Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

MEDIA-programma Creatief Europa

Het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa is bedoeld ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrie.

    Banner voor 30 jaar MEDIA-programma

Wat is het programma Creatief Europa MEDIA?

Creatief Europa is het EU-programma ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren. Het nieuwe Creatief Europa 2021-2027, met een budget van 2,44 miljard EUR, zal investeren in acties die de culturele diversiteit versterken en inspelen op de behoeften en uitdagingen van de culturele en creatieve sectoren. De nieuwigheden ervan zullen bijdragen aan het herstel van deze sectoren en hun inspanningen versterken om digitaler, groener, veerkrachtiger en inclusiever te worden.

Het programma is verdeeld in drie verschillende onderdelen: Media, CULTUUR en CROSS-SECTORAL.

In 2021 vierde het MEDIA-programma 30 jaar steun voor Europese audiovisuele inhoud en startte het een nieuw programma voor de periode 2021-2027, dat acties ondersteunt in vier thematische clusters, afhankelijk van de doelstellingen die zij nastreven:

  1. inhoud: het stimuleren van samenwerking en innovatie bij het creëren en produceren van hoogwaardige werken.
  2. bedrijfsactiviteiten: bevordering van bedrijfsinnovatie, concurrentievermogen, schaalbaarheid en talenten om de Europese industrie ten opzichte van mondiale concurrenten te versterken.
  3. publiek: versterking van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van werken voor hun potentiële publiek, door middel van distributiekanalen en initiatieven voor publieksontwikkeling.
  4. beleid: ondersteunen van beleidsdiscussie/uitwisselingsfora, studies en verslagen. Bevordering van bewustmakingsactiviteiten.

 

Het onderdeel MEDIA richt zich op:

  • samenwerking in de hele waardeketen en op EU-niveau aanmoedigen om audiovisuele ondernemingen en Europese inhoud wereldwijd op te schalen;
  • talent koesteren, waar ze ook vandaan komen, en de deelname en samenwerking tussen landen te verbreden;
  • verbetering van de wereldwijde verspreiding, bevordering en distributie van Europese audiovisuele werken, rekening houdend met de nieuwe digitale omgeving;
  • ondersteuning van de betrokkenheid en ontwikkeling van publiek van alle leeftijden, met name jonge doelgroepen, in heel Europa en daarbuiten.

 

Open oproepen voorCreative Europe MEDIA

 

Waar kan ik meer te weten komen?

U kunt contact opnemen met de Creative Europe Desks in uw land

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Audiovisuele en mediadiensten

Tegenwoordig kunnen we onze favoriete programma’s niet alleen op tv bekijken, maar ook online. Deze shows zijn onderworpen aan de regels van de interne markt.

Zoek verder

Zie ook

Mediaconvergentie

De transformatie van het audiovisuele medialandschap biedt mogelijkheden voor nieuwe ervaringen en kansen. Het stelt ook veel vragen voor ons.

Het Europees Filmforum

Het European Film Forum is een platform voor een gestructureerde dialoog tussen beleidsmakers en belanghebbenden in de audiovisuele sector.