Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

EU-regels voor oproepen binnen de EU beschermen burgers effectief tegen buitensporige prijzen

Zowel uit het evaluatieverslag van de Commissie als uit de resultaten van een Eurobarometer-enquête over de impact van de regels voor betaalbare communicatie binnen de EU blijkt dat de EU-regels doeltreffend zijn gebleken: sinds 2019 genieten de Europeanen lagere detailhandelsprijzen voor gesprekken uit de ene lidstaat die in andere lidstaten eindigen.

photo of a young woman using a mobile with a city background

iStock photo Getty images plus

De maatregelen, die sinds mei 2019 van kracht zijn, helpen burgers in de EU gemakkelijker in contact te blijven met hun familie en vrienden die zich in het buitenland in de EU bevinden, en dragen bij tot de totstandbrenging van een doeltreffende Europese interne markt.  Volgens de enquête profiteren consumenten gemiddeld van prijzen die met meer dan 60 % zijn verlaagd. Bovendien communiceert 27 % van de consumenten in de EU met mensen in andere EU-landen ten minste een keer per maand via oproepen, sms-berichten of het internet, en voor wie de regels nog steeds zouden dienen als bescherming tegen buitensporige prijzen

De Commissie heeft het effect van de maatregelen op oproepen binnen de EU beoordeeld op basis van de voortdurende monitoring van de uitvoering van de regels en op basis van uitwisselingen met belanghebbenden, alsook op basis van het advies van Berec over de verordening inzake communicatie binnen de EU. De Commissie zal informatie blijven verzamelen om het gebruik en de ontwikkeling van de maatregelen te analyseren.

Verdere beoordeling volgt op de analyse van de resultaten van de verkennende raadpleging over de toekomst van de elektronische-communicatiesector en de bijbehorende infrastructuur, die loopt tot en met 19 mei 2023. De algemene beoordeling zal bijdragen tot de besluitvorming over de volgende stappen.