Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Duitsland in de index van de digitale economie en samenleving

Hier vindt u de meest recente analyse en gegevens voor digitalisering in Duitsland, over onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, e-overheid en meer.

De Europese Commissie volgt de digitale vooruitgang van de lidstaten sinds 2014 via de Digital Economy and Society Index (DESI)-rapporten. Met ingang van 2023, en in overeenstemming met het beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030, is DESI nu geïntegreerd in het verslag over de stand van het digitale decennium en wordt het gebruikt om de vooruitgang in de richting van de digitale doelstellingen te monitoren. U kunt ook specifiek verwijzen naar de landenrapporten

Publicaties 2022

Grafisch overzicht van Duitsland in DESI met een ranking van 13 en een score van 52,9

Publicaties 2021

Publicaties 2020

Publicaties van 2019

Publicaties 2018

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017 

Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang die elke lidstaat op het gebied van digitalisering heeft geboekt, kunnen volgen en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR-profiel van Duitsland: Download PDF (EN) of download PDF (DE)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index van de digitale economie en samenleving 2017

Duitsland staat op de 11e plaats in DESI 2017. Duitsland is een leider op het gebied van spectrumtoewijzing. Duitsers zijn bovengemiddeld internetgebruikers en hun digitale vaardigheden vorderen goed. Duitse burgers en bedrijven benaderen actief de mogelijkheden van e-commerce. De Duitsers zijn echter terughoudend om zich te abonneren op snelle breedband. Bovendien is de grootste uitdaging, met slechts 19 % e-overheidsgebruikers, het verbeteren van de online-interactie tussen overheden en burgers.

Desi profiel van Duitsland: Download volledig profiel PDF (EN) of download samenvatting PDF (DE)

Publicaties 2016

Download het landenprofiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting pdf (DE)

Download de belangrijkste indicatoren van het land als presentatie van het stroompunt (NL)

Download het landverslag over de Europese digitale voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (DE)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang die elke lidstaat op het gebied van digitalisering heeft geboekt, kunnen volgen en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Prestaties van de landen op het gebied van digitalisering

In de landenverslagen over het digitale decennium 2023 wordt uiteengezet hoe elke lidstaat het doet met betrekking tot de kardinale punten van het digitale decennium: Digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, digitalisering van bedrijven en digitalisering van openbare...

Zie ook