Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie verwelkomt politiek akkoord over Europese chipwet

De Commissie was ingenomen met het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten deze week hebben bereikt over de Europese chipwet, die de Commissie op 8 februari 2022 heeft voorgesteld, met inbegrip van de begroting.

European Chips Act logo

@EuropeanCommission

De eerste pijler van de Akte — het initiatief Chips voor Europa — zal het technologische leiderschap van Europa versterken door de kennisoverdracht van het laboratorium naar de fab te vergemakkelijken, de kloof tussen onderzoek en innovatie en industriële activiteiten te overbruggen en de industrialisering van innovatieve technologieën door Europese bedrijven te bevorderen.

Naast het initiatief Chips voor Europa zal de tweede pijler van de Europese chipwet publieke en particuliere investeringen in productiefaciliteiten voor chipmakers en hun leveranciers stimuleren. 

De tweede pijler van de Europese chipwet zal een kader creëren om de voorzieningszekerheid te waarborgen door investeringen aan te trekken en de productiecapaciteit voor de productie van halfgeleiders te vergroten. 

In het kader van de derde pijler van de Europese chipverordening zal ook een coördinatiemechanisme tussen de lidstaten en de Commissie worden opgezet om de samenwerking met en tussen de lidstaten te versterken, het aanbod van halfgeleiders te monitoren, de vraag te ramen, te anticiperen op tekorten en, indien nodig, de activering van een crisisfase in gang te zetten. Om dergelijke situaties aan te pakken, voorziet de Europese chipwet in een speciaal instrumentarium van maatregelen die kunnen worden genomen.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk:

Chips zijn essentieel voor al onze digitale en gedigitaliseerde producten. En het akkoord van vandaag zal bijdragen tot het veiligstellen van de levering van innovatieve halfgeleiders in Europa. Het zal de invoering van innovatieve chips door Europese bedrijven versnellen, waardoor deze concurrerender worden. Wij zijn dan ook ingenomen met het feit dat de lidstaten en het Europees Parlement dit akkoord op zeer korte termijn hebben bereikt.”

Volledige informatie

Persbericht

Europese chipwet