Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

22 Cybersecurityprojecten geselecteerd voor 10,9 miljoen euro

Exploitanten van essentiële diensten (OES), nationale certificeringsinstanties voor cyberbeveiliging (NCCA’s) en nationale bevoegde autoriteiten (NCA’s) voor cyberbeveiliging behoren tot de geselecteerde aanvragers die 11 miljoen EUR aan financiering zullen ontvangen in het kader van de cyberbeveiligingsoproep van de Connecting Europe Facility 2020. De Europese Unie ondersteunt 22 projecten in 18 landen met als doel capaciteiten van een verscheidenheid aan spelers op het gebied van cyberbeveiliging in 18 landen te ontwikkelen.

    systeem dat is gehackt

iStock Getty Images Plus

Nationale accreditatie-instanties en conformiteitsbeoordelingsorganen krijgen voor het eerst steun. 

De begunstigden zullen de instrumenten en vaardigheden verwerven die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de NIS-richtlijn en de cyberbeveiligingswet en zullen ook activiteiten ontplooien om doeltreffend op EU-niveau samen te werken. 

De bijbehorende subsidieovereenkomsten zullen in het derde kwartaal van 3 2021 worden ondertekend en de nieuwe projecten zullen naar verwachting vóór het einde van het jaar van start gaan.

                                            
Enkele interessante feiten over deze oproep:

  • Eén project zal een informatie-uitwisselings- en analysecentrum (ISAC) in de energiesector opzetten
  • Havenautoriteiten, een universiteit en entiteiten uit sectoren als gezondheid, energie, financiën, watervoorziening, luchtvervoer en wegvervoer ontvangen financiering als Operators of Essential Services (OES).

 

Per doelstelling geselecteerde voorstellen Aantal voorstellen
Ondersteuning voor exploitanten van essentiële diensten (OES), nationale bevoegde autoriteiten en informatie-uitwisseling en -analyse 12
Ondersteuning van gezamenlijke paraatheid, gedeeld situationeel bewustzijn en gecoördineerde respons op cyberincidenten 4
Ondersteuning van samenwerking en capaciteitsopbouw voor cyberbeveiligingscertificering 6
Groot totaal 22

 

Cyberbeveiliging in het kader van CEF Telecom

In totaal heeft de EU 47,4 miljoen euro geïnvesteerd in de versterking van de cyberbeveiliging via de CEF. 
Binnenkort zullen in het kader van het programma Digitaal Europa verdere oproepen tot het indienen van voorstellen voor cyberbeveiliging worden geopend.
 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Beleid inzake cyberbeveiliging

De Europese Unie werkt op verschillende fronten om cyberweerbaarheid te bevorderen, onze communicatie en gegevens te beschermen en de online samenleving en economie veilig te houden.

Zie ook

De EU-wetgeving inzake cyberbeveiliging

De cyberbeveiligingswet versterkt het Agentschap van de EU voor cyberbeveiliging (Enisa) en stelt een kader voor cyberbeveiligingscertificering voor producten en diensten vast.