Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Groene digitale sector

De digitale transitie van Europa gaat hand in hand met de Europese Green Deal.

    Een gloeilamp op een blauwe achtergrond met een plant die eruit groeit

© image by Eva Almqvist - Getty Images/iStock

Tijdens het digitale decennium staat Europa voor twee belangrijke uitdagingen: de groene transitie en de digitale transitie

Dit lijken misschien twee verschillende kwesties, maar het zijn echt twee uitdagingen — zonder de andere kunnen ze ook niet slagen — en beide zijn even belangrijk voor de toekomst van Europa. 

Digitaal in ons leven brengen helpt ons om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. We kunnen deelnemen aan videoconferenties in plaats van naar vergaderingen te reizen, te monitoren hoeveel energie onze huizen verbruiken en zelfs duurzaamheid in de landbouw te stimuleren.  

We moeten er echter voor zorgen dat digitale technologieën niet meer energie verbruiken dan ze besparen. Op dit moment zijn digitale technologieën goed voor 8-10 % van ons energieverbruik en 2-4 % van onze uitstoot van broeikasgassen — kleine percentages maar grote aantallen. 

We kunnen een aantal veranderingen aanbrengen in ons digitale leven om onze milieu-impact op dit gebied te verminderen. Bijvoorbeeld, een verlenging van de levensduur van alle smartphones met slechts 1 jaar zou tegen 20 302,1 Mt CO2 per jaar besparen, wat neerkomt op het verwijderen van 1 miljoen auto’s van onze wegen. Het overschakelen van 4G naar 5G-netwerken kan het energieverbruik met 90 % verminderen.

De EU onderzoekt deze mogelijkheden en meer. We zullen bestaande wetten bijwerken en nieuwe maatregelen introduceren om onze groene en digitale doelstellingen voor het komende decennium te bereiken. Een van die maatregelen is ervoor zorgen dat datacenters uiterlijk in 2030 klimaatneutraal, energie-efficiënt en duurzaam zijn.  

De EU onderzoekt ook vrijwillige en bindende maatregelen om de particuliere sector klimaatneutraal te maken en meer hernieuwbare hulpbronnen te gebruiken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Europese groene digitale coalitie en de verschillende initiatieven voor de vergroening van de audiovisuele sector.

Het industrieplan voor de Green Deal

De Europese Commissie heeft een industrieel plan voor de Green Deal voorgesteld ter ondersteuning van haar doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de Europese netto nul-industrie te versterken.

Een belangrijke pijler van het plan is ervoor te zorgen dat de EU toegang heeft tot technologie, producten en oplossingen die van cruciaal belang zijn voor de overgang naar nul. Deze omvatten fotovoltaïsche cellen, windturbines, batterijen, waterstofelektrolysers, koolstofafvang, opslagapparatuur en meer. Dergelijke producten en oplossingen vormen ook een belangrijke bron van economische groei en hoogwaardige banen in Europa.

Om dit te bereiken, schetst het een proces om investeringen en financiering voor schone technologieproductie in Europa te versnellen, waardoor de EU een voortrekkersrol zou spelen in de revolutie op het gebied van schone technologie. In het plan wordt niet alleen gekeken naar nieuwe ideeën, zoals tijdelijke flexibiliteit in de staatssteunregels, maar wordt ook voorgesteld na te gaan hoe bestaande fondsen en gemeenschappelijke financiering op EU-niveau kunnen worden gebruikt om schone technologische innovatie, productie en uitrol te financieren.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Strategisch plan voor Horizon Europa 2025-2027 voor onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de reis naar een groene, digitale en veerkrachtige toekomst

Eerder deze week keurde de Commissie het tweede strategisch plan voor Horizon Europa goed. Het plan, dat tijdens de vlaggenschipdagen voor onderzoek en innovatie is aangekondigd, bevat drie belangrijke strategische oriëntaties voor de financiering van onderzoek en innovatie door de EU voor de laatste drie jaar van het programma (2025-2027).

PRESS RELEASE |
Nieuwe Europese supercomputer van wereldklasse in Spanje

Vandaag werd MareNostrum 5, de laatste Europese supercomputer van wereldklasse, geopend in Barcelona, Spanje. Het is momenteel een van de 10 krachtigste supercomputers ter wereld en is ondergebracht in het supercomputingcentrum van Barcelona en zal vanaf maart 2024 toegankelijk zijn voor een breed scala van Europese wetenschappelijke en industriële gebruikers.

Gerelateerde inhoud

Zoek verder

Ontdek deze site

Bestemming Aarde

Destination Earth (DestinE), een vlaggenschipinitiatief van de Europese Commissie ter ondersteuning...