Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

In kaart brengen van innovatieclusters van het Internet of Things in Europa

Een studie die is uitgevoerd naar clusters van Internet of Things (IoT) in Europa biedt een dieper inzicht in dynamiek, drijfveren en succesfactoren op dit gebied.

Een mensgericht IoT

fix-empty

De studie over het in kaart brengen van IoT-innovatieclusters in Europa (.pdf) biedt een uitgebreid overzicht van de geografische gebieden van IoT-innovatieclusters die binnen de EU actief zijn, en hun specialisatiegebieden.

De studie richt zich op de belangrijkste IoT-werkingsgebieden:

 • slimme leefomgeving;
 • slimme landbouw en voedselzekerheid;
 • wearables;
 • slimme steden en slimme gemeenschappen;
 • slimme mobiliteit;
 • slim milieu en waterbeheer;
 • slimme productie.

De studie identificeert 4 fundamentele klassen van clusters:

Een cirkeldiagram van de vier fundamentele klassen van structuren: geografisch (9,5 %); geïnstitutionaliseerd (40,5 %); thematische (36,8 %); virtueel (13,2 %).

 1. Geïnstitutionaliseerde clusters: verenigingen van actoren die werken aan een gemeenschappelijk doel binnen een overeengekomen formele of informele bestuursstructuur. Een formele governancestructuur is een voorwaarde voor elke beleidsinterventie met betrekking tot de cluster.
 2. Geografische clusters: clusters in het traditionele Marshalliaanse en Porteriaanse concept, waar sets van bedrijven die actief zijn in een bepaald geografisch gebied en mogelijk met een duidelijke verwijzing naar IoT, of IoT start-ups in een bepaalde stad. Ze kunnen een structuur en governance hebben, of niet.
 3. Virtuele clusters: waar verschillende actoren, die deel kunnen uitmaken van verschillende thematische gebieden, samenwerken aan een actie en naar een gemeenschappelijk doel zonder dat ze worden gecoloceerd.
 4. Thematische clusters: clusters die producten, technologieën of diensten leveren die verband houden met ICT of het IoT onafhankelijk van hun locatie. De aggregatiefactor kan een specifieke technologie, technologische platforms, applicatie- en/of opensourcesoftwareprojecten zijn.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
EU investeert EUR 13.5 miljard in onderzoek en innovatie voor 2023-2024

De Commissie heeft vandaag het belangrijkste werkprogramma van Horizon Europa 2023-24 vastgesteld, met ongeveer 13.5 miljard euro om onderzoekers en innovatoren in Europa te ondersteunen bij het zoeken naar baanbrekende oplossingen voor milieu-, energie-, digitale en geopolitieke uitdagingen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Europa’s Internet of Things-beleid

De EU werkt actief samen met het bedrijfsleven, organisaties en de academische wereld om het potentieel van het internet der dingen in Europa en daarbuiten te ontplooien.

Zie ook

De volgende generatie Internet of Things

Het toekomstige Internet of Things en Edge Computing kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop productie en processen worden georganiseerd en gemonitord in strategische waardeketens.