Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimedia-acties

De multimedia-acties van de EU zijn erop gericht de nieuwsrapportage over EU-aangelegenheden vanuit Europees perspectief te versterken.

    Persoon die nieuws leest op een tablet, die nieuwsberichten en multimedia in heel Europa vertegenwoordigt

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

De multimediaacties komen overeen met een jaarlijkse begroting die de EU onder de mediaverdeelt omervoor tezorgen dat burgers toegang hebben tot onafhankelijke informatie over Europese onderwerpen. Dit is noodzakelijk, aangezien besluiten op EU-niveau van invloed zijn op het leven van mensen, maar complex zijn en vaak onvoldoende door de media worden gerapporteerd. De Multimedia-acties zorgen er dus voor dat de burgers op dehoogte zijn vande besluiten van de EU-instellingen en andereonderwerpen die hen op Europees niveau raken. Hij ondersteunde media hebben hun onafhankelijkheid contractueel gegarandeerd, zodat ze kunnen werken zonder inmenging.

De Commissie publiceert jaarlijkse financieringsbesluiten, die het jaarlijkse werkprogramma voor de uitvoering van multimedia-acties vormen.

Momenteel worden de volgende soorten acties ondersteund:

  1. Pan-EU audiovisuele verslaggeving
  2. Geluidsrapportage vande EU
  3. Digitalerapportage van de EU
  4. De productie van nieuws over EU-aangelegenheden en de verspreiding ervan door mediahubs

In hetfinancieringsbesluit van 2024 inzake multimediaacties wordt 20,7 miljoen EUR toegewezen ter ondersteuning van de acties van dit jaar.

Pan-EU audiovisuele verslaggeving

Deze actie heeft tot doel de kwantiteit, kwaliteit en impact te vergroten van onafhankelijke audiovisuele verslaggeving over EU-aangelegenheden door pan-Europese media in zoveel mogelijk talen en EU-lidstaten. Dit omvat het leveren van inhoud over EU-aangelegenheden op gebieden waar dergelijke inhoud schaars is (bijvoorbeeld via een AV-nieuwsdienst in het Hongaars).

Deze actie wordt ondersteund door middel van een oproep tot het indienen van voorstellen vanaf 2024.

Tot nu toe is de pan-EU audiovisuele verslaggeving gedekt door opeenvolgende kaderpartnerschappenovereenkomsten (FPA’s) die rechtstreeks met de tv-zender Euronews zijn ondertekend. De huidige FPA met Euronews werd in 2021 ondertekend en loopt tot eind 2024. Deze partnerschapsovereenkomst wordt uitgevoerd door middel van specifieke jaarlijkse subsidieovereenkomsten, die worden gemonitord door middel van externe audits en evaluaties. Deze partnerschappen hebben betrekking op de productie en uitzending van Europese programma’s, een netwerk van correspondenten en verschillende taaldiensten (Hongaars, Grieks, Portugees en Arabisch).

Geluidsrapportage van de EU

Radio is in veel lidstaten een betrouwbare bron van nieuws voor het publiek en meer recentelijk zijn nieuwe audioformaten zoals podcasts ingebed in de gewoontes van mensen om nieuws te consumeren. Deze actie is gericht op het stimuleren van innovatieve rapportage over EU-aangelegenheden met behulp van verschillende audioformaten, zowel via traditionele als digitale stations en platforms. Het omvat de productie en verspreiding van audioprogramma’s over EU-aangelegenheden door Europese media, zowel via de lucht als op digitale platforms.

Ondersteuning van de radio is verleend door middel van opeenvolgende oproepen. Na de laatste oproep werd een 2-jarige subsidieovereenkomst (4,4 miljoen EUR) voor 2023 en 2024 ondertekend met het radionetwerk Euranet Plus. In het kader van deze overeenkomst produceren en uitzenden elk van de 15 radiostations van het netwerk ten minste 10 minuten per week inhoud die de EU-aangelegenheden aan hun luisteraars uitlegt via meerdere gezichtspunten.  

In 2024 zal een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd.

Digitale rapportage van de EU

Online informatie wordt steeds populairder onder burgers als een van de meest geconsumeerde mediums, en digitale technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor debat. Deze actie is bedoeld om betrouwbare, gedeelde openbare ruimtes in de EU online te ondersteunen, waar Europeanen toegang hebben tot informatie en deelnemen aan pluralistische debatten, waardoor taalbarrières worden overwonnen.  

De Commissie ondersteunt digitale verslaglegging via verschillende projecten en acties. Deze actie bouwt voort op de resultaten van de voorbereidende actie Europese mediaplatforms. De multimedia-acties hebben ook betrekking op het verstrekken van datagestuurd nieuws over EU-aangelegenheden. Na een oproep in 2022 lopen twee projecten, de European Data News Hub en het European Data Journalism Network (EDJNet), tot het voorjaar van 2025.

In 2024 zal een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen voor digitale verslaglegging worden gepubliceerd.

EU-nieuws via mediahubs

Sinds 2020 nodigt de Commissie aanvragers uit om samen te werken en met nieuwe ideeën te komen om de curatie, productie en verspreiding van professionele nieuwsinhoud en non-fictieve programmering (bv. documentaires) via digitale mediaplatforms en productiehubs te vergroten.

In 2021 werd na een oproep tot het indienen van voorstellen steun ter waarde van 1,76 miljoen EUR toegekend aan een consortium van 16 nieuwsagentschappen, gecoördineerd door de dpa (Duits persagentschap). De partners hebben de „European Newsroom” opgericht, een ruimte voor correspondenten om samen te werken en op te leiden in Brussel met het oog op het produceren en verspreiden van nieuws over EU-aangelegenheden. De medefinanciering van de EU heeft betrekking op twee jaar (2022-2023). Naar aanleiding van deze actie heeft de Commissie in 2023 een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen van 8 miljoen EUR „Europese mediahubs” gelanceerd. De resultaten worden in april 2024 bekendgemaakt en de projecten lopen tot eind 2026.

Deze actie maakt deel uit van het Nieuwsinitiatief

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Mediavrijheid en pluralisme

De Europese Unie verdedigt mediavrijheid en -pluriformiteit als pijlers van de moderne democratie en faciliteert een vrij en open debat.

Zie ook

Mediageletterdheid

Mediageletterdheid is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Het stelt burgers van alle leeftijden in staat om door de moderne nieuwsomgeving te navigeren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Online desinformatie aanpakken

De Commissie pakt de verspreiding van online desinformatie en desinformatie aan om de bescherming van de Europese waarden en democratische systemen te waarborgen.

EU-steun aan de mediasector onderzoeken