Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gezondheidsgegevens beheren

De Europese Commissie heeft een mededeling en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de digitale transformatie van gezondheid en zorg goedgekeurd om het optreden van de Europese Unie te stimuleren.

    Arts met behulp van tablet

Gezondheidsgegevens en gegevensbeheer zijn cruciaal als het gaat om het versterken van burgers en het opbouwen van een gezondere samenleving.

Veilige toegang tot gezondheidsgegevens

De eerste prioriteit van de mededeling over de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt is gericht op de veilige toegang van burgers tot hun gezondheidsgegevens, ook wanneer zij zich in het buitenland bevinden. Het doel is burgers in staat te stellen hun recht op toegang tot hun gezondheidsgegevens in de hele EU uit te oefenen, waaronder onder meer de interoperabiliteit van elektronische gezondheidsdossiers (EHR).

Gepersonaliseerde geneeskunde

De tweede prioriteit van de mededeling benadrukt het belang van gepersonaliseerde geneeskunde via een gedeelde Europese gegevensinfrastructuur. Onderzoekers en andere professionals moeten middelen bundelen, zoals gegevens, expertise, rekenverwerking en opslagcapaciteit voor een betere preventie van de gezondheid, en snellere en meer gepersonaliseerde diagnose en behandeling. Om dit te bereiken delen autoriteiten en andere belanghebbenden gegevens en infrastructuur voor preventie en gepersonaliseerde geneeskundeonderzoek en -behandeling.

Empowerment van burgers

De derde prioriteit is gericht op empowerment van burgers, met digitale hulpmiddelen voor gebruikersfeedback en persoonsgerichte zorg. Dit stelt mensen in staat om voor hun gezondheid te zorgen, preventie te stimuleren en feedback en interactie tussen gebruikers en zorgverleners mogelijk te maken.

Verbeterd onderzoek en behandeling

Toegang tot gezondheidsgegevens helpt onderzoekers om nauwkeurigere, snellere tests op geneesmiddelen te produceren die op de markt worden gelanceerd. Voor exammple heeft het door de EU gefinancierde AirPROM - project bijgedragen tot de ontwikkeling van een doorbraakpil tegen astma, met behulp van digitale luchtwegmodellen om zowel de progressie van de ziekte als de respons op de behandeling te voorspellen. Het onderzoek en de ontwikkeling van de pil was veel sneller en efficiënter dan normaal. Naar schatting zijn er ongeveer 20 jaar gered.

Door het gebruik van big data kunnen onderzoekers gezondheidswerkers en beleidsmakers in de gezondheidszorg helpen bij het identificeren, simuleren, selecteren en monitoren van de effectiviteit van huidige en nieuwe behandelingen. Voorbeelden van projecten zijn:

 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Zie ook

Europees initiatief voor kankerbeeldvorming

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming zal de kracht van beeldvorming en kunstmatige intelligentie ontsluiten ten behoeve van kankerpatiënten, clinici en onderzoekers.

Europees initiatief „1+ miljoen Genomes”

Het 1+ Million Genomes-initiatief heeft het potentieel om ziektepreventie te verbeteren, meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken en baanbrekend onderzoek te ondersteunen.

e-gezondheidsdeskundigen

De Europese Commissie heeft twee deskundigengroepen opgericht die zich bezighouden met e-gezondheidszorg: de e-gezondheidsbelanghebbendengroep en een tijdelijke taskforce e-gezondheid.