Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Estland

Estland heeft in het hele land basisbreedbanddekking ingesteld. In de Estse digitale agenda worden ambitieuze doelstellingen voor 2030 vastgesteld.

    vlag van Estland

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in Estland

De Estse Digitale Agenda 2030 richt zich op de ontwikkeling van digitale overheidsdiensten, cyberbeveiliging en het verbeteren van de connectiviteit in het hele land.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

  • Het proces van de uitrol van breedband wordt beheerd door het ministerie van Economische Zaken en Communicatie (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). Het ministerie is verantwoordelijk voor breedbandstrategie en -wetgeving.
  • De Consumer Protection and Technical Regulatory Authority (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) is een overheidsorganisatie die actief is op het administratieve gebied van het ministerie van Economische Zaken en Communicatie. Het houdt toezicht op en reguleert technische normen en verzamelt marktgegevens. Het doel van de Autoriteit is bij te dragen tot de uitvoering van het nationale economische beleid door de veiligheid te verbeteren, het doelmatige gebruik van beperkte middelen te organiseren en de betrouwbaarheid van de producten op het gebied van productieomgevingen, industriële apparatuur, spoorwegen en elektronische communicatie te vergroten.
  • De Estse Broadband Development Foundation (ELASA, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse) is verantwoordelijk voor het EstWin-project, de installatie van glasvezelkabels en de aanleg van aansluitpunten.
  • De Estse Vereniging van Informatietechnologie en Telecommunicatie (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) verenigt Estse ICT-bedrijven, bevordert hun samenwerking, presenteert hun gezamenlijke standpunten over de ontwikkeling van breedbandnetwerken en fungeert als competentiecentrum.
  • De Autoriteit voor het Informatiesysteem (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) is een uitvoerende entiteit van de structurele bijstand van de Europese Unie, die de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling beheert bij de opbouw van het breedbandbackhaulnetwerk.

Belangrijkste doelstellingen voor de ontwikkeling van breedband

De Digitale Agenda 2030 van Estland is op 7 oktober 2021 vastgesteld. De strategie is in lijn met de Gigabit Society connectiviteitsdoelstellingen. De algemene doelstelling van de strategie is het bereiken van snelle, betrouwbare en betaalbare elektronische communicatieverbindingen in het land tegen 2030, ongeacht de locatie. Om de visie uit te voeren zijn er drie specifieke doelen gesteld:

  • digitale overheid, d.w.z. het gebruik van digitale oplossingen in de publieke sector,
  • elektronische communicatie, d.w.z. connectiviteit, en
  • nationale cyberveiligheid.

Tegen 2030 moeten ultrasnelle, betrouwbare en betaalbare telecommunicatieverbindingen beschikbaar zijn in Estland, ongeacht de locatie, zodat innovatieve diensten kunnen worden gecreëerd en gebruikt. Iedereen moet toegang hebben tot verbindingen van ten minste 100 Mbps die kunnen worden verhoogd tot 1 Gbps. De regering zal de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit ondersteunen in plattelandsgebieden waar telecommunicatiebedrijven niet investeren onder de concurrentievoorwaarden.

De steun zal ook worden verleend aan a) het opzetten van kerninfrastructuur in de belangrijkste vervoerscorridors in Estland, waardoor ononderbroken 5G-dekking mogelijk is, b) veilige dekking van geselecteerde woon- en bedrijfsgebieden met 5G en c) de nodige voorbereidingen voor de invoering van 6G wanneer de relevante technologie op de markt komt.

Belangrijkste maatregelen en financiële instrumenten voor de ontwikkeling van breedband

De Estse autoriteit voor consumentenbescherming en technische regelgevende instanties (TTJA) heeft een centraal instrument voor het in kaart brengen (Communications Coverage Application) ontwikkeld over de beschikbaarheid van breedbanddiensten. Het is een interactief portaal, waar de gebruikers informatie kunnen krijgen over de beschikbaarheid van breedbanddiensten in Estland.

Plan voor herstel en veerkracht: In totaal wordt 208 miljoen euro besteed aan digitale doelstellingen. De steun voor de inzet van VHCN’s in plattelandsgebieden (Component 3 „Digital State” met een budget van 24,3 miljoen euro) zal naar verwachting zorgen voor een bredere toegang tot onlinediensten. 8.000 locaties moeten in het kader van deze investering met VHCN zijn uitgerust.

EstWin project

In 2009 richtten het ministerie van Economische Zaken en Communicatie en de Estse Vereniging van Informatietechnologie en Telecommunicatie (ITL) de EstWin-Stichting voor Breedbandontwikkeling (ELASA) op om het EstWin- project uit te voeren en alle woningen, bedrijven en autoriteiten de kans te geven om verbinding te maken met het breedbandnetwerk van de volgende generatie met een transmissiesnelheid tot 100 Mbps. Deze investeringen zijn bedoeld om aanvullende uitrol van last-mile-verbindingen door commerciële telecomexploitanten te stimuleren. Het project heeft ongeveer 7 000 km glasvezel-backhaulnetwerken uitgerold in plattelandsgebieden en nederzettingen met minder dan 10.000 inwoners, waar voorheen geen optische netwerken bestonden en waar exploitanten geen eerdere plannen hadden om ze te installeren. EstWin wordt onder meer gefinancierd uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). De geïmplementeerde en geplande delen van het netwerk worden gevisualiseerd op de online kaart. Het EstWin-project nadert de voltooiing, het backhaul-netwerk is bijna afgerond en slechts een klein deel van Zuidoost-Estland moet nog worden gedekt.

Gegevens over de ontwikkeling van breedband en technologieën in Estland

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, de dekking van verschillende breedbandtechnologieën en -kosten, zie de scorebordrapporten en de landenverslagen van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrumtoewijzingen voor draadloze breedband

Raadpleeg de Europese 5G-waarnemingspost voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen.

Nationale en EU-publicaties en persdocumenten

Nederlands

Estlands

Contact informatie

BCO Estland (nationaal bureau voor breedbandcompetentie): Ests ministerie van Economische Zaken en Communicatie (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Adres: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, Estland Contact via e-mail Telefoon: + 372 639 76 81 Website

Consumentenbescherming en technische regelgevende instantie (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Adres: Sõle 23 A, Tallinn 10614, Estland Contact via e-mail Telefoon: + 372 667 2000 Website

Estse Broadband Development Foundation (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Adres: Harju 6, 10130 Tallinn, Estland Contact via e-mail Telefoon: + 372 6310555 Website

Estse Vereniging van Informatietechnologie en Telecommunicatie (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Adres: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Estland Contact via e-mail Telefoon: + 372 6177 145 Website

Laatste nieuws

Jaarlijks werkplan 2022-23 Samenvatting van het netwerk van Europese adviesbureaus voor breedband

De ondersteuningsfaciliteit van het netwerk van Europese adviesbureaus voor breedband (BCO-netwerk) heeft haar samenvatting van het jaarlijkse werkplan 2022-23 gepubliceerd, waarin de belangrijkste activiteiten en onderwerpen voor het programma voor kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw van dit jaar worden uiteengezet.

EVENT |
Webreeks 10: Opleiding voor adviesbureaus voor breedband

Het tiende seizoen van onlinesessies voor kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw die worden aangeboden aan het netwerk van Europese adviesbureaus voor breedband (BCO’s), zal betrekking hebben op een aantal onderwerpen, zoals: de nieuwe staatssteunregels van de EU, satellietconnectiviteit en vooruitgang in het digitale decennium.

PRESS RELEASE |
EU-regels voor oproepen binnen de EU beschermen burgers effectief tegen buitensporige prijzen

Zowel uit het evaluatieverslag van de Commissie als uit de resultaten van een Eurobarometer-enquête over de impact van de regels voor betaalbare communicatie binnen de EU blijkt dat de EU-regels doeltreffend zijn gebleken: sinds 2019 genieten de Europeanen lagere detailhandelsprijzen voor gesprekken uit de ene lidstaat die in andere lidstaten eindigen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 aangenomen nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie op een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als hogesnelheidsbreedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-implementatie behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slovenië

De doelstellingen van Slovenië inzake breedband zijn in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Het Roemeense breedbandplan is gericht op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als eerste stap in de richting van de verwezenlijking van de connectiviteitsdoelstellingen van de EU.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital is gericht op de ontwikkeling van een digitale infrastructuur die burgers in staat stelt te profiteren van de nieuwe kansen die technologieën bieden.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan 2025 van Polen is in overeenstemming met de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU.

Broadband - Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023...

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met een doel van gigabit breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten in het overheidsprogramma van Luxemburg.

Breedband in Litouwen

Litouwen wil tegen 2027 100 Mbps leveren aan plattelandsgebieden en de Gigabit-doelstellingen voor de samenleving voor 2025 ondersteunen.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society is bedoeld om gigabit-connectiviteit aan iedereen te bieden tegen 2026.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot snelle breedband.

Breedband in Hongarije

Met het ontwerp van de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die onder gigabitnetwerken vallen, te bereiken.

Breedband in Griekenland

De Griekse digitale transformatie Bijbel 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de Gigabit Society 2025-doelstellingen.

Breedband in Duitsland

Het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering geven prioriteit aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt een doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op mededinging gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor gebieden met een onderbenutting en advies aan lokale gemeenten over de wijze waarop breedbandnetwerken kunnen worden...

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven die gericht zijn op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering streeft ernaar van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale...

Breedband in Tsjechië

Het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, bepaalt de strategische aanpak van de Tsjechische Republiek voor de bouw van VHCN.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij voor 2025 en gedeeltelijk op de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in Bulgarije

Het National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 bijgewerkt en goedgekeurd.

Breedband in België

De Belgische breedbandstrategie is geïntegreerd in een bredere beleidsstrategie Digital Belgium. Het doel van het nationale plan voor vaste en mobiele breedband is het elimineren van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Door de kosten te...

Breedband in Oostenrijk

De Oostenrijkse breedbandstrategie richt zich op het landelijke aanbod van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.