Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europees multistakeholderplatform voor ICT-normalisatie

Een adviesgroep van deskundigen over alle aangelegenheden in verband met Europese ICT-normalisatie.

Het Europees multistakeholderplatform voor ICT-normalisatie (MSP) is opgericht naar aanleiding van een besluit van de Commissie om advies te verlenen over alle aangelegenheden in verband met de uitvoering van ICT-normalisatiebeleid. De taken van de MSP zijn onder meer:

  • Advies aan de Commissie over mogelijke toekomstige behoeften op het gebied van ICT-normalisatie ter ondersteuning van Europese wetgeving, beleidsmaatregelen en overheidsopdrachten
  • Vaststelling vantechnische ICT-specificaties voor overheidsopdrachten, ontwikkeld door wereldwijde ICT-normen-ontwikkelende organisaties
  • Bevordering van desamenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met ICT-normen
  • Samen met de Commissie het voortschrijdendplan inzake ICT-normalisatieontwikkelen, datjaarlijkseen overzicht geeft van debehoeften en activiteiten op het gebied van ICT-normalisatie ter ondersteuning van de politieen regelgeving van de EU.

MSP is, bestaande uit vertegenwoordigers van:

  • nationale autoriteiten uit EU-lidstaten en EVA-landen,
  • Europese en Internationale ICT normalisatie-instellingen
  • organisaties van belanghebbenden die de sector vertegenwoordigen
  • kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)
  • Europese samenleving

Het wordt voorgezeten door het directoraat-generaal Communicatie, netwerken, inhoud en technologie van de Europese Commissie (DG CONNECT) en houdt 2-3 keer per jaar plenaire vergaderingen.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

ICT en normalisatie

ICT-normen en -specificaties zorgen ervoor dat producten met elkaar kunnen verbinden en onderling kunnen samenwerken, innovatie kunnen stimuleren en de ICT-markten open en concurrerend kunnen houden.

Zie ook

Voortschrijdend plan voor ICT-normalisatie

In het voortschrijdend plan voor ICT-normalisatie worden activiteiten beschreven die het EU-beleid verbinden met normalisatie-inspanningen op meer dan 30 technologische gebieden.