Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Europese wet inzake mediavrijheid: Commissie start overleg met verzoek om input

De Commissie is begonnen met raadplegingen over haar komende Europese wet inzake mediavrijheid.

Media Freedom Act call for evidence

De wet inzake mediavrijheid is een baanbrekend initiatief dat voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie van 2021 heeft aangekondigd en dat het pluralisme en de onafhankelijkheid van de media in de interne markt van de EU zal waarborgen.

Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie:

Elke dag zien we pogingen van regeringen of particuliere groeperingen om druk uit te oefenen op de media. Het is hoog tijd dat we het eens worden over gemeenschappelijke waarborgen op EU-niveau om de onafhankelijkheid en het pluralisme van de media te beschermen, zodat journalisten hun werk kunnen doen en de burgers zonder angst of voorkeur kunnen informeren. Wij zullen de komende maanden breed overleg plegen om de beste oplossingen voor te stellen.

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt:

In het licht van belangrijke veranderingen in de mediasector hebben we een sterk mechanisme nodig om de transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van acties die van invloed zijn op de controle over media-actoren te vergroten. Onze taak — of nog meer uw taak — is ons te helpen de beste aanpak te vinden om ons wetgevingsarsenaal aan te vullen met het oog op het waarborgen van de integriteit en onafhankelijkheid van de EU-mediamarkt, waarin de vrijheid en pluriformiteit van de media intact blijven.

Alle belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een oproep tot het indienen van input die vandaag op de portaalsite Geef uw mening in alle EU-talen wordt gepubliceerd. Zij kunnen hun mening geven over de beschrijving van het initiatief door de Commissie en uitleggen waarom het noodzakelijk is en wat het beoogt te bereiken. Input kan worden verstrekt tot 25 maart 2022 (nieuwe termijn). Deze oproep tot het indienen van input zal worden gevolgd door een openbare raadpleging, een gedetailleerde enquête die in januari 2022 zal worden gepubliceerd en enkele weken zal worden geopend. De Europese wet inzake mediavrijheid zal naar verwachting in de loop van 2022 worden aangenomen. Het zal voortbouwen op de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten, zal tot doel hebben de interne markt voor media-investeringen en -activiteiten in Europa te versterken en maakt ook deel uit van de inspanningen van de EU om de democratie te versterken in het kader van het actieplan voor Europese democratie. Het zal ook een aanvulling vormen op het actieplan voor de media en de audiovisuele sector, dat 

Elke klasse = „btn btn-ctn” href = „https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Safeguarding-media-freedom-in-the-EU-new-rules_en”Access the call for evidence” — a > — p > >