Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programma Creatief Europa MEDIA

Het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa is bedoeld ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrie.

    Banner voor 30 jaar van het MEDIA-programma

Wat is het Creative Europe MEDIA-programma?

Creatief Europa is het EU-programma ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren. Het nieuwe Creatief Europa 2021-2027, met een budget van 2,44 miljard EUR, zal investeren in acties die de culturele diversiteit versterken en inspelen op de behoeften en uitdagingen van de culturele en creatieve sectoren. De nieuwigheden ervan zullen bijdragen tot het herstel van deze sectoren en hun inspanningen versterken om digitaler, groener, veerkrachtiger en inclusiever te worden.

Het programma is onderverdeeld in drie verschillende onderdelen: Media, CULTURE en CROSS-SECTORAL.

In 2021 vierde het MEDIA-programma 30 jaar steun voor Europese audiovisuele inhoud en startte het een nieuw programma voor de periode 2021-2027, dat ondersteunende acties in vier thematische clusters verdeelde, afhankelijk van de doelstellingen die zij nastreven:

  1. inhoud: het stimuleren van samenwerking en innovatie bij het creëren en produceren van hoogwaardige werken.
  2. zakelijk: bevordering van bedrijfsinnovatie, concurrentievermogen, schaalbaarheid en talenten om de Europese industrie ten opzichte van mondiale concurrenten te versterken.
  3. publiek: versterking van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van werken voor hun potentiële doelgroepen, via distributiekanalen en initiatieven op het gebied van publieksontwikkeling.
  4. beleid: ondersteuning van beleidsdiscussies/uitwisselingsfora, studies en verslagen. Bevordering van bewustmakingsactiviteiten.

Het onderdeel Media richt zich op:

  • hetaanmoedigen van samenwerking, zowel in de waardeketen als op EU-niveau, om audiovisuele ondernemingen en Europese inhoud wereldwijd op te schalen;
  • het koesteren van talenten, waar ze ook vandaan komen, en het verbreden van deelname en samenwerking tussen landen;
  • verbetering van de wereldwijde verspreiding, bevordering en distributie van Europese audiovisuele werken, rekening houdend met de nieuwe digitale omgeving;
  • ondersteuning van de betrokkenheid en ontwikkeling van doelgroepen van alle leeftijden, met name jonge doelgroepen, in heel Europa en daarbuiten.

Media in 2022

Elk jaar ontwikkelt de Commissie een jaarlijks werkprogramma voor de uitvoering van het programma Creatief Europa. Het budget voor Creatief Europa 2022 bedraagt 385,6 miljoen EUR, waarvan 226,5 miljoen euro zal worden besteed aan zijn subprogramma MEDIA, een stijging van 31 % ten opzichte van 2021.

Om het concurrentievermogen en het economische potentieel van de audiovisuele en nieuwsmediasector te vergroten, is MEDIA versterkt door nieuwe acties toe te voegen aan zijn programma en door de nadruk te leggen op het versterken van de samenwerking op EU-niveau, door steun aan coproducties, gestructureerde netwerken en partnerschappen.

Bekijk het jaarlijkse werkprogramma 2022

2022 Creatief Europa MEDIA-oproepen worden hier gepubliceerd

Waarom?

De digitale revolutie en de COVID-19-crisis hebben de audiovisuele sector hervormd. Nieuwe problemen zijn ontstaan als belangrijke uitdagingen, zoals de bescherming van intellectuele eigendom, het waarborgen van toegang tot financiering in een snel veranderende sector en het waarborgen van een goede distributie van werken.

Het doel van Creatief Europa is om zich te richten op initiatieven die een reële impact kunnen hebben op de sector in heel Europa. Dit effect kan voortvloeien uit de ondersteuning van individuele werken en initiatieven ter bevordering van nieuwe vaardigheden in de sector of initiatieven ter bevordering van internationale samenwerking in de sector.

Daarnaast bevordert het programma inspanningen en beste praktijken die bijdragen tot de verwezenlijking van belangrijke prioriteiten van de Europese Commissie, zoals de Green Deal, inclusiviteit en genderevenwicht.

In een tijd waarin musea, bioscopen, cultureel erfgoed, theaters, allemaal heropend worden, wil ik nogmaals de steun van de Commissie voor de culturele en creatieve sector herhalen. Met een verhoogd budget zal Creatief Europa ernaar streven het herstel van de sectoren te versterken en tegelijkertijd de enorme diversiteit en creativiteit te bevorderen die ze ons bieden.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken

Waar kan ik meer informatie vinden?

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Audiovisuele en mediadiensten

Tegenwoordig kunnen we onze favoriete programma’s niet alleen op tv bekijken, maar ook online. Deze shows zijn onderworpen aan de regels van de interne markt.

Zoek verder

Zie ook

Mediaconvergentie

De transformatie van het audiovisuele medialandschap biedt mogelijkheden voor nieuwe ervaringen en kansen. Het stelt ook veel vragen voor ons.

Het Europees Filmforum

Het European Film Forum is een platform voor een gestructureerde dialoog tussen beleidsmakers en belanghebbenden in de audiovisuele sector.