Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

EU steunt grensoverschrijdende journalistiek met 8 miljoen euro

Zeven consortia van nieuwsorganisaties zullen EU-steun ontvangen voor grensoverschrijdende projecten die tot doel hebben de nieuwsmediasector te versterken.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

Na de eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor partnerschappen voor journalistiek in 2021 zijn zeven projecten geselecteerd als onderdeel van het NEWS-initiatief dat in het actieplan voor de media en de audiovisuele sector is aangekondigd.

De 7 partnerschapsprojecten op het gebied van journalistiek zullen worden gefinancierd door Creatief Europa. Het algemene doel ervan is de structurele uitdagingen aan te pakken waarmee de nieuwsmediasector wordt geconfronteerd, en de media te helpen sterker te worden in het licht van de digitale transitie en de toegenomen concurrentie. Zij brengen verschillende nieuwsmediaorganisaties samen om sectorbrede netwerken voor mediaprofessionals op te zetten en richten zich op collaboratieve bedrijfstransformatie en/of collaboratieve journalistieke projecten. De winnaars werden geselecteerd door onafhankelijke deskundigen die 32 voorstellen uit heel Europa evalueerden.

Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie:

Van opleiding op het gebied van veiligheid tot subsidies voor lokale media, zijn deze projecten bedoeld om journalisten te ondersteunen met de nadruk op grensoverschrijdende samenwerking. Het is de eerste keer dat de EU dergelijke journalistieke partnerschappen steunt. En het is niet de laatste keer. We willen tegen 2027 ten minste 75 miljoen euro investeren in soortgelijke projecten. Wij intensiveren de maatregelen, zowel op het gebied van financiering als wetgeving, ter ondersteuning van de vrijheid en pluriformiteit van de media, omdat dit de gezondheid van onze democratieën betreft.

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: 

De media staan voor ongekende uitdagingen, waaronder dalende inkomsten, versnelde digitale transitie en bedreigingen voor de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de media. Met de vandaag aangekondigde EU-steun van 8 miljoen euro bevorderen we de samenwerking tussen journalisten en mediakanalen om hen te helpen innoveren, nieuwe formaten te testen, nieuwe vaardigheden op te bouwen en zo hun veerkracht te versterken.

Volledig persbericht.