Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI excellentie bloeit van het lab naar de markt

Het gecoördineerde plan inzake kunstmatige intelligentie bevat een concrete reeks gezamenlijke acties voor de Europese Commissie en de lidstaten om wereldwijd leiderschap op het gebied van betrouwbare AI te creëren.

AI excellentie
fix-empty

De evaluatie van het gecoördineerde plan 2021 bevat voorstellen om de EU de plaats te maken waar excellentie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) van het laboratorium tot de markt gedijt door onderzoek op het gebied van KI te bevorderen, de toepassing ervan aan te moedigen en innovatie te financieren. De strategie van de Europese Commissie ter ondersteuning van de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare AI-oplossingen is een waardengestuurde aanpak die de hele levenscyclus bestrijkt en gericht is op het opbouwen van een ecosysteem van uitmuntendheid. De kernacties zijn gericht op:

  • desamenwerking tussen belanghebbenden bevorderen via publiek-private partnerschappen (PPP);
  • het ontwikkelen en mobiliseren van AI-onderzoekscapaciteiten;
  • ontwikkelaars en bedrijven faciliteiten bieden om hun nieuwste op AI gebaseerde technologieën in real-world omgevingen te testen en te experimenteren;
  • een Europese markt voor betrouwbare KI-oplossingen ontwikkelen, waarbij middelen en diensten met elkaar worden verbonden;
  • fonds en schaal innovatieve ideeën en oplossingen voor AI.

Een Europees publiek-privaat partnerschap inzake AI, data en robotica

Het Europees publiek-privaat partnerschap (PPP) inzake AI, data en robotica brengt partners uit de drie gemeenschappen samen om een aantal van Europa’s meest urgente uitdagingen aan te gaan en financiering aan te trekken om nieuwe markten te stimuleren. Hierdoor kan de Europese visie op mensgerichte en betrouwbare AI tot bloei komen. Het legt banden met de lidstaten en bevordert de coördinatie met nationale of regionale initiatieven. Het PPP bundelt de krachten van het oprichten van publiek-private partnerschappen, grote Europese verenigingen en initiatieven zoals de Big Data Value Association (BDVA), euRobotics, CLAIRE , ELLIS en EurAI.

Bouwen en mobiliseren van wereldreferentie-onderzoekscapaciteiten voor AI in Europa

De Europese vuurtoren voor KIbrengt belanghebbenden uit onderzoek, innovatie en implementatie samen om een wereldwijde referentie in AI te worden die investeringen en de beste talenten in het veld kan aantrekken. De vuurtoren bouwt voort op belangrijke pijlers, die elk een netwerk van expertisecentra op het gebied van AI zijn die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp waar Europa het potentieel heeft om wereldwijd kampioen te worden. De vuurtoren mobiliseert de AI-gemeenschap om samen te werken aan belangrijke AI-onderzoeksuitdagingen en sneller vooruitgang te boeken in gezamenlijke inspanningen op het gebied van veilige, veilige en betrouwbare AI-toepassingen in plaats van in silo’s te werken. Het bouwt voort op en vormt een aanvulling op het levendige Europese netwerk van excellentiecentra op het gebied van AI, dat in het kader van Horizon 2020 is gelanceerd.

Test- en experimenteerfaciliteiten van wereldklasse

Om de kloof tussen AI-onderzoek en -implementatie te overbruggen en de brede benutting van betrouwbare AI in Europa te bevorderen, cofinanciert de Commissie samen met de lidstaten nieuwe test- en experimenteerfaciliteiten (TEF’s). Deze faciliteiten zullen bedrijven de middelen bieden om hun nieuwste op AI gebaseerde technologieën in reële of bijna reële omstandigheden te testen voordat ze op de markt worden gebracht. De eerste TEF’s richten zich op de high-impact domeinen van productie, gezondheidszorg, agrofood, slimme steden en gemeenschappen, en edge AI.

Het Europese AI-on-demand platform

Het Europese AI- on-demand platform, dat wordt gezien als een centrale Europese marktplaats voor AI- oplossingen, biedt gemakkelijke toegang tot AI-bronnen en -diensten. Deze omvatten algoritmen, op AI gebaseerde producten en oplossingen, expertise, diensten en toegang tot data en cloudinfrastructuur. Door belanghebbenden, kennis en middelen samen te brengen, wordt het AI-on-demand-platform een drijvende kracht op de AI-markt in Europa, met een kritische massa aan diensten, een betrokken gemeenschap en de snelle ontwikkeling van instrumenten.

Europese digitale-innovatiehubs

Een netwerk van ongeveer 200 Europese digitale-innovatiehubs (EDIH’s) dat alle regio’s van Europa bestrijkt, heeft tot doel de brede toepassing van AI, HPC, cyberbeveiliging en andere digitale technologieën te stimuleren. EDIH’s helpen alle bedrijven die AI-technologieën willen gebruiken om concurrerender te worden met betrekking tot hun bedrijf/productieprocessen, producten of diensten. Als „one-stop-shops” kunnen EDIH’s lokaal het gebruik van instrumenten van het AI-on-demandplatform tot de industrie, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en de publieke sector bevorderen. Ze zullen bedrijven helpen om hun nieuwe producten en diensten met AI te innoveren en de adoptie te stimuleren door hen te helpen marktklaar te maken.

Fonds en schaal innovatieve ideeën en oplossingen voor AI

Via de programma’s Horizon Europa en Digitaal Europa wil de Commissie jaarlijks 1 miljard euro investeren in AI, met maatregelen om innovatieve ideeën en oplossingen te financieren en op te schalen. Dit zal bruggen slaan tussen Europa’s sterke AI-onderzoeksgemeenschap en innovators, met name start-ups en kmo’s, zowel in hun vroege stadia als in de opschalingsfase. Het doel is extra investeringen van de particuliere sector en de lidstaten te mobiliseren om in de loop van dit decennium een jaarlijks investeringsvolume van 20 miljard EUR te bereiken. De faciliteit voor herstel en veerkracht, het grootste stimuleringspakket dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd, stelt 134 miljard euro beschikbaar voor digitaal en stelt Europa in staat zijn ambities te versterken en wereldleider te worden in de ontwikkeling van geavanceerde betrouwbare AI.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

DIGIBYTE |
Platform cancer Image Europe: het eerste prototype van de pan-Europese digitale infrastructuur gaat in gebruik

Vandaag heeft het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming een eerste belangrijke mijlpaal bereikt in de routekaart voor de totstandbrenging van een Europese gefedereerde infrastructuur voor kankerbeeldgegevens om zorgaanbieders, onderzoeksinstellingen en innovatoren te helpen optimaal gebruik te maken van innovatieve datagestuurde oplossingen voor kankerbehandeling en -zorg.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor artificiële intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s te ontwikkelen en het AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering in Europa te voorkomen.

Zie ook