Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Voorstellen van de Commissie om de arbeidsomstandigheden van mensen die via digitale arbeidsplatformen werken, te verbeteren

De Europese Commissie heeft een reeks maatregelen voorgesteld om de arbeidsomstandigheden bij platformwerk te verbeteren en de duurzame groei van digitale arbeidsplatformen in de EU te ondersteunen.

graphic showing a laptop with graphs and a magnifying glass