en de uitrol ervan te versnellen ter ondersteuning van de visie van de EU op een open, mondiaal en veilig internet.

Momenteel zijn er 5 technische verslagen over internetnormen beschikbaar op de website, zoals opgesteld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie. De website zal om de 6 maanden worden bijgewerkt met de meest recente informatie over de invoering van internetnormen in de EU.

Achtergrond

Communicatie via internet wordt geregeld door een reeks internationaal overeengekomen internetnormen. Naarmate de technologie evolueert en de dreigingen evolueren, is het van essentieel belang deze normen actueel te houden om de internetveiligheid te verbeteren.

Internetnormen worden op basis van consensus overeengekomen door de Internet Engineering Task Force (IETF). Zij worden gratis ter beschikking gesteld en op vrijwillige basis ingezet. De toepassing van de meest actuele normen draagt echter bij tot het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van onze onlineactiviteiten en -interacties. Dit omvat het terugdringen van spam en inbreuken op de privacy, het nemen van maatregelen tegen identiteitsdiefstal, het verbeteren van de veiligheid bij het surfen en meer.

In de EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale decennium, die in december 2020 werd gepubliceerd, wordt de doelstelling uiteengezet om „de invoering van belangrijke internetnormen, waaronder IPv6 en gevestigde internetbeveiligingsnormen en goede praktijken voor DNS, routing en e-mailbeveiliging, te versnellen, met uitzondering van regelgevende maatregelen”.

Op basis hiervan heeft het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (DG CNECT) samen met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie een studie opgezet als empirisch onderbouwde input voor mogelijke volgende stappen.

In de normalisatiestrategie van de EU van februari 2022 werd vervolgens het concept van een „website voor toezicht op de invoering van internetnormen”, waaraan DG CNECT en het JRC begonnen te werken, uitgewerkt. Het is gericht op het monitoren van de toepassing van internationaal overeengekomen normen. Dit ondersteunt een positieve visie op een open, mondiaal internet waar de EU voor staat en wereldwijd bevordert.