Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Eenvoudig: cloud-to-edge federaties en dataruimten zijn eenvoudig gemaakt

Simpl is de slimme middleware die cloud-to-edge federaties mogelijk zal maken en alle belangrijke gegevensinitiatieven die door de Europese Commissie worden gefinancierd, zoals gemeenschappelijke Europese dataruimten, zal ondersteunen.

Eenvoudig is:

 • Verankerd in specifieke gebruiksgevallen, die betrekking hebben op een breed scala aan gevallen, van sectorale dataruimten (bv. landbouw, Genomica, Energie, Mobiliteit) tot Bestemming Earth, en van AI op aanvraag tot de Europese open wetenschapscloud. Simpel zal ervoor zorgen dat gegevensreeksen en hun infrastructuren naadloos met elkaar kunnen worden verbonden en interoperabel kunnen worden gemaakt.
 • Slim en modulair, om de vervanging of toevoeging van onderdelen mogelijk te maken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van het systeem, hetgeen wij hopen in de loop der tijd te blijven evolueren.
 • Open source, waarmee inzicht kan worden verkregen in alle onderdelen van de architectuur (zonder eigen claims) en eenvoudige uitrol.
 • Groen, schaalbaar en elastisch, door het mogelijk te maken de milieuprestaties te monitoren en nieuwe gebruikers toe te voegen zonder de prestaties te beïnvloeden.
 • Veilig en interoperabel zijn, waarbij vertrouwen en naleving van de regelgeving in het systeem zijn ingebouwd. Dit impliceert een werkeloze verdeling van middelen tussen de deelnemers, ongeacht hun gegevensverwerkingsomgeving. Het creëert een abstractielaag waarmee gegevens tussen meerdere aanbieders en lidstaten kunnen stromen.

En natuurlijk...

 • eenvoudig te gebruiken en uit te breiden! 

Zie ook de bijgevoegde reeks verduidelijkingen over Simpl

Subsidiëring

Simpl wordt gefinancierd via het werkprogramma van DIGITAL Europa, onder de thema’s 2.1.1 (Smart middleware for a European cloud federation and for the European cloud federation and for the European Data Space, 65 miljoen EUR in de periode 2021-2022), 2.1.2 (grootschalige proefprojecten voor cloudgebaseerde diensten) en over specifieke doelstelling 2 (cloud, data en kunstmatige intelligentie), die allemaal Simpl voor de uitrol ervan in overweging zullen nemen.

De Europese Commissie heeft tot taak:

 • Is de aanbestedende dienst die Simpl aanbesteedt.
 • Simpl vrij beschikbaar en open source maken ten behoeve van de publieke en particuliere sector en uiteindelijk de Europese burgers.
 • Zijn eigen instanties van Simpl inzetten als actieve belanghebbende van toekomstige dataruimten.
 • Zijn de belangrijkste exploitant van bepaalde openbare sectorspecifieke dataruimten.
 • Open testomgevingen beschikbaar stellen voor belanghebbenden om Simpl vóór de uitrol uit te proberen, naast zijn eigen deelname aan dataruimten (een Simpl sandbox).

Voorbereidende werkzaamheden

Met de steun van een contractant hebben wij voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd die wij publiceren naarmate het is afgerond. Hieronder vindt u de volgende resultaten:

Bovendien heeft de contractant die de voorbereidende werkzaamheden heeft verricht, op 30 mei 2022 een presentatie van zijn bevindingen georganiseerd, waarin details werden verstrekt over de achtergrond, de visie en de mogelijke uitvoering van Simpl.

De videopresentaties zijn hier te vinden:

Aanbesteding (nieuwe februari 2023)

De aanbesteding is op 24 februari 2023 gelanceerd. Alle informatie is te vinden op TED eTendering, onder meer over het stellen van vragen over de aanbestedingsprocedure.

De uiterste datum voor indiening is 24 april 2023 om 17: 00 uur (Belgische tijd).

Een verzoek om aanvullende informatie over de aanbesteding mag uitsluitend schriftelijk worden ingediend via de website TED eTendering in het tabblad „Vragen? Antwoorden”, door te klikken op „Een vraag aanmaken” (registratie op TED eTendering is nodig om een vraag te kunnen aanmaken en indienen).

 

Toekomstige stappen (bijgewerkt in februari 2023)

De huidige raming van de omvang van de aan te besteden professionele diensten is:

 1. de ontwikkeling van SIMPL-Open. Dit is de opensourcesoftware zoals voorzien in bovengenoemde voorbereidende studie, waarop de inschrijvers hun eigen voorstel zullen kunnen uitwerken.
 2. de levering en het beheer van SIMPL-Labs, een vooraf geïnstalleerde demonstratie-/speelomgeving waar derden (doorgaans sectorale dataruimten in hun beginfase) de uitrol, het onderhoud en de ondersteuning van de opensourcesoftware kunnen experimenteren alvorens deze voor hun eigen behoeften in te zetten.
 3. de levering van verschillende voorbeelden van de SIMPL-Open softwarestack in de vorm van op maat gemaakte productieomgevingen voor sectorale dataruimten waar de Europese Commissie zelf een actieve rol speelt in het beheer ervan (deze worden Simim-Live genoemd).

Wij voorzien de routekaart op hoog niveau voor de uitvoering van Simpl als volgt:

 • Een minimaal betrouwbaar platform dat begin 2024 is gepubliceerd.
 • Tegelijkertijd en zo vroeg mogelijk in 2024 zal de open testomgeving (Simpl-Labs) beschikbaar worden gesteld voor belanghebbenden om te experimenteren.
 • We zullen het gebruik geleidelijk aan boord krijgen en integreren, zodat ze Simpl kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften (zonder het generieke karakter ervan in het gedrang te brengen). Gevallen van gebruik die anderszins worden gefinancierd in het kader van het werkprogramma van DIGITAL Europa zullen prioriteit krijgen.
 • Als opensourceproject zullen we op open wijze verdere ontwikkelingen uitvoeren, luisteren naar de behoeften van de gebruikers en externe bijdragen verwelkomen. De routekaart voorziet in belangrijke nieuwe introducties om de 6 maanden.

Meer informatie

Meer informatie over de beleidscontext vindt u in:

Er zijn tal van initiatieven van derden op dit gebied die we met grote belangstelling volgen, zoals Gaia-X, de International Data Space Association en de Eclipse Foundation, om er een paar te noemen.

Simpl is een ambitieuze verbintenis. Om meer te weten te komen over Simpl, blijf op de hoogte van aanvullende, actuele informatie.

Voor suggesties kunt u contact opnemen met cnect-simpl@ec.europa.eu (mededelingen in verband met lopende aanbestedingen worden doorgestuurd naar de juiste kanalen).