Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cyprus in de index van de digitale economie en samenleving

Vind hier de meest recente analyse en data voor digitalisering in Cyprus, met onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, egovernment en meer.

    vlag van Cyprus

2022 publicaties

Grafisch overzicht van Cyprus in DESI met een ranking van 20 en een score van 48,4

Publicaties 2021

Publicaties 2020

2019 publicaties

2018 publicaties

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017

Het verslag over de digitale vooruitgang van Europa (EDPR) combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR-profiel van Cyprus: Download PDF (NL) of Download PDF (EL)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index voor digitale economie en samenleving 2017

Cyprus staat op de 22e plaats in de Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. In vergelijking met vorig jaar vertoonde Cyprus aanzienlijke vooruitgang op het gebied van connectiviteit. De levering van online overheidsdiensten ligt dicht bij het EU-gemiddelde. Ondanks het feit dat internetgebruikers zich bezighouden met een breed scala aan onlineactiviteiten, dreigt een laag niveau van digitale vaardigheden een rem te vormen voor de verdere ontwikkeling van zijn digitale economie en samenleving.

Desi profiel van Cyprus: Download PDF (NL) of Download samenvatting PDF (EL)

Publicaties 2016

Download het landDESI-profiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting pdf (EL)

Download de belangrijkste indicatoren van het land als powerpointpresentatie (EN)

Download het Europees digitaal voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (EL)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

De index van de digitale economie en samenleving — De prestaties van landen op het gebied van digitalisering

Deze verslagen bevatten gegevens van EU-landen op gebieden als menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

Zie ook