Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Auteursrecht: Commissie dringt bij Tsjechië aan op volledige omzetting van EU-regels inzake auteursrecht in nationaal recht

De Commissie heeft vandaag besloten Tsjechië twee met redenen omklede adviezen te sturen omdat het de Commissie niet in kennis heeft gesteld van de omzettingsmaatregelen op grond van twee richtlijnen, ten eerste met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen (Richtlijn (EU) 2019/789), en ten tweede met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (Richtlijn (EU) 2019/790).

©GettyImages

Deze twee richtlijnen hebben tot doel de auteursrechtwetgeving te moderniseren zodat consumenten en bedrijven de digitale wereld optimaal kunnen benutten. Zij bieden rechthebbenden uit verschillende sectoren bescherming en stimuleren de creatie en verspreiding van meer hoogwaardige inhoud. Doordat zij de transactiekosten verlagen en de distributie van radio- en televisieprogramma’s in de hele EU vergemakkelijken, wordt het aanbod voor gebruikers groter. Na het verstrijken van de omzettingstermijn op 7 juni 2021 heeft de Commissie op 23 juli 2021 de inbreukprocedure ingeleid door aanmaningsbrieven te sturen naar de lidstaten die de omzetting van de twee richtlijnen niet volledig hadden meegedeeld. De vandaag verzonden met redenen omklede adviezen maken deel uit van het bredere pakket inbreuken met betrekking tot het gebrek aan volledige omzetting van de twee richtlijnen door de lidstaten; op 19 mei 2022 heeft de Commissie een met redenen omkleed advies uitgebracht aan 10 lidstaten wegens niet-mededeling van de nationale maatregelen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/789 en aan 13 lidstaten met betrekking tot Richtlijn (EU) 2019/790. Als er geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De twee gemotiveerde adviezen van vandaag: