Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mediageletterdheid

Mediageletterdheid is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Het stelt burgers van alle leeftijden in staat om door de moderne nieuwsomgeving te navigeren en weloverwogen beslissingen te nemen.

    Mensen die op een rij lezen op laptops, kranten, telefoons, tablets, tonen de behoefte aan mediageletterdheid, ongeacht de persoon of het apparaat

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Mediageletterdheid betreft verschillende media en distributiemethoden. Het is een cruciale vaardigheid voor alle burgers, ongeacht hun leeftijd, omdat het hen sterker maakt en hun bewustzijn vergroot. Het helpt ook om de effecten van desinformatiecampagnes en nepnieuws die zich via digitale media verspreiden, tegen te gaan.

De onlangs herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) versterkt de rol van mediageletterdheid. De lidstaten moeten maatregelen bevorderen die vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid ontwikkelen (artikel 33 bis).

De herziene AVMSD verplicht ook videoplatforms om doeltreffende maatregelen en instrumenten voor mediageletterdheid te bieden. Dit is een cruciale vereiste vanwege de centrale rol die dergelijke platforms spelen bij het verlenen van toegang tot audiovisuele inhoud. Platforms zijn ook verplicht om gebruikers bewust te maken van deze maatregelen en instrumenten (artikel 28 ter).

Groep van deskundigen

De Europese Commissie brengt belanghebbenden op het gebied van mediageletterdheid samen in een deskundigengroep voor mediageletterdheid. Deze groep komt jaarlijks bijeen om:

  • het identificeren, documenteren en uitbreiden van goede praktijken op het gebied van mediageletterdheid;
  • het faciliteren van netwerken tussen verschillende belanghebbenden;
  • na te gaan hoe het EU-beleid, steunprogramma’s en initiatieven op het gebied van mediageletterdheid kunnen worden gecoördineerd.

Europese week voor mediageletterdheid

Een hoog niveau van mediageletterdheid is een belangrijke factor om burgers in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen in het digitale tijdperk. Mediageletterdheid is een voorwaarde voor een levendige, moderne democratie. De Europese week voor mediageletterdheid is een initiatief van de Europese Commissie om vaardigheden en projecten op het gebied van mediageletterdheid in de hele EU te bevorderen. Belanghebbenden in mediageletterdheid op nationaal niveau worden aangemoedigd om hun eigen evenementen te organiseren tijdens of rond deze week, om mediageletterdheid te vieren en te bespreken. 

De eerste Europese week van de mediageletterdheid vond plaats in 2019. 

Zie de event repository.

Europese prijzen voor mediageletterdheid

In het kader van haar Europese week voor mediageletterdheid opende de Europese Commissie een oproep tot het indienen van aanvragen voor inspirerende en impactvolle projecten op het gebied van mediageletterdheid. De beste kandidaten worden uitgenodigd in Brussel om te strijden voor drie prijzen op de conferentie op hoog niveau van de European Media Literacy Week.

Bekijk de resultaten van de Media Literacy Awards

Laatste nieuws

Nationale verslagen over maatregelen op het gebied van mediageletterdheid in het kader van de richtlijn audiovisuele mediadiensten 2020-2022

De lidstaten hebben verslag uitgebracht over nationale maatregelen ter bevordering en ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid.

REPORT / STUDY |
Mechanismen voor de vormgeving van sociale media en hun impact op de samenleving — Verslag over de stand van de kunst op het gebied van onderzoek

We hebben nog lang geen volledig inzicht in de dynamiek waarmee informatie zich verspreidt over digitale media. Sociale media hebben de manier veranderd waarop we toegang krijgen tot informatie, deze produceren en delen, waardoor traditionele massamedia zijn omgevormd tot een systeem van onderling verbonden horizontale communicatienetwerken. Het gedenkbare vrije, gelijke wereldwijde netwerk, dat aan de dag van het internet en de sociale media werd beloofd, is uitgegroeid tot een op software gebaseerde cybersfeer, die wordt aangestuurd door economische en geopolitieke belangen. Dit feit heeft

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Mediavrijheid en pluralisme

De Europese Unie verdedigt mediavrijheid en -pluriformiteit als pijlers van de moderne democratie en faciliteert een vrij en open debat.

Zie ook

Multimedia-acties

De multimedia-acties van de EU zijn erop gericht de nieuwsrapportage over EU-aangelegenheden vanuit Europees perspectief te versterken.

Bestrijding van online desinformatie

De Commissie pakt de verspreiding van online desinformatie en desinformatie aan om de bescherming van Europese waarden en democratische systemen te waarborgen.