Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie opent programma Digitaal Europa voor Turkije

De Europese Commissie heeft met Turkije een associatieovereenkomst voor het programma Digitaal Europa ondertekend. Na de ondertekening en na voltooiing van de desbetreffende ratificatieprocessen treedt de associatieovereenkomst in werking.

Bedrijven, overheidsdiensten en andere in aanmerking komende organisaties in Turkije zullen toegang kunnen krijgen tot de oproepen in het kader van het programma Digitaal Europa, een programma met een totale begroting van 7.5 miljard EUR in de periode 2021-2027. 

Met name deelnemers uit Turkije zullen kunnen deelnemen aan projecten voor de uitrol van digitale technologieën in de hele EU op specifieke gebieden zoals artificiële intelligentie en geavanceerde digitale vaardigheden. Zij zullen ook in Turkije digitale-innovatiehubs kunnen opzetten.

Met deze associatieovereenkomst zullen de Europese Unie en Turkije hun sterke banden op het gebied van digitale technologieën versterken — met potentiële voordelen als gevolg van de capaciteiten en middelen van Turkije op de gebieden die onder het programma Digitaal Europa vallen, onder meer op het gebied van AI.

De Commissie hoopt ook dat Turkije nauwere banden met de economie en de samenleving van de EU bevordert, meer samenwerkt bij de ontwikkeling van onze technologische capaciteiten en digitalisering ondersteunt, met name van kleine en middelgrote ondernemingen.

De middelen van het programma Digitaal Europa zullen een aanvulling vormen op de financiering die voor Turkije beschikbaar is via andere EU-programma’s zoals Horizon Europa. De doelstellingen en specifieke thema’s die momenteel voor financiering in aanmerking komen, worden in de werkprogramma’s uiteengezet.

Meer informatie

Programma Digitaal Europa

Financiering aanvragen