Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

EU investeert EUR 13.5 miljard in onderzoek en innovatie voor 2023-2024

De Commissie heeft vandaag het belangrijkste werkprogramma van Horizon Europa 2023-24 vastgesteld, met ongeveer 13.5 miljard euro om onderzoekers en innovatoren in Europa te ondersteunen bij het zoeken naar baanbrekende oplossingen voor milieu-, energie-, digitale en geopolitieke uitdagingen.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Als onderdeel van het bredere onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU van 95.5 miljard EUR, Horizon Europa, zal deze financiering bijdragen tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de EU, het vergroten van de veerkracht op energiegebied en de ontwikkeling van digitale kerntechnologieën. Het zal ook gericht zijn op gerichte acties om Oekraïne te ondersteunen, de economische veerkracht te vergroten en bij te dragen tot een duurzaam herstel na de COVID-19-pandemie.

Volledig persbericht