Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Creative Europe MEDIA — Ondersteuning van hoogwaardige audiovisuele inhoud

De creatie en productie van hoogwaardige inhoud is de basis van de Europese audiovisuele industrie.

    Iemand gebruikt een afstandsbediening om een tv te bedienen, die een scala aan audiovisuele inhoud van hoge kwaliteit heeft

© iStock by Getty Images - 1174414266 simpson33

De steun van het MEDIA-programma is gericht op acties met een sterke Europese toegevoegde waarde, het aanmoedigen van grensoverschrijdende samenwerking tussen producenten en inhoudsontwikkelaars en het stimuleren van innovatie op het gebied van inhoud. Het doet dit door middel van hoogwaardige storytelling, bedrijfsmodellen, gebruik van technologie door contentbedrijven en meer.

De ondersteunende acties in 2022 in het kader van het inhoudscluster zijn:

  • Tv- en online-inhoud om onafhankelijke producenten de mogelijkheid te bieden het initiatief te nemen en hun eigen originele producties voort te zetten. Dergelijke mogelijkheden zijn essentieel voor creatieve vrijheid en financiële onafhankelijkheid en MEDIA zal het vermogen van Europese onafhankelijke producenten versterken om de intellectuele-eigendomsrechten te behouden en wereldwijd te exploiteren, waardoor de Europese merken worden versterkt. De Europese samenwerking zal worden aangemoedigd.
  • Europese leisteenontwikkeling om productiebedrijven aan te moedigen een portfolio van 3 tot 5 werken op te bouwen, waardoor creatieve opties worden vergroot en kwaliteit wordt bevorderd. Dit moet ook productiebedrijven in staat stellen risico’s te verminderen en hun capaciteit om talenten aan te trekken en te behouden vergroten, en uiteindelijk groeistrategieën op lange termijn bevorderen. Begunstigden zullen ook worden aangemoedigd om opkomende talenten te ondersteunen door een korte film te produceren.
  • Videogames en meeslepende contentontwikkeling om de capaciteit van Europese producenten van videogames, Extended Reality (XR) studio’s en audiovisuele productiebedrijven te vergroten om videogames en interactieve meeslepende ervaringen te ontwikkelen met het potentieel om een wereldwijd publiek te bereiken, en om het concurrentievermogen van de Europese videogame-industrie te verbeteren.
  • Europeseco-ontwikkeling om opschaling van projecten mogelijk te maken en producenten uit verschillende landen in staat te stellen samen te werken in de ontwikkelingsfase, met een verwachte toename van de kwaliteit en het marktpotentieel van de eindwerken. De samenwerking tussen producenten uit verschillende groottes en taalgebieden zal worden aangemoedigd, om bij te dragen tot een gelijker speelveld, talent te bevorderen, waar het ook vandaan komt, en zo de culturele diversiteit in stand te houden en te stimuleren.
  • Europese minislate-ontwikkeling om tegemoet te komen aan de specifieke behoefte van producenten uit landen met een lagere capaciteit om te zorgen voor meer investeringen in kwaliteitswerken. Door een beperkte portefeuillebenadering (2 tot 3 werken) aan te moedigen, houdt deze steun rekening met de omvang en specifieke kenmerken van hun markten door een traject aan te bieden om op te schalen, bedrijfsstrategieën te ontwikkelen, te investeren in creativiteit en productiecapaciteit te vergroten.

De beschikbare financiering zal worden gepubliceerd op het portaal voor financiering en aanbestedingen.

Laatste nieuws

CALL FOR PROPOSALS |
Europese filmverkoop

European Film Sales in het kader van Creatief Europa MEDIA heeft tot doel de verkoop van Europese audiovisuele werken buiten hun nationale grondgebied te bevorderen. Deze steun is gericht op gevestigde ondernemingen en vormt een stimulans om de circulatie van Europese producties te bevorderen en hun commerciële potentieel te vergroten.

CALL FOR PROPOSALS |
Ontwikkeling van Europese mini-leisteen

De ontwikkeling van Europese mini-leisteen in het kader van Creatief Europa MEDIA is bedoeld om tegemoet te komen aan de specifieke behoefte van producenten uit landen met een lagere capaciteit om te zorgen voor meer investeringen in hoogwaardige werken. Door een beperkte portefeuillebenadering (2 tot 3 werken) aan te moedigen, houdt deze steun rekening met de omvang en de specifieke kenmerken van hun markten door een traject aan te bieden om op te schalen, bedrijfsstrategieën te ontwikkelen, te investeren in creativiteit en de productiecapaciteit te vergroten.

CALL FOR PROPOSALS |
Europese filmdistributie

European Film Distribution in het kader van Creatief Europa MEDIA heeft tot doel distributeurs beter in staat te stellen te investeren in de promotie van niet-nationale Europese producties. De steun is gericht op gevestigde bedrijven en vormt een stimulans om Europese niet-nationale films beter te promoten door het commerciële risico dat dergelijke films kunnen hebben, te beperken.

CALL FOR PROPOSALS |
Europese co-ontwikkeling

Europese coontwikkeling in het kader van Creatief Europa MEDIA om de opschaling van projecten mogelijk te maken en producenten uit verschillende landen in staat te stellen samen te werken in de ontwikkelingsfase, met een verwachte toename van de kwaliteit en het marktpotentieel van de eindwerkzaamheden. Samenwerking tussen producenten uit verschillende gebieden en taalgebieden zal worden aangemoedigd om bij te dragen tot een gelijker speelveld, talent te stimuleren, waar het ook vandaan komt, en zo de culturele diversiteit in stand te houden en te stimuleren.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Programma Creatief Europa MEDIA

Het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa is bedoeld ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrie.

Zie ook