Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Nieuwe EU-strategie om kinderen in de onlinewereld te beschermen en mondiger te maken

De Commissie heeft een nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK +) goedgekeurd om de aan de leeftijd aangepaste digitale diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat elk kind online wordt beschermd, mondig gemaakt en gerespecteerd.

graphic showing a girl chatting on a laptop and a boy chatting on a smartphone

European Commission

De afgelopen tien jaar zijn de digitale technologie en de manier waarop kinderen deze gebruiken drastisch veranderd. De meeste kinderen gebruiken hun smartphone dagelijks, en bijna twee keer zo veel als tien jaar geleden.

Volledig persbericht

Related content