Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Groene digitale sector

De digitale transitie van Europa gaat hand in hand met de Europese Green Deal.

    Een gloeilamp op een blauwe achtergrond met een plant die er uit groeit

© image by Eva Almqvist - Getty Images/iStock

In het digitale decennium krijgt Europa te maken met twee belangrijke uitdagingen: de groene transitie en de digitale transitie. 

Deze transities lijken misschien verschillend, maar ze hebben dezelfde uitdagingen: de ene transitie kan niet slagen zonder de andere en ze zijn beide even belangrijk voor de toekomst van Europa. 

Hoe meer we digitaal doen, des te kleiner onze koolstofvoetafdruk is. We kunnen deelnemen aan videoconferenties in plaats van naar vergaderingen te reizen, ons energieverbruik thuis in de gaten houden en zelfs de duurzaamheid van de landbouw stimuleren.  

We moeten er wel voor zorgen dat digitale technologieën niet meer energie verbruiken dan ze besparen. Momenteel zijn digitale technologieën goed voor 8 tot 10% van ons energieverbruik en 2 tot 4% van onze broeikasgasemissies. Dit zijn kleine percentages, maar grote getallen. 

We kunnen ons digitale leven op een aantal punten veranderen om de gevolgen ervan voor het milieu te verminderen. Als we alle smartphones bijvoorbeeld een jaar langer gebruiken, bespaart dit tot 2030 elk jaar al 2,1 megaton CO2; dat is net zoveel als 1 miljoen minder auto’s op de weg. Van 4G- naar 5G-netwerken overschakelen kan het energieverbruik met 90% verminderen.

De EU doet onderzoek naar deze en andere mogelijkheden. Ze past bestaande wetten aan en voert nieuwe maatregelen in om onze groene en digitale doelen het komende decennium te realiseren. Een van die maatregelen moet ervoor zorgen dat datacentra uiterlijk in 2030 klimaatneutraal, energie-efficiënt en duurzaam zijn.  

De EU onderzoekt ook vrijwillige en bindende maatregelen om de particuliere sector te helpen klimaatneutraal te worden en meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Een voorbeeld is de Europese groene digitale coalitie.

Het Green Deal-plan voor de industrie

De Europese Commissie heeft een Green Deal-plan voor de industrie voorgesteld om bij te dragen aan het doel van een klimaatneutraal Europa in 2050 en om het concurrentievermogen van de Europese klimaatneutrale industrie te versterken.

Een belangrijk onderdeel van het plan is te zorgen dat de EU toegang heeft tot technologie, producten en oplossingen die essentieel zijn voor de transitie naar klimaatneutraliteit, zoals fotovoltaïsche cellen, windturbines, batterijen, waterstofelektrolysers en apparatuur om koolstof af te vangen en op te slaan. Deze producten en oplossingen zorgen ook voor een groot deel voor economische groei en hoogwaardige banen in Europa.

Er wordt een proces uitgestippeld om sneller te investeren en te financieren om schone technologie in Europa te produceren, zodat de EU het voortouw neemt bij de revolutie op het gebied van schone technologie. Afgezien van nieuwe ideeën, zoalstijdelijke flexibiliteit in staatssteunregels, wordt ook gekeken naar de manier waarop bestaande fondsen en gemeenschappelijke financiering op EU-niveau kunnen worden gebruikt om de innovatie, de productie en het gebruik van schone technologie te financieren.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Zoek verder

Ontdek deze site

Bestemming Aarde

Destination Earth (DestinE), een vlaggenschipinitiatief van de Europese Commissie voor een duurzame...