Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven
Press release | Publicatie

Cyberbeveiliging: EU start eerste fase van de uitrol van Europese infrastructuur voor grensoverschrijdende veiligheidsoperaties

De Commissie lanceert, in samenwerking met het Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging (ECCC), een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om entiteiten in de lidstaten te selecteren die grensoverschrijdende platforms voor de opsporing van cyberdreigingen zullen organiseren en exploiteren, waarbij alle relevante overheidsinstanties uit verschillende lidstaten en particuliere entiteiten worden samengebracht.

Dit is de eerste fase van de oprichting van een grensoverschrijdende infrastructuur van Europese centra voor veiligheidsoperaties (SOC), die wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie (AI) en andere geavanceerde technologieën, zoals aangekondigd in de Europese cyberbeveiligingsstrategie van 2020, en onlangs nader uitgewerkt in de gezamenlijke mededeling over het Europees cyberdefensiebeleid.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk:

Een veilige cyberruimte is de basis van ons digitale leven, de digitale economie en de soevereiniteit van de EU. Deze nieuwe Europese infrastructuur is onontbeerlijk om de basis te leggen en dankzij het toekomstige solidariteitsmechanisme zal deze op nog grotere schaal worden uitgerold.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt:

Detectiesnelheid is een belangrijke factor bij het reageren op cyberdreigingen. Met de uitrol van een Europese SOC-infrastructuur verbeteren we de responstijd en vergemakkelijken we de samenwerking om een echt Europees cyberschild tot stand te brengen. 

De centra voor grensoverschrijdende beveiligingsoperaties zullen instrumenten en diensten voor het opsporen van cyberdreigingen aankopen samen met het Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging, dat in eerste instantie 30 miljoen EUR zal bijdragen in het kader van het programma Digitaal Europa. Het programma zal ook tot 72,5 miljoen EUR aan subsidies voor het opsporen van cyberdreigingen financieren, naar aanleiding van een onlangs geopende oproep tot het indienen van voorstellen.

Centra of platforms kunnen ook dergelijke subsidies aanvragen, als aanvulling op de investeringen die voortvloeien uit gezamenlijke aanbestedingen met het Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging.

Meer informatie