Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Start eerste samenwerkings- en monitoringcyclus om de EU 2030-doelstellingen voor het digitale decennium te halen

Het beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030, een monitoring- en samenwerkingsmechanisme om tegen 2030 gemeenschappelijke doelstellingen voor de digitale transformatie van Europa te verwezenlijken, is in werking getreden.

iStock photo Getty images plus

Voor het eerst hebben het Europees Parlement, de lidstaten en de Commissie samen concrete doelstellingen en streefcijfers vastgesteld op de vier kerngebieden digitale vaardigheden, infrastructuur met inbegrip van connectiviteit, de digitalisering van bedrijven en online overheidsdiensten, met inachtneming van de verklaring over Europese digitale rechten en beginselen. De doelstellingen en streefdoelen gaan gepaard met een proces van cyclische samenwerking dat vandaag van start gaat, om de balans op te maken van de vooruitgang en mijlpalen vast te stellen, zodat deze tegen 2030 kunnen worden bereikt. Het programma creëert ook een nieuw kader voor meerlandenprojecten dat de lidstaten in staat zal stellen de krachten te bundelen op het gebied van digitale initiatieven.

Volledig persbericht