Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitale vaardigheden en banen

De Europese Commissie is vastbesloten om de kloof tussen digitale vaardigheden aan te pakken en projecten en strategieën te bevorderen om het niveau van digitale vaardigheden in Europa te verbeteren.

    Persoon die op een laptop typt

GETTY

Alle Europeanen hebben digitale vaardigheden nodig om te studeren, te werken, te communiceren, toegang te krijgen tot online overheidsdiensten en betrouwbare informatie te vinden. Veel Europeanen beschikken echter niet over voldoende digitale vaardigheden. Uit de index voor digitale economie en samenleving (DESI) blijkt dat 4 op de 10 volwassenen en elke derde persoon die in Europa werkt, gebrek hebben aan digitale basisvaardigheden. Er is ook een lage vertegenwoordiging van vrouwen in technische beroepen en studies, met slechts 1 op de 6 ICT-specialisten en 1 op de 3 afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM).

De Europese Commissie heeft in de Europese vaardighedenagenda en het actieplan voor digitaal onderwijs doelstellingen vastgesteld om ervoor te zorgen dat 70 % van de volwassenen tegen 2025 over digitale basisvaardigheden beschikt. Deze initiatieven hebben tot doel het niveau van 13-14-jarigen die minder presteren op het gebied van informatica en digitale geletterdheid te verminderen van 30 % (2019) tot 15 % in 2030.

Het Europees platform voor digitale vaardigheden en banen is een nieuw initiatief in het kader van het Connecting Europe Facility-programma. Het biedt informatie en middelen over digitale vaardigheden, evenals opleiding en financieringsmogelijkheden.

Achtergrond

Meer dan 70 % van de bedrijven zegt dat het gebrek aan personeel met voldoende digitale vaardigheden een belemmering vormt voor investeringen. Europa kampt ook met een tekort aan digitale deskundigen die geavanceerde technologieën kunnen ontwikkelen ten behoeve van alle burgers.

Een sterke digitale economie die wordt aangedreven door Europeanen met digitale vaardigheden is essentieel voor innovatie, groei, banen en Europees concurrentievermogen. De verspreiding van digitale technologieën heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt en het soort vaardigheden dat nodig is in de economie en de samenleving. De lidstaten, het bedrijfsleven, aanbieders van opleidingen, de Europese Commissie en andere organisaties moeten samenwerken om de kloof in digitale vaardigheden aan te pakken.

Om de ontwikkeling van de digitale transitie en de kloof in digitale vaardigheden te volgen, publiceert de Commissie jaarlijks DESI. Het volgt de digitale prestaties van de lidstaten op verschillende gebieden om de vooruitgang te monitoren en vast te stellen waar verdere inspanningen nodig zijn.

Laatste nieuws

Eerste verslag over de staat van het digitale decennium roept op tot collectieve actie om vorm te geven aan de digitale transitie

Het eerste verslag over de staat van het digitale decennium, dat eerder deze week werd gepubliceerd, bevat een uitgebreide analyse van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de digitale transformatie om een meer digitaal soeverein, veerkrachtiger en concurrerender EU mogelijk te maken.

PRESS RELEASE |
Digitaal decennium 2030: Commissie stelt indicatoren vast om de digitale transformatie van Europa te monitoren en geeft richtsnoeren aan de lidstaten

Vandaag heeft de Commissie de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) vastgesteld om de vooruitgang te kunnen meten die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen voor het digitale decennium 2030, en richtsnoeren gepubliceerd over de wijze waarop de lidstaten hun nationale routekaarten moeten structureren om de digitale streefcijfers te halen.

PRESS RELEASE |
Eurobarometer: Europeanen geloven dat digitale technologieën van cruciaal belang zullen zijn in hun dagelijks leven

Volgens een nieuwe Eurobarometer-enquête die vandaag is gepubliceerd, zijn vier op de vijf Europeanen van mening dat digitale technologieën belangrijker worden in hun dagelijks leven en dat Europa meer actie moet ondernemen om een succesvolle digitale transformatie te waarborgen en zo de visie en het beleid van Europa op het gebied van het digitale decennium te bevestigen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Digitale vaardigheden

De EU heeft een scala aan beleidsmaatregelen en initiatieven ontwikkeld om de digitale vaardigheden van zowel de beroepsbevolking als de consumenten te verbeteren.

Zoek verder

Digitaal leren en ICT in het onderwijs

De Europese Commissie streeft ernaar onderwijs en opleiding te moderniseren door onderzoek en innovatie te financieren en digitale technologieën voor leren te bevorderen.

Gerelateerde inhoud