Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Een beter internet voor kinderen

De strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+) zal ervoor zorgen dat kinderen online worden beschermd, gerespecteerd en gemachtigd.

    Infographic over de meest voorkomende online risico’s: nepnieuws, pesten, privacy, sexting, blootstelling aan inhoud, grooming

Ongeveer een op de drie internetgebruikers is een kind, en deze kinderen hebben toegang tot het internet op steeds jongere leeftijd op een breed scala van apparaten. Ze besteden steeds meer van hun tijd op het internet, surfen op sociale media, spelen online games en gebruiken mobiele apps. Dit gebeurt vaak zonder toezicht van volwassenen.

Hoewel het internet veel mogelijkheden biedt voor leren, communicatie, creativiteit en entertainment, biedt het ook bepaalde risico’s voor kwetsbare gebruikers zoals kinderen.

Kinderen kunnen worden blootgesteld aan schadelijke inhoud en gedrag online, zoals cyberpesten, seksuele intimidatie, pornografie, geweld of zelfbeschadiging. Efficiënte reacties zijn nodig om negatieve gevolgen voor hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling te voorkomen.

De Commissie wil ervoor zorgen dat jongeren online een veilige en stimulerende omgeving hebben en tegelijkertijd gebruik maken van nieuwe technologieën en online tijd doorbrengen. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, verhoogde connectiviteit en augmented en virtual reality zullen een belangrijke verandering teweegbrengen in de manier waarop kinderen omgaan met de samenleving.

De Europese strategie voor een beter internet voor kinderen biedt een reeks aanvullende maatregelen, variërend van financiering, coördinatie en zelfregulering tot een veiligere onlineomgeving. 

De Commissie cofinanciert centra voor veiliger internet in de lidstaten (gecoördineerd door Insafe), met het portaal „Beter internet voor kinderen” als één toegangspunt voor middelen en het delen van beste praktijken in heel Europa. Hun belangrijkste taak is het vergroten van het bewustzijn en het bevorderen van digitale geletterdheid bij minderjarigen, ouders en leerkrachten. Ze bestrijden ook online materiaal over seksueel misbruik van kinderen via het netwerk van hotlines (INHOPE).

Via een speciale groep bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld faciliteert de Commissie een EU-gedragscode inzake leeftijdsgebonden vormgeving (BIK- code) om de betrokkenheid van de industrie bij de bescherming van kinderen bij het gebruik van digitale producten te versterken, teneinde hun privacy, veiligheid en beveiliging online te waarborgen.   

Bewustmaking is een essentieel onderdeel van onlineveiligheid: elk jaar, Safer Internet Day, wordt gevierd in ongeveer 170 landen, het bereiken van miljoenen mensen over de hele wereld door middel van evenementen en verschillende activiteiten.

Abonneer u op het laatste nieuws over dit onderwerp en meer

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie leidt formele procedures tegen TikTok in het kader van de wet inzake digitale diensten

De Europese Commissie heeft een formele procedure ingeleid om te beoordelen of TikTok mogelijk inbreuk heeft gemaakt op de wet inzake digitale diensten (DSA) op gebieden die verband houden met de bescherming van minderjarigen, transparantie van reclame, toegang tot gegevens voor onderzoekers en het risicobeheer van verslavend ontwerp en schadelijke inhoud.

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoek om informatie naar Amazon in het kader van wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Amazon formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt Amazon meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen om consumenten online te beschermen, met name met betrekking tot de verspreiding van illegale producten en de bescherming van de grondrechten, alsook over de overeenstemming van aanbevelingssystemen met de relevante bepalingen van de wet inzake digitale

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoeken om informatie naar Meta en Snap in het kader van de wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Meta en Snap formeel om informatie verzocht in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt de bedrijven meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan hun verplichtingen in verband met de bescherming van minderjarigen in het kader van de wet inzake digitale diensten, met inbegrip van de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen ter bescherming van minderjarigen online, met name met betrekking tot de risico’s voor de geestelijke gezondheid en de

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Online privacy en veiligheid

Gemeenschappelijke EU-regels garanderen een hoog niveau van privacy online. De EU is vastbesloten ervoor te zorgen dat burgers, en met name kinderen, online veilig zijn.

Zoek verder

Veiliger internetforum

Het Safer Internet Forum is de belangrijkste jaarlijkse internationale conferentie over online veiligheid van kinderen in Europa.

Veiliger internet dag

Safer Internet Day bevordert een veiliger en meer verantwoord gebruik van online technologie door kinderen en jongeren over de hele wereld.

Deskundigengroep veiliger internet voor kinderen

De deskundigengroep voor veiliger internet voor kinderen helpt de coördinatie en samenwerking tussen de EU-lidstaten te verbeteren om kinderen veilig te houden bij het gebruik van internet.

Veiligere internetcentra

Veiligere internetcentra informeren, adviseren en assisteren kinderen, ouders, leerkrachten en verzorgers bij digitale vragen en bestrijden online seksueel misbruik van kinderen.

Zie ook

Digitale privacy

De e-privacyrichtlijn en de algemene verordening gegevensbescherming dragen bij tot het waarborgen van digitale privacy voor EU-burgers.