Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Enquête naar synergieën tussen datacentra en energiesystemen

In een nieuwe studie over Data Centre and Energy Systems Synergies (DCESS) zal worden geanalyseerd hoe lokale energiesystemen gebruik kunnen maken van de afvalwarmte en -water die worden opgewekt door de exploitatie van datacentra. De contractanten die de studie uitvoeren, benaderen nu belanghebbenden voor feedback en andere input.

rij servers in blauwe gladde kleur

De DCESS-studie heeft tot doel te leren hoe datacentra doeltreffender in energienetwerken kunnen worden geïntegreerd.

Actieve en belanghebbende partijen die op dit gebied werkzaam zijn, worden aangemoedigd om deel te nemen aan een enquête.

De studie is officieel van start gegaan in januari 2023 en zal zich over 18 maanden uitstrekken. Het zal een belangrijke stap zijn in de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal en het digitale decennium om tegen 2030 over zeer energie-efficiënte en klimaatneutrale datacentra te beschikken.

De studie heeft als zodanig tot doel het toenemende energieverbruik van datacentra te verzoenen met hun belang voor de Europese digitale transformatie, met name in de groene sector, met betrekking tot concurrentievermogen, duurzaamheid, sociale inclusie en technologische soevereiniteit. Enerzijds kan de toenemende digitalisering (waarbij datacentra een van de katalysatoren zijn) de koolstofvoetafdruk helpen verkleinen, maar anderzijds moeten inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de faciliteiten ter ondersteuning van onze digitale infrastructuur niet meer energie verbruiken dan ze besparen.

Uiteindelijk zal de studie aanbevelingen en uitvoerbaar advies bevatten om geïdentificeerde factoren en belemmeringen aan te pakken die de synergieën tussen datacentra en het energienet beperken. De aanbevelingen en het advies zullen bijdragen tot een duurzamere operationalisering van datacentra, wat iedereen ten goede zal komen.