Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Planning van breedbandprojecten

De afdeling Breedbandplanning helpt gemeenten en andere entiteiten bij het plannen van succesvolle breedbandontwikkelingsprojecten.

    Weg met lang belichtingslichtpad

Het doel van de breedbandinvesteringsgids, beschikbaar in 22 talen, is overheden te helpen bij het formuleren van de belangrijke vragen en het conceptuele kader en de informatie te verschaffen die nodig is om de juiste beslissingen te nemen die aan hun behoeften voldoen. Het idee is niet om kant-en-klare recepten te verstrekken, maar om een toolbox te presenteren op alle thematische gebieden die in aanmerking moeten worden genomen bij investeringen in breedband.

Breedbandplan

Een degelijk breedbandplan is een politiek ondersteund document met een analyse van de huidige situatie, de te bereiken doelstellingen, de te winnen financiële steun en een mechanisme voor de tenuitvoerlegging ervan.

Vier belangrijke strategische keuzes

De gids bevat vier belangrijke strategische keuzes die moeten worden gemaakt om de in het breedbandplan vastgestelde doelstellingen te bereiken:

Het juiste infrastructuurtype kiezen

Is het noodzakelijk om een nieuwe toekomstbestendige breedbandinfrastructuur uit te rollen of zou het voldoende zijn om de bestaande infrastructuur te upgraden?

Bij het plannen van een breedbandproject is het belangrijk om de verschillende technische niveaus van infrastructuur, technologieën en netwerkontwerpen te begrijpen om een keuze te maken over het juiste infrastructuurtype voor uw regionale breedbandnetwerk. De beslissing over infrastructuur hangt af van een aantal factoren, waaronder:

  • de implicaties met betrekking tot de fysieke fundamentele eigenschappen van de infrastructuur (d.w.z. het medium);
  • het ambitieniveau in de regio, rekening houdend met de soorten en het aantal geplande diensten;
  • overwegingen over de effecten op de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van het gebied;
  • topografie, bevolkingsdichtheid en toekomstige ontwikkelingsplannen.

Het juiste beleggingsmodel kiezen

Wat is de rol van de overheid met betrekking tot de uitvoering, de exploitatie, de eigendom en het beheer van de infrastructuur om het juiste investeringsmodel te kiezen?

De keuze die hier wordt gemaakt zal van grote invloed zijn op de rol van een gemeente of regio en aldus de invloed van de overheid op het breedbandinfrastructuurproject definiëren. Vier grote investeringsmodellen zijn geschikt voor breedbandinvesteringen:

  • directe investeringen door middel van een openbaar gemeentelijk netwerkmodel
  • indirecte investeringen door middel van een particulier gemeentelijk netwerkmodel
  • het gemeenschapsbreedbandmodel
  • subsidiemodel van de exploitant (gap-financiering)

Het juiste bedrijfsmodel kiezen

Moet de overheid kiezen voor een verticaal geïntegreerd of een open toegangsnetwerkmodel? Welk bedrijfsmodel zal hoogstwaarschijnlijk de breedbanddekking en -penetratie, de financiële duurzaamheid van het project, de concurrentie en de sociaal-economische ontwikkeling van de gemeenschap maximaliseren?

Het bedrijfsmodel beschrijft de rol van de verschillende actoren in een breedbandinfrastructuurproject die actief zijn op verschillende netwerklagen: passieve infrastructuur, actieve infrastructuur en diensten. De respectieve actoren of vervoerders worden afgestemd op de behoeften van de gemeente of regio. Dit kan leiden tot verschillende bedrijfsmodellen: open netwerken met publieke en private actoren in verschillende rollen of in verticaal geïntegreerde modellen met slechts één (meestal gevestigde) actor voor alle drie de netwerklagen. Soms is de keuze van het model beperkt door regelgeving.

Het kiezen van de juiste financieringsinstrumenten

Hoe kan de overheid zorgen voor een adequate financiële dekking voor de bouw en exploitatie van de infrastructuur met de juiste financiële instrumenten? Wat kan het bijdragen op het gebied van kapitaal, uitgaven en activa?

De verschillende financieringsinstrumenten en -modellen die beschikbaar zijn voor publieke en particuliere investeringen in een breedbandproject moeten in aanmerking worden genomen voor de vierde belangrijke strategische keuze. Een duurzaam financieringsconcept moet zorgen voor een adequate financiële dekking voor de bouw en exploitatie van de infrastructuur.

Inkomstengebaseerde financiering voor lopende projecten, particulier kapitaal, bankleningen en obligaties, overheidsmiddelen en gemeenschapsfinanciering behoren tot de belangrijkste financieringsinstrumenten. Bovendien kunnen particuliere investeringen leiden tot financiële stabiliteit en een verbetering van de kredietwaardigheid van het project. In gebieden waar de markt wegens onrendabele investeringen niet investeert, kan staatssteun worden gebruikt volgens de specifieke voorwaarden die zijn vastgesteld in de EU-richtsnoeren inzake staatssteun.

Actieplan

Zodra deze keuzes zijn gemaakt, moet een actieplan worden gedefinieerd en uitgevoerd dat alle verschillende activiteiten specificeert en controleert. Het proces moet nauwlettend worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de eerder vastgestelde doelen worden bereikt.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Ondersteuning voor de uitrol van breedband

De Europese Commissie ondersteunt EU-bedrijven, projectmanagers en autoriteiten bij het vergroten van de netwerkdekking om de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU te bereiken.

Zoek verder

Breedband: Actoren in de waardeketen

De basisrollen van Physical Infrastructure Provider (PIP), Network Provider (NP) en Service Provider (SP) kunnen door verschillende actoren worden vervuld.

Breedband: Plandefinitie

De sleutel tot succesvolle regionale breedbandontwikkeling is een politiek ondersteund plan op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarin doelstellingen worden gecombineerd met specifieke behoeften en belanghebbenden.

Breedband: Actieplan

Het actieplan beschrijft de kosten, belanghebbenden, activiteiten, coördinatie en monitoring die betrokken zijn bij de uitvoering van de breedbandstrategie.

Breedband: Technologie overzicht

Een overzicht van de verschillende bekabelde, draadloze en toekomstige breedbandtechnologieën en een beschrijving van hun voor-, nadelen en duurzaamheid.

Breedband: Investeringsmodellen

Investeringsmodellen bieden interessante participatiemogelijkheden voor een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regionale breedbandontwikkeling.

Breedband: Staatssteun

Staatssteun voor breedband kan nodig zijn op sommige plaatsen waar de markt niet voorziet in de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen.

Breedband: Netwerk en topologie

Een breedbandnetwerk bestaat uit geografische delen. De topologie van een netwerk beschrijft hoe de verschillende delen van een netwerk zijn verbonden. De meest relevante topologieën voor de ruggengraat en gebiedsnetwerken zijn boomtopologieën, ringtopologieën en meshed...

Breedband: netwerklagen en bedrijfsrollen

Om inzicht te krijgen in de rollen die overheidsdiensten kunnen vervullen, is het nuttig om de verschillende lagen die deel uitmaken van een breedbandnetwerk en de belangrijkste zakelijke rollen te bekijken.

Breedband: Keuze van infrastructuur

Breedbandnetwerken vereisen verschillende soorten infrastructuur op basis van verschillende logistieke, economische of demografische omstandigheden. Gebruik de vragen om te helpen kiezen.

Breedband: Technologievergelijking

Een vergelijking van breedbandtechnologieën biedt kenmerken van elke oplossing en helpt beslissingen over de beste oplossing voor verschillende regio’s.

Zie ook

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.