Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Wet inzake digitale diensten: Commissie is ingenomen met het politieke akkoord over regels die zorgen voor meer veiligheid en verantwoordingsplicht online

De Commissie is ingenomen met het snelle politieke akkoord van vandaag tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over haar voorstel van december 2020 voor de wet inzake digitale diensten.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

De wet inzake digitale diensten bevat een ongekende nieuwe norm voor de verantwoordingsplicht van onlineplatforms met betrekking tot illegale en schadelijke inhoud. De wet zal internetgebruikers en hun grondrechten beter beschermen en één enkele reeks regels op de interne markt vaststellen, waardoor kleinere platforms kunnen doorgroeien.

Volledig persbericht