Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Inbreukenpakket voor december: de Commissie roept Roemenië op de EU-regels inzake auteursrecht na te leven

De Commissie heeft besloten Roemenië een aanvullende aanmaningsbrief te sturen omdat zijn nationale regels inzake het beheer van rechten inzake muziekwerken in strijd zijn met de EU-regels inzake auteursrechten.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

De Commissie heeft de inbreukprocedure ingesteld door de Roemeense autoriteiten op 8 december 2017 een aanmaningsbrief te sturen, toen de Commissie het gebruik van verplicht collectief beheer voor de mededeling aan het publiek van muziekwerken betwistte. Roemenië heeft zijn wetgeving in januari 2019 gewijzigd om te voorzien in collectieve licentieverlening met een verruimd effect. De Commissie is van oordeel dat deze wijziging de vastgestelde inbreuk op het EU-recht niet volledig herstelt. Bovendien voldoen de nieuwe regels niet aan artikel 12 van Richtlijn (EU) 2019/790, dat de voorwaarden harmoniseert waaronder de lidstaten kunnen voorzien in mechanismen voor collectieve licentieverlening met een verruimd effect. De Roemeense autoriteiten hebben twee maanden de tijd om op de argumenten van de Commissie te reageren; Anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Meer informatie over de EU-regels inzake auteursrechten: