Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI-excellentie bloeit van het lab naar de markt

De mededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare AI schetst concrete gezamenlijke acties voor de Commissie en de lidstaten om wereldwijd leiderschap te creëren op het gebied van betrouwbare AI.

Excellentie van AI
fix-empty

Strategieën voor het ontwikkelen en aannemen van betrouwbare AI

Het strategisch kader dat is uiteengezet in de mededeling over het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie heeft tot doel een innovatieve, eerlijke, open en betwistbare AI-markt te bevorderen. Het versterkt niet alleen Europese bedrijven thuis, maar stelt hen ook in staat om met vertrouwen op het wereldtoneel te concurreren. Deze mededeling bouwt voort op de bestaande Europese aanpak van topkwaliteit op het gebied van KI, met name het gecoördineerde plan inzake AI.

De evaluatie van het gecoördineerde plan voor 2021 omvat voorstellen om de EU de plaats te maken waar excellentie op het gebied van artificiële intelligentie (AI) van laboratorium tot de markt gedijt door onderzoek op het gebied van AI te bevorderen, het gebruik ervan aan te moedigen en innovatie te financieren. De strategie van de Commissie ter ondersteuning van de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare AI-oplossingen is een op waarden gebaseerde aanpak die de hele levenscyclus bestrijkt en gericht is op het opbouwen van een ecosysteem van uitmuntendheid. De kernacties zijn gericht op:

 • de samenwerking tussen belanghebbenden te bevorderen via publiek-private partnerschappen (PPP’s);
 • hetopbouwen en mobiliseren van AI-onderzoekscapaciteiten;
 • faciliteiten bieden voor ontwikkelaars en bedrijven om hun nieuwste AI-gebaseerde technologieën in real-world omgevingen te testen en te experimenteren;
 • een Europese marktplaats voor betrouwbare AI-oplossingen te ontwikkelen, middelen en diensten met elkaar te verbinden;
 • innovatieve ideeën en oplossingen voor AI financieren en opschalen.

Europees partnerschap inzake AI, data en robotica

Het European Partnership on AI, Data and Robotics Association (ADRA) is in juni 2021 officieel van start gegaan met de ondertekening van het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Commissie en de ADR-associatie. ADRA is 2,6 miljard euro toegekend in het kader van de financieringsprogramma’s Horizon 2020 (2014-2020) en Horizon Europa (2021-2027). Dit publiek-private partnerschap brengt gemeenschappen uit drie belangrijke gemeenschappen — AI, Data en Robotics — en vijf organisaties samen: BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI en euRobotics.

In 2024 telt ADRA meer dan 133 leden, van startups, kmo’s, grote industrie en onderzoeksorganisaties en RTO’s. In november 2023 organiseerde ADRA haar eerste evenement — het ADR Forum dat zich richtte op generatieve AI. ADRA werkt samen met veel belanghebbenden (waaronder de industrie) om de uitdagingen van generatieve AI aan te pakken. Dit leidde tot de oprichting van twee taskforces in 2023:

 • GENAI — gewijd aan het aanpakken van uitdagingen in verband met generatieve AI.
 • Generatieve AI for Robotics — gericht op generatieve AI-toepassingen op het gebied van robotica.

Wereldwijde referentiecapaciteiten op het gebied van AI in Europa

De European Networks of Excellence in AI (NoEs) brengen de slimste AI-geesten in Europa samen om uitdagende AI-problemen aan te pakken. NoE’s profiteren van financiering in het kader van zowel Horizon 2020 als Horizon Europa en stimuleren onderzoek en ontwikkeling. Deze netwerken van wereldklasse omvatten een aanzienlijk deel van de beste AI-expertise van Europa. Ze bevorderen synergie en een kritische massa in Europese AI om AI-ontwikkelingen te helpen vertalen naar tastbare real-world effecten op verschillende domeinen.

  Collection of logos from various AI and robotics organizations and initiatives. AI NoE is the central logo and surrounded by 10 other logos: Adra The AI Data Robotics Association; VISION; AI on Demand; AI4media; elise; HUMANE AI NET; TAILOR; euRobotics; dAIedge; ENFIELD; ELSA (European Lighthouse on Secure and Safe AI); ELIAS

© Vision4ai.eu

Vanaf 2023 omvat de EU-gemeenschap AI & Robotics NoEs de volgende negen projecten:

NoE’s zijn sterk verbonden met ADRA. NoE’s zijn de private kant van een publiek-privaat partnerschap dat een sleutelrol speelt bij het brengen van kennis van de Europese onderzoeksgemeenschap naar de industrie.

Test- en experimenteerfaciliteiten van wereldklasse

Vanaf januari 2023 zijn vier sectorale test- en experimentfaciliteiten (TEF’s) begonnen om Europese kmo’s de middelen te bieden om hun nieuwste op AI gebaseerde technologieën (Technology Readiness Levels 6-8) in reële of bijna reële omstandigheden te testen. TEF-diensten omvatten ondersteuning voor volledige integratie, het testen, experimenteren en valideren van op AI gebaseerde oplossingen in de sectoren die door de vier TEF’s worden bediend:

De TEF’s worden medegefinancierd door de Commissie en de lidstaten met een totale investering van meer dan 220 miljoen euro en helpen innovators hun AI-oplossingen op de markt te testen voordat ze op de markt worden gebracht.

Het Europees platform voor AI-on-demand

Het AI on demand platform is bedoeld om een brug te slaan tussen Europees AI-onderzoek, industrie en openbare diensten. Het is een katalysator om de samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te verlichten, maar ook tussen andere belanghebbenden, waardoor de kloof tussen AI-onderzoek en innovators wordt verkleind. De Europese AI-on-Demand wil ervoor zorgen dat de nieuwste AI-ontwikkelingen snel worden omgezet in echte AI-producten en -diensten die op de markt worden ingezet.

Het platform wordt ondersteund door een ecosysteem van projecten die worden gefinancierd in het kader van Horizon 2020 en Horizon Europa (gericht op onderzoek) en het programma Digitaal Europa (gericht op industrie en openbaar bestuur). De huidige versie van het platform omvat verschillende diensten:

 • Een activacatalogus
 • Een krachtig virtueel AI-lab waar onderzoekers de inhoud met betrekking tot AIOD (Artificial Intelligence of Data) op meerdere platforms kunnen onderzoeken
 • De mogelijkheid om eigen bibliotheken te maken
 • Ontwikkeling, opleiding en delen van AI-pijpleidingen
 • Een uitgebreide en aangepaste marktplaats afgestemd op de behoeften van de industrie in komende versies.

Europese digitale-innovatiehubs

Een netwerk van meer dan 200 Europese digitale-innovatiehubs (EDIH’s) die alle regio’s van Europa bestrijken, heeft tot doel de brede toepassing van AI, HPC, cyberbeveiliging en andere digitale technologieën te stimuleren. EDIH’s helpen alle bedrijven die AI-technologieën willen gebruiken om concurrerender te worden op zakelijke/productieprocessen, producten of diensten. Als „one-stop-shops” kunnen EDIH’s lokaal het gebruik van instrumenten van het AI-on-demandplatform bevorderen tot de industrie, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en de publieke sector. Ze zullen bedrijven helpen om hun nieuwe producten en diensten met AI te innoveren en adoptie te stimuleren door hen marktklaar te maken.

Op dit moment zijn er ongeveer 150 EDIH’s gespecificeerd in AI en beslissingsondersteuning. Er worden regelmatig verschillende trainingen en webinars georganiseerd over het onderwerp AI (waaronder generatieve AI). Ook werd een speciale werkgroep inzake AI in het openbaar bestuur opgericht.

Innovatieve ideeën en oplossingen voor AI financieren en opschalen

Via de programma’s Horizon Europa en Digitaal Europa wil de Commissie jaarlijks 1 miljard euro investeren in AI, met maatregelen om innovatieve ideeën en oplossingen te financieren en op te schalen. Dit zal bruggen slaan tussen Europa’s sterke KI-onderzoeksgemeenschap en innovators, met name start-ups en kmo’s, zowel in hun vroege als in de opschalingsfase. Het doel is extra investeringen van de particuliere sector en de lidstaten te mobiliseren om in de loop van dit decennium een jaarlijks investeringsvolume van 20 miljard euro te bereiken. De faciliteit voor herstel en veerkracht, het grootste stimuleringspakket dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd, stelt 134 miljard EUR beschikbaar voor digitaal en stelt Europa in staat zijn ambities te versterken en wereldleider te worden in de ontwikkeling van geavanceerde betrouwbare AI.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie investeert 112 miljoen euro in AI en kwantumonderzoek en innovatie

De Europese Commissie heeft oproepen tot het indienen van voorstellen gelanceerd in het kader van Horizon Europa’s digitale, industriële en ruimtevaartwerkprogramma 2023-2024 voor onderzoek en innovatie op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en kwantumtechnologieën.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s uit te voeren en AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering binnen Europa te voorkomen.

Zie ook