Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Duitsland in de index voor digitale economie en samenleving

Vind hier de meest recente analyse en data voor digitalisering in Duitsland, met onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, egovernment en meer.

    vlag van Duitsland

2022 publicaties

Grafisch overzicht van Duitsland in DESI met een ranking van 13 en een score van 52,9

Publicaties 2021

Publicaties 2020

2019 publicaties

2018 publicaties

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017 

Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR profiel van Duitsland: Download PDF (NL) of Download PDF (DE)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index voor digitale economie en samenleving 2017

Duitsland staat op de elfde plaats in DESI 2017. Duitsland is een leider op het gebied van spectrumtoewijzing. Duitsers zijn bovengemiddelde gebruikers van het internet en hun digitale vaardigheden vorderen goed. Duitse burgers en bedrijven benaderen actief de mogelijkheden van eCommerce. Duitsers zijn echter terughoudend om zich te abonneren op snelle breedband. Bovendien is de grootste uitdaging, met slechts 19 % e-overheidsgebruikers, de grootste uitdaging om de online interactie tussen overheidsinstanties en burgers te verbeteren.

Desi profiel van Duitsland: Download het volledige profiel PDF (EN) of download samenvatting PDF (DE)

Publicaties 2016

Download het landprofiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting pdf (DE)

Download de belangrijkste indicatoren van het land als powerpointpresentatie (EN)

Download het Europees digitaal voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (DE)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

De index van de digitale economie en samenleving — De prestaties van landen op het gebied van digitalisering

Deze verslagen bevatten gegevens van EU-landen op gebieden als menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

Zie ook