Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake geoblocking in Luxemburg

Deze pagina geeft de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Geo-blocking in Luxemburg en de lokale contactpunten.

    vlag van Luxemburg

h2>handhavingslichaam 

Bijstand aan consumentenorganisaties

Maatregelen die van toepassing zijn op inbreuken

Vordering tot staking bij handelsrechtbanken

Sanctie van 251 tot 120,000 EUR in geval van niet-naleving van het bevel

Loi du 26 Juin relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nr. 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la Directive 2009/22/CE, publièé dans Mémorial A — nr. 445 du 28 juin 2019.

 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geoblocking

De Commissie heeft een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde regels voor geoblocking, die online winkelen en grensoverschrijdende verkoop in de EU ondermijnen.

Zie ook