Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Ivd en de toekomst van „Edge Computing” in Europa

Het internet der dingen (IoT) is een netwerk van verbonden digitale apparaten, ook wel „slimme” apparaten genoemd, met daaraan gerelateerd onderzoek op gebieden als AI, 5G, cloud computing, blockchain en micro- of nano-systemen. Wat onlangs is veranderd, is de uitbreiding van de mogelijkheden van apparaten, snellere communicatienetwerken, de standaardisering van communicatieprotocollen en betaalbaardere sensoren en micro-elektronische apparaten, wat het internet der dingen draait.

© IoT Forum

Na een pauze van 2 jaar loopt de IoT-week terug, die van 20 tot en met 23 juni 2022 in Dublin wordt georganiseerd. Samen met haar onderzoeksgerichte tak, de Global IoT Summit (GIoTS), heeft de groep meer dan 380 sprekers en bijna 700 deelnemers uit 49 landen bijgewoond, die in totaal 115 conferentiesessies bijwoonden. Ossian Smyth, minister van Staat van de Ierse Groene Partij, opende de tentoonstellingsruimte van het evenement, waar bepaalde door de EU gefinancierde projecten zoals VEDLIoT hun werk onder de aandacht konden brengen.

Een onvermijdelijk gevolg van het IoT en de apparaten en toepassingen waarover het beschikt, is de enorme hoeveelheid voortdurend veranderende gegevens die als gevolg van de digitalisering wordt gegenereerd. Het volledige potentieel van gegevens kan worden benut door middel van een gemeenschappelijk kader voor gegevensuitwisseling. De belangrijkste elementen van dataruimten zullen worden ondersteund via het programma Digitaal Europa; de Europese Commissie investeert samen in de uitrol van gemeenschappelijke Europese dataruimten voor sectoren als landbouw, energie, gezondheidszorg, productie en vervoer, om ervoor te zorgen dat meer gegevens beschikbaar komen voor gebruik in onze economie en samenleving, terwijl de bedrijven en personen die de gegevens genereren onder controle blijven.

IoT-gegevens moeten in real time worden verwerkt om zinvolle conclusies te kunnen trekken en snelle beslissingen te kunnen nemen. Met vooruitgang op het gebied van ingebedde computers, microprocessoren en lichtgewicht AI is meer gegevensverwerking en besluitvorming mogelijk aan de rand.

De IoT-week 2022 was het eerste evenement in zijn soort in het kader van het thema „Van cloud naar Edge to IoT”, waarbij belanghebbenden van de eerste oproep in het kader van Horizon Europa werden bijeengebracht in het kader van cluster 4, Bestemming 3. Op 22 juni werd een startsessie gewijd aan een nieuwe groep van 6 onderzoeks- en innovatieacties voor meta-besturingssystemen — ICOS, Fluidos, NEMO, nebulous, Aeros en NEPHELE — en 3 coördinatie- en ondersteuningsacties — OpenContinuum, Unlock-CEI en HiPEAC — op het gebied cloud-edge-IoT, waarvoor in totaal 64 miljoen EUR aan EU-financiering werd ontvangen en op 1 september van start ging (met de start van Unlock-CEI en HiPEAC op respectievelijk 1 juni en 1 december). Tijdens de sessie werd ook gesproken over de lancering van een nieuw webportaal eucloudedgeiot.eu dat fungeert als platform om het ecosysteem van Horizon Europa te ondersteunen en de mogelijkheden voor open oproepen en grootschalige proefprojecten te bevorderen.

Aangezien de rekenkracht dichter bij de edge komt, beïnvloedt de datawetgeving de regels in het computercontinuüm. De Commissie heeft het wetgevingskader voor een bloeiende data-economie voorgesteld, zoals de dataverordening die in maart 2022 aan de Raad en het Parlement werd voorgesteld, met als doel meer gegevens beschikbaar te stellen en regels vast te stellen voor het gebruik van en de toegang tot gegevens.

In een nieuw tijdperk na de COVID-19-pandemie versnelt het ivd transitietrajecten voor belangrijke sectoren en helpt het industrieën die met fundamentele uitdagingen worden geconfronteerd in verband met de gevolgen van de crisis in Oekraïne. Het vergemakkelijkt de nieuwe trends, zoals het aanpakken van de veerkracht op energiegebied en de integratie van hernieuwbare energiebronnen, de overgang naar e-mobiliteit en de digitalisering van belangrijke industriële sectoren. Een dergelijke holistische strategie voor het beheersen van het cloud-edge-IoT-continuüm opent nieuwe manieren om innovatie in het computercontinuüm te benutten.

Verschillende Europese initiatieven laten zien hoe een antwoord op geopolitieke uitdagingen een kans kan zijn om de groene en de digitale transitie te versnellen. Daartoe moet de industrie de krachten op EU-niveau en op internationaal niveau bundelen om innovatie te omarmen en aan te dringen op de veiligheid, veerkracht en koolstofneutraliteit van het industriële weefsel van de EU. Het opkomende gebied van IoT en edge computing biedt een gelegenheid om opnieuw te spreken over samenwerking met partners in de VS; tijdens een IoT-week met Amerikaanse sprekers heeft de EU nieuwe manieren onderzocht om op het gebied van fundamenteel onderzoek samen te werken tussen de Commissie en de National Science Foundation van de VS, waarbij de nadruk lag op nieuwe concepten voor gedistribueerde computers en warme intelligentie.

Het benutten van de kracht van IoT-technologieën zal ongetwijfeld positieve spionage naar alle sectoren veroorzaken; het is nauw verweven met het digitale decennium en het komende digitale beleid, zoals de dataverordening en de datagovernanceverordening, en zal profiteren van de ambitie van Europa om de levering van chips van de volgende generatie te waarborgen door middel van de chipverordening, vanwege de aanzienlijke vraagzijde die het IoT vertegenwoordigt.

 

Lees het verslag van het evenement.