Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI-excellentie: Randvoorwaarden voor de ontwikkeling en opname van AI

De Commissie heeft maatregelen vastgesteld om de juiste omgeving te creëren voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Europa.

  Visuele weergave van digitale verbindingen

© iStock by Getty Images -1226860670 Kutyaev

Om de ontwikkeling en toepassing van AI succesvol te laten verlopen, zijn een aantal randvoorwaarden nodig. Ten eerste is een efficiënt en functionerend governance- en coördinatiekader nodig om schaalvoordelen op te bouwen en synergieën te vergemakkelijken. Ten tweede zijn grote, hoogwaardige en veilige gegevens nodig. Ten derde moet er een rekeninfrastructuur zijn om deze gegevens op te slaan, te analyseren en te verwerken.

In het gecoördineerde plan zijn drie kernacties vastgesteld om deze randvoorwaarden te helpen stellen:

 1. verwerven, bundelen en delen van beleidsinzichten op AI
 2. benut het potentieel van data
 3. het bevorderen van kritische computercapaciteit

Verwerven, bundelen en delen van beleidsinzichten

Het delen van kennis en beleidsinzichten en het coördineren van beleidsacties en investeringen kunnen een belangrijk concurrentievoordeel zijn. Dit geldt met name voor een zo snel ontwikkelend gebied als AI.

Alle lidstaten hebben sinds 2018 aanzienlijke inspanningen geleverd om nationale strategieën inzake KI te ontwikkelen of een AI-dimensie op te nemen in bestaande strategieën en programma’s. Hun werkzaamheden hebben een gestructureerde bezinning over de prioriteiten en doelstellingen voor de ontwikkeling en toepassing van KI vergemakkelijkt. En het heeft in veel lidstaten een breder publiek debat aangewakkerd.

Het doel van de acties van de Commissie op dit gebied is:

 • de voordelen van nationale strategieën maximaliseren en de voorgestelde acties versnellen
 • ten volle profiteren van de door de Europese Commissie gefaciliteerde technische expertise van deskundigengroepen op het gebied van KI, zoals de deskundigengroep op hoog niveau inzake KI
 • de uitwisselingen en samenwerking versterken via de groep van de lidstaten inzake KI en digitalisering van de Europese industrie

Benut het potentieel van data

Hoogwaardige datasets zijn essentieel voor de ontwikkeling en implementatie van AI-systemen. Deze datasets moeten echter respectvol zijn voor diversiteit en non-discriminatie, en op een GDPR-conforme manier worden gebruikt.

Hoewel gegevens een steeds groter wordende grondstof in Europa zijn, is het delen van gegevens nog steeds niet van start gegaan. Het oorspronkelijke gecoördineerde plan van 2018 riep op tot gemeenschappelijke Europese dataruimten om gegevens te delen. De Europese datastrategie was de eerste stap om dit te bereiken. Zij stelde een interne markt voor gegevens voor met eerlijke en duidelijke regels. De Data Governance Act, die de strategie volgde, hoopt het vertrouwen in het delen van gegevens te vergroten en maatregelen in te voeren voor het hergebruik van gegevens in het bezit van de publieke sector.

Ter ondersteuning van acties op het gebied van gegevens zal de Commissie een voorstel voor een gegevenswet goedkeuren. Zij zal ook een uitvoeringshandeling voorstellen om datasets van hoge waarde in machineleesbare formaten vrij beschikbaar te maken voor hergebruik.

Samen met de lidstaten zal de Commissie:

 • start een Europese alliantie voor industriële data en cloud 
 • investeer in Europese dataruimtes en de Europese cloudfederatie
 • samenwerken met alle geïnteresseerde lidstaten bij het opzetten van een mogelijk belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI), gericht op cloudinfrastructuur en aanverwante diensten van de volgende generatie.

Het bevorderen van kritische computercapaciteit

Zonder de computerinfrastructuur om data voor AI te verwerken, levert data zelf geen toegevoegde waarde op. Europa moet ontwikkelen en investeren in AI-oplossingen die krachtig genoeg zijn om de beschikbare gegevens te verwerken en die duurzaam zijn.

Europa is al bezig met de ontwikkeling van een supercomputerinfrastructuur van wereldklasse die gemakkelijk en veilig vanuit heel Europa toegankelijk zal zijn. Met de steun van de lidstaten zal de Commissie:

 • start een industriële alliantie over micro-elektronica
 • wijden een test- en experimenteerfaciliteit op edge AI-componenten en -systemen,
 • investeren in onderzoek en innovatie voor computerbehoeften via het Europees partnerschap voor digitale sleuteltechnologieën

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor artificiële intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s te ontwikkelen en het AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering in Europa te voorkomen.

Zie ook

AI excellentie bloeit van het lab naar de markt

Het gecoördineerde plan inzake kunstmatige intelligentie bevat een concrete reeks gezamenlijke acties voor de Europese Commissie en de lidstaten om wereldwijd leiderschap op het gebied van betrouwbare AI te creëren.