Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Hongarije in de index van de digitale economie en samenleving

Vind hier de meest recente analyse en data voor digitalisering in Hongarije, met onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, egovernment en meer.

    Vlag van Hongarije

2022 publicaties

Grafisch overzicht van Hongarije in DESI met een ranking van 22 en een score van 43,8

Publicaties 2021

Publicaties 2020

2019 publicaties

2018 publicaties

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017

Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR profiel van Hongarije: Download PDF (NL) of Download PDF (HU)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index voor digitale economie en samenleving 2017

Hongarije staat op de 21e plaats in DESI 2017. Hongarije presteert goed op het gebied van connectiviteit, dankzij de brede beschikbaarheid van snelle vaste breedband (NGA) en 4G en de toenemende breedbandopname. Hongarije verbeterde digitale vaardigheden, maar ligt nog steeds iets onder het gemiddelde. De belangrijkste uitdagingen blijven het geringe gebruik van ICT door ondernemingen en de ontwikkeling van digitale overheidsdiensten.

Desi profiel van Hongarije: Download het volledige profiel PDF (EN) of download samenvatting PDF (HU)

Publicaties 2016

Download het landprofiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting pdf (HU)

Download de belangrijkste indicatoren van het land als powerpointpresentatie (EN)

Download het Europees digitaal voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (HU)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

De index van de digitale economie en samenleving — De prestaties van landen op het gebied van digitalisering

Deze verslagen bevatten gegevens van EU-landen op gebieden als menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

Zie ook