Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ICT en normalisatie

ICT-specificaties zorgen ervoor dat producten met elkaar kunnen verbinden en samenwerken, innovatie kunnen stimuleren en de ICT-markten open en concurrerend houden.

    Mensen staan op blauwe puzzelstukjes die aan elkaar zijn gemonteerd. Een geel puzzelstuk ligt aan de zijkant en is niet verbonden met de rest van de puzzel

Standaardisatie is het proces waarbij specificaties worden vastgesteld. 

Een specificatie is een document dat de overeengekomen eigenschappen voor een bepaald product, dienst of procedure schetst. In ICT worden in de eerste plaats specificaties gebruikt om de interoperabiliteit te maximaliseren — de mogelijkheid voor systemen om samen te werken. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de markten open blijven. Het biedt gebruikers een zo ruim mogelijke keuze aan diensten en fabrikanten het voordeel van schaalvoordelen. 

De Commissie heeft een mededeling aangenomen waarin prioriteiten voor ICT-normalisatie (.pdf) worden vastgesteld in het kader van het pakket „Digitising European Industry”.

In de mededeling wordt een plan voorgesteld met twee onderdelen om prioriteit te geven aan en te zorgen voor een efficiënte en duurzame vaststelling van ICT-normen. Deze normalisatie zal de uitdagingen van de digitalisering van de economie aanpakken.

De 2 strengen zijn: 

  1. om een lijst van prioritaire bouwstenen vast te stellen waar verbeterde ICT-normalisatie het meest urgent is, door acties voor te stellen met concrete resultaten en een tijdlijn op die gebieden (5G, Internet of Things, Cybersecurity, Cloud en Big Data).
  2. voorstellen voor een politiek proces op hoog niveau om leiderschap te leveren en te waarborgen door middel van normen, waarbij een engagement op hoog niveau van een brede basis van belanghebbenden wordt bevorderd, onder meer van de industrie, normalisatie-instellingen en de onderzoeksgemeenschap, alsook van EU-instellingen en nationale overheden.

De normalisatiestrategie van de EU zal ook helpen om de uitdagingen van de digitalisering van de economie het hoofd te bieden door een EU-aanpak van normen uit te stippelen. Dit zal ervoor zorgen dat technologieën zoals internet, kunstmatige intelligentie en meer onze fundamentele democratische waarden en belangen, gegevensbeschermingsregels en cyberbeveiliging integreren.

Waarom is interoperabiliteit zo belangrijk in ICT?

In moderne ICT is de servicewaarde van een apparaat afhankelijk van de mogelijkheid om met andere apparaten te communiceren. Dit wordt het netwerkeffect genoemd. Het is belangrijk op bijna alle gebieden van ICT. Specificaties zorgen ervoor dat producten van verschillende fabrikanten kunnen samenwerken en dat gebruikers de kans krijgen om verschillende leveranciers, producten of diensten te kiezen en te mixen.

Wat is de rol van de EU bij normalisatie?

De EU steunt een doeltreffend en samenhangend normalisatiekader, dat ervoor zorgt dat hoge kwaliteitsnormen tijdig worden ontwikkeld. Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI), Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (CENELEC). Maar het interfereert niet met de normalisatie-instelling uitgevoerd door de industrie of nationale normalisatie-organisaties.

Door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten maken hun resultaten beschikbaar voor de normalisatiewerkzaamheden van verschillende normalisatie-instellingen. Het EU-rollend plan voor ICT-normalisatie biedt een overzicht van de activiteiten die moeten worden ondernomen ter ondersteuning van het EU-beleid.

In het kader van het ICT-normalisatiebeleid is in 2011 een Europees multi-stakeholdersplatform (MSP) voor ICT-normalisatie opgezet.

Het MSP speelt de rol van adviseurs en gidsen op het gebied van ICT-normalisatiebeleid en prioriteitstelling ter ondersteuning van wetgeving en beleid. Voorts adviseert zij over de identificatie van technische ICT-specificaties voor gebruik bij overheidsopdrachten, opgesteld door Global ICT Fora en Consortia, en stimuleert zij een betere samenwerking tussen de actoren.

In 2013 is een mededeling gepubliceerd met de richtsnoeren voor het vermijden van technologische lock- in door gebruik te maken van open standaarden bij overheidsopdrachten

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Connectiviteit

Het doel van de EU is dat Europa tegen 2030 het meest verbonden continent is.

Zoek verder

Identificatie van ICT-specificaties

De Europese Commissie heeft een flexibele benadering van normalisatie ontwikkeld bij het vaststellen van nieuwe technische ICT-specificaties.

Zie ook

Open internet

In de EU-regels is het beginsel van open internettoegang vastgelegd: internetverkeer wordt behandeld zonder discriminatie, blokkering, throttling of prioritering.

EU-wetboek voor elektronische communicatie

Het EU-beleid inzake elektronische communicatie verbetert de concurrentie, stimuleert innovatie en stimuleert de consumentenrechten binnen de Europese interne markt.

De Connectiviteit Toolbox

De connectiviteitstoolbox biedt richtlijnen voor de uitrol van glasvezel- en 5G-netwerken. Deze netwerken zullen aanzienlijke economische kansen bieden.

Radiospectrum: de basis van draadloze communicatie

Draadloze communicatie, via openbare of particuliere netwerken, gebruik maken van radiospectrum, d.w.z. een reeks radiogolven, om informatie te vervoeren. Dergelijke communicatie kan zijn tussen mensen, mensen en machines of systemen („dingen” meer algemeen) of tussen dingen. In...

5G

5G is de cruciale nieuwe generatie netwerktechnologie die innovatie mogelijk maakt en de digitale transformatie ondersteunt.

112: EU-noodnummer

Hulp nodig? 112 is je levensreddende nummer! 112 is het Europese noodnummer, dat overal in de EU gratis beschikbaar is.

Roaming: overal in de EU verbonden zonder extra kosten

Terwijl u door de EU reist, kunt u uw telefoon gebruiken om gegevens te bellen, sms’en en gebruiken zoals u thuis doet. De notulen van oproepen, sms’en en gegevens die u in het buitenland in de EU gebruikt, worden hetzelfde in rekening gebracht als thuis.

Satellietbreedband

Satellietbreedband is beschikbaar voor snelle internetverbinding in alle EU-landen.

Ondersteuning voor breedbanduitrol

De Europese Commissie ondersteunt bedrijven, projectmanagers en overheden in de EU bij het vergroten van de netwerkdekking om de doelstellingen van de gigabitmaatschappij van de EU te bereiken.

Ontdek meer

Cloud computing

De Europese Commissie wil Europese bedrijven en overheden toegang bieden tot veilige, duurzame en...

5G

5G is de cruciale nieuwe generatie netwerktechnologie die innovatie mogelijk maakt en de digitale...

Big data

Data is een belangrijke troef geworden voor de economie en onze samenlevingen en de noodzaak om „big...

Cyberbeveiliging

De EU heeft een cyberbeveiligingsstrategie uitgestippeld om het vermogen van Europa om...