Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bestemming Aarde

Destination Earth (DestinE), een vlaggenschipinitiatief van de Europese Commissie voor een duurzame toekomst

  Afbeelding van de aarde vanuit de ruimte die Bestemming Aarde vertegenwoordigt

De Destination Earth (DestinE) is een vlaggenschipinitiatief van de Europese Commissie om een zeer nauwkeurig digitaal model van de aarde op wereldwijde schaal te ontwikkelen.Dit model zal de interactie tussen natuurlijke fenomenen en menselijke activiteiten monitoren, simuleren en voorspellen. Het zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de tweeledige transitie, groen en digitaal, als onderdeel van de Green Deal en de digitale strategie van de Europese Commissie.

fix-empty

Destine zal het potentieel van digitale modellering van het Aardesysteem ontsluiten op een niveau dat een echte doorbraak betekent in termen van nauwkeurigheid, lokale details, toegang tot informatiesnelheid en interactiviteit. De eerste focus zal liggen op de effecten van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, hun sociaal-economische impact en mogelijke aanpassings- en mitigatiestrategieën.

 

 

Destine zal gebruik maken van ongekende observatie- en simulatiemogelijkheden van DestinE, aangedreven door Europese HPC-computers en AI-capaciteit. Hierdoor zullen we beter voorbereid zijn om te reageren op grote natuurrampen, ons aan te passen aan de klimaatverandering en de sociaal-economische impact te voorspellen. Het initiatief vormt ook een belangrijk onderdeel van de Europese datastrategie door de toegang tot waardevolle gegevensbronnen in heel Europa te consolideren.

Gebruikers van DestinE, met inbegrip van niet-wetenschappelijke deskundigen, zullen toegang hebben tot en interactie hebben met grote hoeveelheden aardsysteem en sociaal-economische gegevens om:

 • Voer zeer nauwkeurige, interactieve en dynamische simulaties van het Aardesysteem uit, geïnformeerd door rijke observationele datasets: Bijvoorbeeld gericht op thematische domeinen van maatschappelijk belang, zoals de regionale effecten van klimaatverandering, natuurlijke gevaren, mariene ecosystemen of stedelijke ruimten.
 • Verbeter de voorspellingsmogelijkheden om de impact te maximaliseren. Bijvoorbeeld om de biodiversiteit te beschermen, water, hernieuwbare energie en voedselvoorraden te beheren en rampenrisico’s in een veranderende wereld te beperken.
 • Ondersteuning van de beleidsvorming en uitvoering van de EU. Bijvoorbeeld om de impact van bestaande milieubeleidsmaatregelen en wetgevingsmaatregelen te beoordelen en toekomstige empirisch onderbouwde beleidsvorming te ondersteunen.
 • Benut het potentieel van distributed en high-performance computing (HPC) en gegevensverwerking op extreme schaal. Bijvoorbeeld via een interactief platform dat complexe digitale tweelingen en uitgebreide toolkits zal hosten om op analyses gebaseerde modellen te ontwikkelen en te bedienen, met volledige toegang tot enorme hoeveelheden diverse gegevens.

Bovendien zullen de industriële en technologische capaciteiten van Europa worden versterkt door onder meer het hele aardse systeem te simuleren en te observeren en kunstmatige intelligentie (AI) te gebruiken voor data-analyse en voorspellende modellering.

 

Belangrijkste onderdelen van het Destination Earth-systeem

Destine biedt gebruikers toegang tot thematische informatie, diensten, modellen, scenario’s, simulaties, voorspellingen en visualisaties. Onderliggende modellen en gegevens zullen continu worden beoordeeld om betrouwbare en bruikbare scenariovoorspellingen te bieden. Destine zal in eerste instantie ten dienste staan van de overheid en zal zich geleidelijk openstellen voor een groter scala aan wetenschappelijke en industriële gebruikers en het grote publiek om innovatie aan te moedigen en nieuwe toepassingen en diensten te ontwikkelen.

De belangrijkste componenten van het DestinE-systeem zijn:

Het Core Service Platform

Het kernserviceplatform biedt een gebruiksvriendelijk toegangspunt voor DestinE-gebruikers. Het platform zal empirisch onderbouwde besluitvormingsinstrumenten, -toepassingen en -diensten bieden, gebaseerd op een open, flexibel en veilig cloudgebaseerd computersysteem. Het zal data-, cloud- en HPC-infrastructuren coördineren en toegang bieden tot een toenemend aantal Digital Twins naarmate ze geleidelijk beschikbaar komen via gerelateerde Europese Commissie en/of nationale inspanningen.

Het platform zal relevante AI-tools, extreme data-analyse en aardsysteemmonitoring, simulatie en voorspellingsmogelijkheden beschikbaar stellen. Tegelijkertijd biedt het DestinE-gebruikers specifieke middelen, zodat ze het platform kunnen aanpassen, hun eigen gegevens kunnen integreren en hun eigen applicaties kunnen ontwikkelen.

De aanbesteding van het platform en de bijbehorende DestinE-dienstoperaties vallen onder de verantwoordelijkheid van het Europees Ruimteagentschap (ESA).

Het Data Lake

Het datameer verenigt reeds bestaande Europese gegevensbezitten van Copernicus, de gegevensbezitten van de drie uitvoeringsentiteiten voor bestemmingsaarden (ESA, EUMETSAT en ECMWF) en andere bronnen, zoals het Internet of Things (IoT) en sociaal-economische gegevens. Het integreert ook de nieuwe gegevens die afkomstig zullen zijn van de Digital Twins, waardoor een coherente en op zichzelf staande DestinE-dataruimte ontstaat. Het zal toegang bieden tot de gegevens die nodig zijn voor de activiteiten van de Digital Twins en het Core Service Platform. En het zal gebruikersgegevens hosten, gedeeld met de DestinE-gebruikersgemeenschap en tegelijkertijd de verwerking van bijna-gegevens ondersteunen om de prestaties en schaalbaarheid van de service te maximaliseren.

Het Data Lake wordt beheerd door de Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten (EUMETSAT).

De digitale tweeling

Digitale tweelingen zijn digitale replica’s van de zeer complexe aardesystemen, ontwikkeld door het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

Ze zijn gebaseerd op een naadloze fusie van real-time waarnemingen en voorspellende modellering met hoge resolutie in de thematische gebieden, uitgaande van de extreme gebeurtenissen en de aanpassing aan de klimaatverandering.

Het langetermijndoel is om extra digitale tweelingen te integreren, zoals op oceanen of biodiversiteit, waardoor een uitgebreide digitale tweeling van de aarde wordt gecreëerd. De digitale tweeling van DestinE biedt gebruikers op maat gemaakte toegang tot hoogwaardige kennis voor gebruikersspecifieke scenario-ontwikkeling die empirisch onderbouwde besluitvorming kan ondersteunen.

 

Het kerndienstplatform, het datameer en de eerste digitale tweeling zullen operationeel worden door steun van het programma Digitaal Europa van de Commissie. 

Horizon Europa zal onderzoeks- en innovatiemogelijkheden bieden die de verdere ontwikkeling van DestinE zullen ondersteunen. Er zijn synergieën met andere relevante EU-programma’s, zoals de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPCen het ruimtevaartprogramma, en daarmee verband houdende nationale initiatieven. De Europese Commissie coördineert het DestinE-initiatief in nauwe samenwerking met de lidstaten, geassocieerde landen, wetenschappelijke gemeenschappen en technologiedeskundigen.

Het initiatief dat wordt uitgevoerd door drie entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd:

 1. ECMWF
 2. ESR
 3. EUMETSAT

Op 15 december 2021 hebben de Europese Commissie en de drie uitvoerende entiteiten de Bijdrageovereenkomsten ondertekend om de eerste uitvoeringsfase tot medio 2024 te starten. Ze blijven samenwerken om DestinE voor de komende 7 jaar te implementeren.

 

Actieve betrokkenheid van belanghebbenden is essentieel voor het succes van DestinE. Het is alleen door stakeholders die haar ontwikkeling begeleiden, dat DestinE onze visie kan waarmaken en een oplossing kan bouwen voor de behoeften van de gebruikersgemeenschap. Daartoe is gekozen voor een co-design-aanpak waarbij beleids-, wetenschaps- en digitale gemeenschappen aan boord worden gebracht via de volgende twee pijlers voor betrokkenheid van belanghebbenden. 

Open Stakeholder Dialoog

Tijdens de eerste fase (2022-2024) van de activiteiten zal een open dialoog met belanghebbenden tot stand worden gebracht. Een breed scala aan bijdragers krijgt de mogelijkheid om de ontwikkeling van het DestinE-systeem te begeleiden door hun feedback te geven over hun behoeften en vereisten, en hun ervaring te delen met het werken en communiceren met DestinE-outputs.

Deze belanghebbenden zijn onder meer:

 • De Lid-Staten
 • Gebruikers van de publieke sector
 • Onderzoeks- en ontwikkelingspartner
 • Entiteiten die operationele applicaties beheren

Een forum voor uitwisseling, de DestinE User eXchange, zal gedetailleerde discussies tussen beleidsgebruikers op EU- en nationaal niveau vergemakkelijken. De besprekingen moeten gericht zijn op het toepassingspotentieel, de vereisten en de lacunes van de DestinE-diensten.

De DestinE User eXchange zal regelmatig bijeenkomen, met de eerste vergadering op 15 februari 2023. Verdere mogelijkheden voor betrokkenheid en co-ontwikkeling zullen zich in de loop van de tijd ontwikkelen, in overeenstemming met de volwassenheid van het systeem.

Destine belanghebbenden kunnen ons ook helpen relevante synergieën met nationale en Europese initiatieven en diensten te identificeren.

Gerichte gebruikerspartnerschappen

Een andere pijler van de betrokkenheid van belanghebbenden bij DestinE is de gerichte gebruikerspartnerschappen. Het doel van deze partnerschappen is het ontwerpen en implementeren van duurzame diensten gedurende de hele levensduur van DestinE.  

Belangrijke technologiepartners en commerciële actoren kunnen hun capaciteit en kennis inzetten om nieuwe capaciteiten van DestinE te ontwerpen en uit te voeren op een manier die beantwoordt aan de specifieke behoeften van de gebruikers. Op dezelfde manier kunnen we sterke technologiepartnerschappen opbouwen om DestinE-diensten te definiëren en te ontwerpen door middel van samenwerking met andere digitale tweelinginitiatieven die worden gefinancierd in het kader van Horizon Europa.

Huidige voorbeelden van deze onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn:

In het volgende werkprogramma van Horizon Europa (2023-2024) zullen aanvullende thematische digitale tweelingen worden toegekend om het DestinE-ecosysteem te verrijken.

 

Destine zal geleidelijk worden ontwikkeld door middel van de volgende belangrijke mijlpalen:

 • Halverwege 2024: Ontwikkeling van het kernserviceplatform, het datameer en de eerste twee digitale tweelingen over extreme natuurlijke gebeurtenissen en aanpassing aan de klimaatverandering.
 • Tegen 2027: Verdere verbetering van het DestinE-systeem en integratie van extra digitale tweelingen en aanverwante diensten.
 • Tegen 2030: Een „volledige” digitale replica van de aarde.

Laatste nieuws

EVENT |
Bestemming Aarde gaat live!

Destination Earth System gaat live op maandag 10 juni 2024 in een officiële lancering van het LUMI Supercomputer Center in Kajaani, Finland.

PRESS RELEASE |
Nieuwe Europese supercomputer van wereldklasse in Spanje

Vandaag werd MareNostrum 5, de laatste Europese supercomputer van wereldklasse, geopend in Barcelona, Spanje. Het is momenteel een van de 10 krachtigste supercomputers ter wereld en is ondergebracht in het supercomputingcentrum van Barcelona en zal vanaf maart 2024 toegankelijk zijn voor een breed scala van Europese wetenschappelijke en industriële gebruikers.

NEWS ARTICLE |
Fase 2 van Bestemmingsaarde bevestigd

De tweede fase van het initiatief Bestemming Aarde (DestinE) begint in juni 2024, nadat het unaniem is goedgekeurd door de Raden van de 3 uitvoerende entiteiten die DestinE leveren.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geavanceerde computers

Dankzij EU-investeringen in high-performance computing en computertechnologieën kan Europa in het digitale decennium het voortouw nemen bij supercomputing.

Zie ook

Elektronica

Micro- en nano-elektronica nemen ons mee naar de wereld in miniatuur, waar grote dingen worden gefaciliteerd door de kleinste en slimste elektronische componenten en systemen.

Fotonica

We staan aan de vooravond van een nieuw fotonica-tijdperk en de Europese Commissie werkt eraan om burgers en bedrijven ten volle te laten profiteren van deze technologie.

Kwantum

Om de transformerende kracht van kwantum te ontsluiten, moet de EU een volwaardig Europees kwantumecosysteem ontwikkelen dat voortbouwt op haar traditie van excellentie in kwantumonderzoek.

High Performance Computing

High performance computing verwijst naar computersystemen met extreem hoge rekenkracht die in staat zijn om enorm complexe en veeleisende problemen op te lossen.