Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Estland

Estland heeft een basisbreedbanddekking in het hele land. De Estse digitale agenda stelt ambitieuze doelstellingen voor 2030 vast.

    vlag van Estland

Overzicht van de ontwikkeling van breedband in Estland

De Estse Digitale Agenda 2030 richt zich op de ontwikkeling van digitale overheidsdiensten, cyberbeveiliging en het verbeteren van connectiviteit in het hele land.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

  • Het proces van de uitrol van breedband wordt beheerd door het ministerie van Economische Zaken en Communicatie (MKM, Majandus-ja Kommunikatsioonisteerium). Het ministerie is verantwoordelijk voor breedbandstrategie en -wetgeving.
  • De Consumer Protection and Technical Regulatory Authority (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) is een overheidsorganisatie die actief is op het administratieve gebied van het ministerie van Economische Zaken en Communicatie. Het houdt toezicht op en regelt technische normen en verzamelt marktgegevens. Het doel van de Autoriteit is bij te dragen aan de uitvoering van het nationale economische beleid door verbetering van de veiligheid, het organiseren van een doelmatig gebruik van beperkte middelen en het vergroten van de betrouwbaarheid van de producten op het gebied van productieomgevingen, industriële uitrusting, spoorweg- en elektronische communicatie.
  • De Estse Broadband Development Foundation (ELASA, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse) is verantwoordelijk voor het EstWin-project, de installatie van glasvezelkabels en de bouw van aansluitpunten.
  • De Estse vereniging van informatietechnologie en telecommunicatie (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)verenigt Estse ICT-bedrijven, bevordert hun samenwerking, presenteert hun gezamenlijke standpunten met betrekking tot de ontwikkeling van breedbandnetwerken en fungeert als competentiecentrum.
  • De Autoriteit voor het Informatiesysteem (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) is een uitvoerende entiteit van de structurele bijstand van de Europese Unie, die de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bij de opbouw van het breedbandbackhaulnetwerk beheert.

Belangrijkste doelstellingen voor breedbandontwikkeling

De Digitale Agenda 2030 van Estland is op 7 oktober 2021 goedgekeurd. De strategie is in lijn met de Gigabit Society connectiviteitsdoelstellingen. De algemene doelstelling van de strategie is om tegen 2030 snelle, betrouwbare en betaalbare elektronische communicatieverbindingen in het land tot stand te brengen, ongeacht de locatie. Om de visie uit te voeren, zijn er drie specifieke doelen gesteld:

  • digitale overheid, d.w.z. het gebruik van digitale oplossingen in de publieke sector,
  • elektronische communicatie, d.w.z. connectiviteit, en
  • nationale cyberveiligheid.

Tegen 2030 moeten ultrasnelle, betrouwbare en betaalbare telecommunicatieverbindingen beschikbaar zijn in Estland, ongeacht de locatie, zodat innovatieve diensten kunnen worden gecreëerd en gebruikt. Iedereen moet toegang hebben tot verbindingen van ten minste 100 Mbps die kunnen worden verhoogd tot 1 Gbps. De regering zal steun verlenen aan de ontwikkeling van toegangsnetwerken met zeer hoge capaciteit in plattelandsgebieden waar telecommunicatiebedrijven niet investeren onder de concurrentievoorwaarden.

De steun zal ook worden verleend aan a) het opzetten van kerninfrastructuur in de belangrijkste vervoerscorridors in Estland, waardoor ononderbroken 5G-dekking mogelijk is, b) een veilige dekking van geselecteerde woon- en bedrijfsgebieden met 5G en c) de nodige voorbereidingen voor de goedkeuring van 6G wanneer de desbetreffende technologie op de markt komt.

Met zijn 5G-routekaart wil Estland tegen 2023 in grote steden 5G-connectiviteit bereiken en tegen 2025 langs vervoerscorridors. Op ministerieniveau is een speciale werkgroep voor 5G opgericht. Er wordt gewerkt aan de beoordeling van het gebruik van bedrijven en het vinden van het financieringsmodel voor de 5G-implementatie. De autoriteiten zijn ook vastbesloten samen te werken aan 5G-corridors met Letland en Litouwen in het kader van het Via Baltica-project. De Baltische staten willen de elektronische-communicatie-infrastructuur naast de corridor in kaart brengen en lacunes in de infrastructuur in kaart brengen.

Belangrijkste maatregelen en financiële instrumenten voor de ontwikkeling van breedband

De Estse autoriteit voor consumentenbescherming en technische regelgeving (TTJA) heeft een centraal instrument ontwikkeld voor het in kaart brengen van de beschikbaarheid van breedbanddiensten (Communications Coverage Application). Het is een interactief portaal, waar de gebruikers informatie kunnen krijgen over de beschikbaarheid van breedbanddiensten in Estland.

Het Estse herstel- en veerkrachtplan (RRP) besteedt 208 miljoen EUR (24 %) aan de digitale transformatie. Het volledige bedrag zal naar verwachting worden besteed aan de inspanningen om de doelstellingen van het digitale decennium te bereiken. Aanzienlijke digitale investeringen omvatten 93 miljoen EUR voor de modernisering van digitale overheidsdiensten op basis van de nieuwste technologieën, 58 miljoen EUR ter ondersteuning van 230 kmo’s in hun digitale transitie en 24 miljoen EUR voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in plattelandsgebieden.

Om de aanleg van VHNC-netwerken in plattelandsgebieden te ondersteunen, is tussen 2023 en 2027 45 miljoen EUR uit het EFRO toegewezen voor de bouw van VHCN in plattelandsgebieden.

EstWin-project

In 2009 hebben het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en de Estse Vereniging van Informatietechnologie en Telecommunicatie (ITL) de Estse Broadband Development Foundation (ELASA) opgericht om het EstWin- project uit te voeren en alle woningen, bedrijven en autoriteiten de kans te geven om verbinding te maken met het breedbandnetwerk van de volgende generatie met een transmissiesnelheid tot 100 Mbps. Deze investeringen zijn bedoeld om aanvullende uitrol van last-mile-verbindingen door commerciële telecomexploitanten te stimuleren. Het project heeft ongeveer 7,000 km glasvezelnetwerken uitgerold in plattelandsgebieden en nederzettingen met minder dan 10,000 inwoners, waar voorheen geen optische netwerken bestonden en waar exploitanten geen eerdere plannen hadden om ze te installeren. EstWin wordt onder meer gefinancierd uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). De geïmplementeerde en geplande delen van het netwerk worden gevisualiseerd op de online kaart. Het EstWin-project is bijna voltooid, het backhaul-netwerk is bijna afgerond en slechts een klein deel van Zuidoost-Estland moet nog worden gedekt.

Gegevens over breedbandontwikkeling en -technologieën in Estland

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, de dekking van verschillende breedbandtechnologieën en kosten controleren de scorebordrapporten en de landenrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrumopdrachten voor draadloze breedband

Voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen raadpleegt u de Europese waarnemingspost 5G.

Nationale en EU-publicaties en persdocumenten

Engels

Ests

Contactgegevens

BCO Estland (nationaal kennisbureau voor breedband): Ests ministerie van Economische Zaken en Communicatie (MKM, Majandus-ja Kommunikatsioonisteerium)

Adres: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, Estland
Contact via e-mail
Telefoon: + 372 639 76 81 Website

Consumentenbescherming en technische regelgevende instantie (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Adres: Sõle 23 A, Tallinn 10614, Estland
Contact via e-mail
Telefoon: + 372 667 2000 Website

Estse Broadband Development Foundation (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Adres: Harju 6, 10130 Tallinn, Estland
Contact via e-mail
Telefoon: + 372 6310555 Website

Estse Vereniging van Informatietechnologie en Telecommunicatie (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Adres: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Estland
Contact via e-mail
Telefoon: + 372 6177 145 Website

Laatste nieuws

EU39 bereikt 70 % FTTH/B dekking volgens de FTTH Raad Europa

Volgens het Fibre to the Home/Building Market Panorama (FTTTH/B) bereikte de EU39 (27 EU-lidstaten, Verenigd Koninkrijk, 4 GOS-landen, IJsland, Israël, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije) 70 % FTTH/B dekkingspercentage, 244 miljoen woningen passeerden en 121 miljoen FTTH/B-abonnees vanaf september 2023.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 goedgekeurde nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie van een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als voor snelle breedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-implementatie behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slovenië

De doelstellingen van Slovenië inzake breedband zijn in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Het Roemeense breedbandplan is gericht op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als eerste stap in de richting van de verwezenlijking van de connectiviteitsdoelstellingen van de EU.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital is gericht op de ontwikkeling van een digitale infrastructuur die burgers in staat stelt te profiteren van de nieuwe kansen die technologieën bieden.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan 2025 van Polen is in overeenstemming met de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU.

Broadband - Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023...

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met als doel gigabit-breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten van het regeringsprogramma van Luxemburg.

Breedband in Litouwen

Litouwen streeft ernaar om tegen 2027 100 Mbps te leveren aan plattelandsgebieden en de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij voor 2025 te ondersteunen.

Breedband in Letland

Letland ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij en streeft naar 100 Mbps, die kan worden aangepast aan gigabit, voor stedelijke en landelijke gebieden en 5G-dekking voor alle grote stedelijke gebieden.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society is bedoeld om gigabit-connectiviteit aan iedereen te bieden tegen 2026.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot hogesnelheidsbreedband.

Breedband in Hongarije

Met de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die door gigabitnetwerken worden gedekt, te bereiken.

Breedband in Griekenland

Het nationale breedbandplan 2021-2027 bevordert het gebruik van vaste netwerken met zeer hoge capaciteit en 5G-netwerken. De Griekse Digital Transformation Bible 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de doelstellingen van de Gigabit...

Breedband in Duitsland

Het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering geven prioriteit aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt een doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op concurrentie gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor achtergestelde gebieden, en advies aan lokale gemeenten over de uitrol van breedbandnetwerken.

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven gericht op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering werkt eraan om van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale...

Breedband in Tsjechië

Het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, bepaalt de strategische aanpak van de Tsjechische Republiek voor de bouw van VHCN.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij voor 2025 en gedeeltelijk op de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in Bulgarije

Het National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 bijgewerkt en goedgekeurd.

Breedband in België

De breedbandstrategie van België is geïntegreerd in een bredere beleidsstrategie Digitaal België. Het doel van het nationale plan voor vaste en mobiele breedband is het elimineren van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Door de kosten te...

Breedband in Oostenrijk

De breedbandstrategie van Oostenrijk richt zich op de landelijke levering van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.