Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda om het voortouw te nemen in de nieuwe innovatiegolf

Voortbouwend op het inhoudelijke werk dat reeds is verricht om innovatie in de EU te bevorderen, heeft de nieuwe Europese innovatieagenda tot doel de ontwikkeling en opschaling van innovatie in de hele Unie te versnellen door middel van een samenhangende reeks acties.

© image by Dilok Klaisataporn - Getty Images/iStock

Op 05 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda goedgekeurd om Europa een voortrekkersrol te geven in de nieuwe golf van deep tech innovatie en start-ups. Het zal Europa helpen nieuwe technologieën te ontwikkelen om de meest urgente maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en deze op de markt te brengen. De nieuwe Europese innovatieagenda is bedoeld om Europa te positioneren als toonaangevende speler op het wereldinnovatielandschap. Europa wil de plaats zijn waar het beste talent hand in hand gaat met de beste bedrijven en waar deep tech innovatie gedijt en baanbrekende innovatieve oplossingen creëert die de wereld zullen inspireren.

Volledig persbericht.