Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

Kwartaalverslag van de Europese 5G-waarnemingspost

De Europese 5G-waarnemingspost heeft zijn laatste kwartaalverslag en het 5G-scorebord gepubliceerd.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

De focus van de verslaglegging verschuift nu van 5G-paraatheid naar monitoring van de uitrol van 5G. Als gevolg daarvan is het scorebord geherstructureerd om de nadruk te leggen op de vooruitgang op het gebied van de uitrol van 5G-netwerken en de daadwerkelijke beschikbaarheid van spectrum.

In vergelijking met het voorgaande kwartaal hebben alle EU-landen nu in ten minste een deel van het land commerciële 5G-diensten opgezet. Het gemiddelde niveau van 5G-dekking bedraagt nu 64 % van de bevolking in de EU. Een aanzienlijk deel van deze 5G-dekking wordt echter bereikt met 4G-spectrum in plaats van de 5G-pionierbanden. De pionierbanden bieden een hoger prestatiepotentieel en zullen van essentieel belang worden voor de levering van geavanceerde 5G-diensten voor communicatie tussen machines en de digitale transformatie van de industrie.

Het 5G-waarnemingscentrum is een feitelijke bron van informatie over de uitrol van 5G in Europa en vormt een aanvulling op de indicator voor de digitale economie (Digital Economy Society Indicator — DESI) die door de Europese Commissie is gepubliceerd. 

Lees het verslag (.pdf)

Het 5G-waarnemingscentrum

Het Europees 5G-waarnemingscentrum is in 2018 opgericht om de marktontwikkelingen en voorbereidende acties van belanghebbenden uit de sector en de lidstaten in het kader van de uitrol van 5G in Europa en daarbuiten te monitoren. Het stelt de Commissie in staat de voortgang van het Europese 5G-actieplan te beoordelen en maatregelen te nemen om het volledig uit te voeren.

Het onlineplatform van de 5G-waarnemingspost geeft het laatste nieuws en de belangrijkste trends op het gebied van de uitrol van 5G in Europa en de rest van de wereld, en de kwartaalverslagen bevatten snapshots, met inbegrip van scoreborden, van de vooruitgang op het gebied van 5G, alsook een beoordeling met het oog op de doelstellingen van het 5G-actieplan.