Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Aanvang eerste samenwerkings- en monitoringcyclus om digitale streefdoelen voor 2030 te bereiken

Het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030, een monitoring- en samenwerkingsmechanisme om tegen 2030 de gemeenschappelijke streefdoelen voor de digitale transformatie van Europa te bereiken, is in werking getreden.

iStock photo Getty images plus

Voor het eerst hebben het Europees Parlement, de lidstaten en de Commissie samen concrete doelstellingen en streefdoelen geformuleerd op de vier kerngebieden digitale vaardigheden, infrastructuur (inclusief connectiviteit), de digitalisering van bedrijven en online-overheidsdiensten, in overeenstemming met de verklaring over Europese digitale rechten en beginselen. De doelstellingen en streefdoelen gaan gepaard met een cyclisch samenwerkingsproces dat vandaag van start gaat. Dat proces is bedoeld om de balans van de geboekte vooruitgang op te maken en mijlpalen vast te stellen, zodat ze tegen 2030 kunnen worden bereikt. Het programma creëert ook een nieuw kader voor meerlandenprojecten waarbinnen de lidstaten met vereende krachten digitale initiatieven kunnen verwezenlijken.

Volledig persbericht