Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publicatie

Aandacht voor door de EU gesteunde Europese VOD-netwerken en -exploitanten

Zeven projecten zullen steun van de EU ontvangen om de verspreiding van en de toegang tot Europese werken in het hele grondgebied te verbeteren.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Als weerspiegeling van de culturele rijkdom en diversiteit van Europa moeten Europese audiovisuele werken beschikbaar zijn voor een breed publiek in heel Europa. De EU ondersteunt platforms voor video-on-demand (VOD) om de krachten te bundelen en Europese inhoud dichter bij hun publiek te brengen.

In juni 2021 lanceerde de Commissie een oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het MEDIA-programma Creatief Europa ter waarde van 4 miljoen euro om de grensoverschrijdende samenwerking tussen bestaande Europese VOD-diensten te versterken. De projecten zijn in januari 2022 van start gegaan en zullen tussen 12 en 18 maanden duren.

Geselecteerde projecten

USP Plus

Het „Unified Streaming Project” (USP Plus) is het resultaat van een samenwerking tussen VOD-diensten die in 14 gebieden actief zijn: Universciné in Frankrijk, eerder platforms in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en Pickbox in Kroatië, Servië, Montenegro, Slovenië, Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië en Bulgarije. In totaal tellen deze catalogi meer dan 10.000 films en 2.000 uur tv-shows, voornamelijk bestaande uit Europese audiovisuele werken en met kwalitatieve redactionele normen.

De doelstellingen van USP + zijn het versterken van de positie van deze streamingdiensten en dus het creëren van een netwerk van duurzame onafhankelijke spelers met een brede catalogus om een potentieel publiek van 220 miljoen kijkers te bereiken. Daartoe worden in het kader van het project de volgende activiteiten gelanceerd:

 • Middelen bundelen om gedurende 12 maanden gezamenlijk 24 onafhankelijke Europese films uit te geven;
 • Een online festival organiseren met de 24 titels en extra films;
 • Marketingactiviteiten voor de titels en het festival via gebiedsoverschrijdende evenementen;
 • Een gemeenschappelijk getrouwheidsprogramma opzetten voor alle gebruikers van hun diensten;
 • Gemengde teams van alle partners opzetten, nieuwe processen ontwikkelen en beste praktijken vaststellen op alle gebieden die verband houden met VOD-operaties;
 • IT-ontwikkelingen mutualiseren om te profiteren van een uniform systeem voor de verwerking van activa, de verspreiding van inhoud, prestatieanalyse en verslaglegging.

EU-begroting: 850,000 EUR

VODCOLAB

VODCOLAB is een initiatief dat door zeven VOD-operatoren gezamenlijk is ontworpen om in te spelen op gemeenschappelijke behoeften door middel van collectieve experimenten en gezamenlijk leren. Het consortium bestaat uit diverse partners, van gevestigd tot nieuwe merken met verschillende ervaringen en kennis, die verschillende gebieden bestrijken en beschikken over een uitgebreide en gevarieerde catalogus, namelijk Triart Film AB (Zweden), in samenwerking met Vega Scene AS (Noorwegen), Levelk APS (Denemarken), ABC Theatrical Distribution BV (Nederland), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Griekenland), 7 ART LTD (Bulgarije) en Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Litouwen).

Doel van het project is de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Europese VOD-exploitanten te verbeteren en de toegankelijkheid en reputatie van Europese inhoud te verbeteren. In de vorm van een „samenwerkingslaboratorium” zal het werkplan het mogelijk maken:

 • Het potentieel van gemutualiseerde inspanningen en gedeelde kosten voor de aankoop, lokalisatie en verspreiding van inhoud op de verschillende markten die door de partners worden bestreken, te benutten;
 • Collectieve inlichtingen- en innovatieprocessen mogelijk te maken op basis van de uitwisseling van kennis en beste praktijken;
 • Gezamenlijke communicatiecampagnes en op maat gesneden marketing- en brandingstrategieën voor publieksontwikkeling te verkennen in het kader van het overkoepelende thema Europese inhoud.

EU-begroting: 600,000 EUR

BEETHOVEN

medici.tv is een van de toonaangevende VOD-platforms voor podiumkunsten, die eigendom zijn van de Franse onderneming Museec. Met een catalogus van 3.000 programma’s, waarvan 96 % Europees is, en 150 live-evenementen per jaar bereikt het muziekliefhebbers in 192 landen. Het platform streeft ernaar de waardeketen en betalingsloyaliteit te beschermen met een sterk en creatief aanbod van Europese programma’s. Het waarborgt de juridische en effectieve beschikbaarheid wereldwijd door middel van een betrouwbaar bedrijfsmodel voor de lange termijn.

Via „BEETHOVEN” ontwikkelt medici.tv de volgende activiteiten:

 • Nieuwe instrumenten zoals een aanbevelingssysteem en infografieken toe te passen;
 • Inclusieve instrumenten voor mensen met een handicap installeren;
 • De inhoud te diversifiëren door een eerste podcastreeks van 12 episodes te produceren;
 • Nieuwe formaten voor socialemedianetwerken te produceren;
 • Haar onderwijsplatform verbeteren (technische, marketing- en redactionele investeringen).

EU-begroting: 400,000 EUR

Arossengrenzen van LaCinetek

LaCinetek is een Europees VoD-platform dat is ontwikkeld door La Cinémathèque des Réalisateurs en dat uitsluitend gewijd is aan cinematografisch erfgoed van de 20e eeuw tot 2005. De catalogus bevat meer dan 1.600 films en 600 bonussen, waarvan een derde nooit op VOD werd uitgegeven, en is beschikbaar in Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. Op basis van sterke partnerschappen met Europese cinémathèques, filmarchieven en -instellingen, bioscopen en festivals heeft „LaCinetek Across Borders” tot doel de grensoverschrijdende uitbreiding en toegang tot cinematografisch erfgoed te verbeteren door middel van de volgende activiteiten:

 • De afdeling „ Hidden penningen” uit te breiden en gerestaureerde films van verschillende filminstituten onder de aandacht te brengen; 
 • Het aanbod van ondertitels te verbeteren;
 • Op het platform een rubriek „Playlists” aanmaken;
 • Specifieke instrumenten voor een gehandicaptenpubliek te ontwikkelen;
 • Online filmfestivals en online/fysieke cineclubs organiseren;
 • Archief-/originele videobonussen aan filmonderwijsinstellingen te verstrekken;
 • Beste praktijken voor groenere streaming verspreiden;
 • Gerichte marketing- en communicatiecampagnes op te zetten, met name gericht op jonge doelgroepen;
 • Vier haalbaarheidsstudies uitvoeren over de uitvoering van een pan-Europees/mondiaal aanbod voor filminstituten, vergroeningstechnologieën en -labels, educatieve acties en partnerschappen met andere Europese VOD-platforms.

EU-begroting: 360,000 EUR

QWest TV SHIFT

Qwest TV begon in 2018 als videostreamingdienst die uitsluitend gericht is op jazz en heeft nu bruggen aangelegd met elektronische, pop-/rock- en klassieke muziek. De catalogus bevat meer dan 1.600 concertvideo’s en documentaires, waarvan 70 % Europese audiovisuele werken zijn.

Het project „Qwest TV SHIFT” beoogt de drie belangrijkste diensten te verbeteren:

 • Europese audiovisuele werken onder de aandacht brengen op zijn SVOD-platform door middel van gecurreerde speellijsten;
 • Een breder publiek bereiken van hun 3 FAST-kanalen (Free ad-support Streaming Television) — Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix en Qwest TV Classical — door meer partnerschappen met exploitanten aan te gaan;
 • Haar onderwijsplatform Qwest TV EDU te versterken door het aanbod te vergroten, nieuwe partnerschappen met instellingen te ontwikkelen en meer studenten te bereiken;
 • Daarnaast zal zij beste praktijken uitwisselen met andere spelers uit de sector om het consumentengedrag beter te begrijpen.

EU-begroting: 300,000 EUR

DAF

DAFilms.com is een wereldwijd VOD-platform voor de distributie van creatieve documentaires met de nadruk op de Europese film. Het bestaat uit drie versies voor Europa, Amerika en Azië, en drie nationale versies voor Tsjechië, Polen en Slowakije. De filmcatalogus biedt meer dan 3.300 films aan, waarvan twee derde Europees is. DAFilms wordt aangestuurd door Doc Alliance, een samenwerkingsproject van zeven grote Europese festivals, waaronder CPH: DOX (Denemarken), Doclisboa (Portugal), Docs Against Gravity Film Festival (Polen), DOK Leipzig (Duitsland), FIDMarseille (Frankrijk), Ji.hlava IDFF (Tsjechië) en Visions du Réel (Zwitserland).

De DAF-visie voor 2022 is de ontwikkeling van instrumenten voor hoogwaardige samenwerking met filmfestivals en filminstellingen om ten volle gebruik te maken van het potentieel van wederzijdse promotie, de grootst mogelijke groep nieuwe kijkers aan te spreken en de gepresenteerde films naar behoren te beheren.

De doelstellingen van het project zijn:

 • Het potentieel van samenwerking met filmfestivals en filminstellingen versterken door middel van profilering, curatie, online festival en promotie van lokale cinematografie;
 • Doorgaan met het produceren van DAFilms Live Streams, live gesprekken voeren met erkende of opkomende Europese filmmakers;
 • Lancering van DAFilms Junior, een nieuwe versie van DAFilms voor kinderen en jongeren, die zich zal richten op het bieden van een veilig platform voor jonge doelgroepen om te leren, te verkennen en te vertellen.

EU-begroting: 273,000 EUR

FILMINXCHANGE

Filmin is een Spaans VOD-platform dat in 2007 werd gelanceerd en de grootste onafhankelijke filmcatalogus aanbiedt die in SVOD beschikbaar is op elk Europees platform. Het heeft meer dan 15.000 films en series, meer dan 60 % van zijn catalogus is Europees en ongeveer 20 % is Spaanse producties of coproducties.

„FILMINXCHANGE” is een initiatief dat erop gericht is de grensoverschrijdende circulatie van Europese producties tussen gebieden te verbeteren en relevante veranderingen aan te zwengelen door te investeren in innovatie en gezamenlijke acties op te zetten om bestaande goede praktijken op te schalen.

Het project zal:

 • Het consumentengedrag te bestuderen en onbenutte mogelijkheden voor het bereiken van nieuwe doelgroepen in kaart te brengen, met name door de niche van oudere klanten aan te pakken via activiteiten van FilminSenior, door bevindingen te vertalen in technologische ontwikkeling om de toegankelijkheid en betrokkenheid te verbeteren;
 • Een samenwerkingsprogramma ontwerpen en testen, genaamd Festivals Exchanges, dat tot doel heeft de circulatie en het verbruik van Europese inhoud te verbeteren.

EU-begroting: 250,000 EUR

Oproep 2022 tot het indienen van voorstellen voor Europese VOD-netwerken en -exploitanten

De oproep tot het indienen van voorstellen van dit jaar is gepubliceerd in maart 2022, met als uiterste datum 2 juni 2022. Op 9 maart vond een webinar voor potentiële aanvragers plaats, de sessie werd geregistreerd en hier beschikbaar.