Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Toegang tot financiering voor de culturele en creatieve sectoren

De garantiefaciliteit voor culturele en creatieve sectoren helpt bedrijven in de culturele en creatieve sectoren om op te schalen en concurrerender te worden.

Bekijk de video van het Europees Investeringsfonds over hoe je succesvol creatief kunt worden

fix-empty

Een nieuw financieel instrument voor kleine en middelgrote ondernemingen

Toegang tot financiering is moeilijker voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de culturele en creatieve sector dan voor conventionele kmo’s. Dit is deels te wijten aan het immateriële karakter van hun activa, het nichekarakter van sommige markten en het gebrek aan bekendheid van de specifieke kenmerken van de sector door de financiers.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de Europese Commissie meer dan 250 miljoen euro toegewezen om leningen te garanderen voor ondernemingen uit de creatieve sectoren. Het Garantiefonds voor de culturele en creatieve sector (CCS GF) garandeert tot 2 miljard EUR aan nieuwe leningen voor duizenden culturele en creatieve kmo’s.

Momenteel zijn in totaal 15 transacties in 11 landen ondertekend en die 15 transacties zullen naar verwachting 1,3 miljard EUR aan schuldfinanciering genereren voor bedrijven uit de culturele en creatieve sector. Verschillende nieuwe transacties zijn momenteel in het beoordelingsproces binnen het Europees Investeringsfonds.

Eind 2019 werd schuldfinanciering van 444,4 miljoen EUR beschikbaar gesteld aan 1.547 KMO’s in de culturele en creatieve sector en aan 2.013 projecten, aangezien sommige ondernemingen meer dan één lening ontvangen. Deze financiering ondersteunde projecten ter waarde van in totaal meer dan 1,08 miljard euro.

Het CCS GF en COVID-19

Het belang van de GF voor CCS als instrument om op de COVID-19-crisis te reageren, is algemeen erkend op politiek niveau.

De Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds bereiden een reeks aanpassingen aan de GF-overeenkomst voor CCS voor om meer flexibiliteit bij de terugbetaling van leningen mogelijk te maken, meer zekerheid te bieden aan de financiële instellingen en de opbouw van een portefeuille van leningen voort te zetten.

Hoe werkt de CCS GF?

Via de CCS GF heeft de Commissie toegezegd de potentiële verliezen van financiële intermediairs op portefeuilleniveau gedeeltelijk te dekken op leningen voor projecten in de culturele en creatieve sector. Door dit te doen, hoopt zij de betrokkenheid van financiers bij de sector aan te moedigen. 

Het CCS GF is gestructureerd als een afgetopte portefeuillegarantie met dekking tot 70 % van de verliezen van elke individuele lening en tot een maximumpercentage van 25 % van de totale portefeuille van CCS-leningen van de financiële intermediair.

De EU-garantie wordt gratis verstrekt aan geselecteerde financiële intermediairs en kan de volgende 2 vormen aannemen:

  1. directe financiële garantie aan banken, schuldfondsen en andere financiële intermediairs die leningen, financiële leases of obligaties uitlenen aan kmo’s uit de culturele en creatieve sector;
  2. financiële tegengarantie aan garanten die garanties verstrekken aan banken en andere financiële intermediairs met betrekking tot leningen en/of financiële leases aan kmo’s uit de culturele en creatieve sector.

Naast de bestaande garantie kunnen financiële intermediairs in het kader van het CCS-GF gratis gebruikmaken van diensten voor capaciteitsopbouw om het gebrek aan deskundigheid op het gebied van de financiering van CCS aan te pakken. Deze diensten hebben de vorm van technische bijstand en kennis- of netwerkopbouwdiensten die worden verleend door een aanbieder van capaciteitsopbouw die door het Europees Investeringsfonds is gecontracteerd. Het doel van deze diensten is financiële intermediairs op te leiden met het oog op een beter begrip van de eigenaardigheden van de culturele en creatieve sector.

Hoe kunnen bedrijven in de culturele en creatieve sector hiervan profiteren?

De garantiefaciliteit biedt bedrijven gemakkelijker toegang tot leningen, aangezien financiële intermediairs meer bereid zijn de financiering voor CCS-projecten uit te breiden en beter zijn opgeleid om hun specifieke kenmerken te begrijpen en aan te pakken.

KMO’s in de culturele en creatieve sector en kleine overheidsbedrijven die gevestigd en actief zijn in een EU-lidstaat, IJsland of Noorwegen komen in aanmerking voor door de EU gesteunde financiering.

Lees meer over de vereisten en hoe u deze kunt toepassen.

Waar is financiering beschikbaar?

Kaart van de financiering van CCS GF in heel Europa

Wat zit er in voor financiële intermediairs?

De faciliteit biedt de mogelijkheid om gediversifieerde en risicogelimiteerde leningenportefeuilles op te bouwen aan financiële intermediairs die willen deelnemen aan initiatieven in de culturele en creatieve sector. Bovendien hebben financiële intermediairs de mogelijkheid om zich op hun respectieve markten te profileren als „de financiële intermediair in de culturele en creatieve sector”.

De financiële intermediairs kunnen verschillende financiële producten voorstellen, zoals investeringen in materiële of immateriële activa, bedrijfsoverdrachten of werkkapitaal. 

Het Europees Investeringsfonds beschikt over alle informatie voor financiële intermediairs, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria en instructies voor de toepassing ervan.

Ondersteunende documenten:

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de landen die deelnemen aan de regeling en geselecteerde financiële intermediairs. Zie voor meer informatie het programma Creatief Europa en hetEU-portaal voor toegang tot financiering.

Lees meer over de garantieovereenkomsten die zijn ondertekend in:

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie richt centrum op voor digitale bewaring van cultureel erfgoed en lanceert projecten ter ondersteuning van digitale innovatie op scholen

De Commissie heeft deze week een Europees kenniscentrum opgericht om het Europees cultureel erfgoed in stand te houden en in stand te houden. Het centrum, dat drie jaar zal werken, heeft maximaal 3 miljoen euro uit het Horizon 2020-programma gekregen. Zij zal een digitale samenwerkingsruimte voor de instandhouding van cultureel erfgoed opzetten en toegang verlenen tot gegevensbestanden, metagegevens, normen en richtsnoeren.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Digitaal cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed evolueert snel dankzij digitale technologieën. Het momentum is nu om ons cultureel erfgoed te behouden en het naar dit digitale decennium te brengen.

Zie ook

Het Europeana-platform

Het Europeana-platform is de digitale culturele collectie van Europa voor verantwoord, toegankelijk, duurzaam en innovatief toerisme.