Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitale vaardigheden en banen

De Europese Commissie is vastbesloten om de kloof tussen digitale vaardigheden aan te pakken en projecten en strategieën te bevorderen om het niveau van digitale vaardigheden in Europa te verbeteren.

Alle Europeanen hebben digitale vaardigheden nodig om te studeren, te werken, te communiceren, toegang te krijgen tot online overheidsdiensten en betrouwbare informatie te vinden. Veel Europeanen beschikken echter niet over voldoende digitale vaardigheden. Uit de index voor digitale economie en samenleving (DESI) blijkt dat 4 op de 10 volwassenen en elke derde persoon die in Europa werkt, gebrek hebben aan digitale basisvaardigheden. Er is ook een lage vertegenwoordiging van vrouwen in technische beroepen en studies, met slechts 1 op de 6 ICT-specialisten en 1 op de 3 afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM).

De Europese Commissie heeft in de Europese vaardighedenagenda en het actieplan voor digitaal onderwijs doelstellingen vastgesteld om ervoor te zorgen dat 70 % van de volwassenen tegen 2025 over digitale basisvaardigheden beschikt. Deze initiatieven hebben tot doel het niveau van 13-14-jarigen die minder presteren op het gebied van informatica en digitale geletterdheid te verminderen van 30 % (2019) tot 15 % in 2030.

Het Europees platform voor digitale vaardigheden en banen is een nieuw initiatief in het kader van het Connecting Europe Facility-programma. Het biedt informatie en middelen over digitale vaardigheden, evenals opleiding en financieringsmogelijkheden.

Achtergrond

Meer dan 70 % van de bedrijven zegt dat het gebrek aan personeel met voldoende digitale vaardigheden een belemmering vormt voor investeringen. Europa kampt ook met een tekort aan digitale deskundigen die geavanceerde technologieën kunnen ontwikkelen ten behoeve van alle burgers.

Een sterke digitale economie die wordt aangedreven door Europeanen met digitale vaardigheden is essentieel voor innovatie, groei, banen en Europees concurrentievermogen. De verspreiding van digitale technologieën heeft een enorme impact op de arbeidsmarkt en het soort vaardigheden dat nodig is in de economie en de samenleving. De lidstaten, het bedrijfsleven, aanbieders van opleidingen, de Europese Commissie en andere organisaties moeten samenwerken om de kloof in digitale vaardigheden aan te pakken.

Om de ontwikkeling van de digitale transitie en de kloof in digitale vaardigheden te volgen, publiceert de Commissie jaarlijks DESI. Het volgt de digitale prestaties van de lidstaten op verschillende gebieden om de vooruitgang te monitoren en vast te stellen waar verdere inspanningen nodig zijn.

Laatste nieuws

Eurobarometer-enquête bevestigt dat de EU de vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging moet versterken

Uit een Eurobarometer-enquête blijkt dat het tekort aan cybervaardigheden toeneemt, dat er behoefte is aan meer specialisten op het gebied van cyberbeveiliging en dat het aantal zeer cyberbeveiligingsbewust personeel in elk bedrijf in de hele EU moet worden verhoogd.

PRESS RELEASE |
Commissie opent oproepen om meer dan 176 miljoen euro te investeren in digitale capaciteiten en technologie

De Europese Commissie heeft een nieuwe reeks oproepen tot het indienen van voorstellen geopend in het kader van de werkprogramma’s 2023-2024 van het programma Digitaal Europa om de digitale capaciteiten in de hele EU te versterken. Deze oproepen staan open voor bedrijven, overheidsdiensten en andere entiteiten uit de EU-lidstaten, EVA/EER-landen en geassocieerde landen. Het budget voor deze reeks oproepen bedraagt meer dan 176 miljoen euro.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Digitale vaardigheden

De EU heeft een scala aan beleidsmaatregelen en initiatieven ontwikkeld om de digitale vaardigheden van zowel de beroepsbevolking als de consumenten te verbeteren.

Zoek verder

Digitaal leren en ICT in het onderwijs

De Europese Commissie streeft ernaar onderwijs en opleiding te moderniseren door onderzoek en innovatie te financieren en digitale technologieën voor leren te bevorderen.

Gerelateerde inhoud