Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor artificiële intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s te ontwikkelen en het AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering in Europa te voorkomen.

    Een robot schudt een menselijke hand

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie (AI) weerspiegelt de inzet van Europa om wereldwijd leiderschap te creëren op het gebied van betrouwbare AI. De meest recente actualisering van het plan is in 2021 gepubliceerd en is nauw afgestemd op de digitale en groene prioriteiten van de Commissie en de reactie van Europa op de COVID-19-pandemie.

Het gecoördineerde plan werd aanvankelijk gepubliceerd in 2018, als een gezamenlijke verbintenis tussen de Commissie, de EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland om het potentieel van Europa om wereldwijd te concurreren te maximaliseren. Als eerste stap in de richting van een dergelijke verbintenis zijn in het oorspronkelijke plan acties en financieringsinstrumenten vastgesteld voor de toepassing en ontwikkeling van KI in alle sectoren. Tegelijkertijd werden de lidstaten aangemoedigd om hun eigen nationale strategieën te ontwikkelen.

Het gecoördineerde plan van 2021 heeft tot doel de strategie om te zetten in actie door aan te dringen op:

  • investeringen in AI-technologieënversnellenom veerkrachtig economisch en sociaal herstel te stimuleren, ondersteund door de invoering van nieuwe digitale oplossingen
  • handelen over AI-strategieën en -programma’s door deze volledig en tijdig uit te voeren om ervoor te zorgen dat de EU ten volle profiteert van voordelen van first-mover adopter
  • AI-beleidafstemmenom fragmentatie weg te nemen en wereldwijde uitdagingen aan te pakken

Om dit te bereiken, bevat het geactualiseerde plan vier belangrijke reeksen beleidsdoelstellingen, ondersteund door concrete acties en met vermelding van het mogelijke financieringsmechanisme en het tijdschema om:

  1. scheppen van randvoorwaarden voor de ontwikkeling en opname van AI in de EU
  2. maak van de EU de plek waar excellentie gedijt van lab tot markt
  3. ervoor zorgen dat AI-technologieën voor mensen werken
  4. bouwen aan strategisch leiderschap in high-impact sectoren

Blauwe cirkel met tekst die het coördinatieplan voor AI weergeeft

 

Investering

De Commissie stelde voor dat de EU uit de programma’s Horizon Europa en Digitaal Europa ten minste 1 miljard EUR per jaar in KI investeert. Financiering op EU-niveau voor AI moet investeringen aantrekken en bundelen om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen en het effect te maximaliseren door de krachten te bundelen.

De faciliteit voor herstel en veerkracht biedt een ongekende kans om te moderniseren en te investeren in AI. Hierdoor kan de EU een wereldleider worden in de ontwikkeling en toepassing van mensgerichte, betrouwbare, veilige en duurzame AI-technologieën.

Achtergrond

De lidstaten en de Commissie hebben nauw samengewerkt en regelmatig bijeengekomen om te werken aan de belangrijkste acties die in het gecoördineerde plan van 2018 worden voorgesteld. Zij hebben vooruitgang geboekt op alle gebieden van het plan, onder meer door een gegevensstrategie voor te stellen, kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen en voorwaarden te scheppen voor excellentie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en toepassing van AI in Europa.

Al met al hebben de eerste twee jaar van uitvoering bevestigd dat gezamenlijke acties en gestructureerde samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie van cruciaal belang zijn voor het mondiale concurrentievermogen van de EU en het leiderschap op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van AI. De meeste lidstaten hebben nationale KI-strategieën vastgesteld en zijn begonnen met de tenuitvoerlegging ervan. De investeringen in AI zijn toegenomen en de EU heeft kritieke middelen kunnen mobiliseren om deze processen te ondersteunen.

In het gecoördineerde plan van 2021 worden de lidstaten verzocht de nationale AI-strategieën waar nodig te herzien en bij te werken. Sommige lidstaten hebben hun oorspronkelijke strategieën al bijgewerkt.

De onderstaande tabel laat zien hoe 23 van de 27 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland, vooruitgang hebben geboekt met hun nationale strategieën. De resterende nationale strategieën zullen naar verwachting ook binnenkort worden gepubliceerd.

 

Land

Strategie Status

Datum

Gerelateerde documenten

Oostenrijk

Gepubliceerd

Augustus 2021

Bijlage bij de strategie

België

In uitvoering

TBC

Strategisch verslag

Bulgarije

Gepubliceerd

December 2020

Strategie voor digitale transformatie

Kroatië

In uitvoering

TBC

 

Cyprus

Gepubliceerd

Januari 2020

Verslag over het concurrentievermogen

Tsjechische Republiek

Gepubliceerd

Mei 2019

 

Denemarken

Gepubliceerd

Maart 2019

Strategie voor digitale groei

Estland

Gepubliceerd

Juli 2019

Rapport van de taskforce

Finland

Gepubliceerd

Oktober 2017

Tussentijds verslag

Frankrijk

Gepubliceerd

Maart 2018

Strategie update

Duitsland

Gepubliceerd

November 2018

Strategie update

Data strategie

Griekenland

In uitvoering

TBC

Voorlopige strategie

Hongarije

Gepubliceerd

September 2020

 

Ierland

Gepubliceerd

Juli 2021

Open data strategie

Italië

Gepubliceerd

September 2020

Strategie update

Open actieplan van de overheid

Letland

Gepubliceerd

Februari 2020

 

Litouwen

Gepubliceerd

Maart 2019

 

Luxemburg

Gepubliceerd

Mei 2019

 

Malta

Gepubliceerd

Oktober 2019

Stappenplan 2025

Ethisch kader

Nederland

Gepubliceerd

Oktober 2019

Geintegreerd programma

Noorwegen

Gepubliceerd

Januari 2020

Onze nieuwe digitale wereld

Data als een resourse

Polen

Gepubliceerd

December 2020

Gegevensgids openen

Portugal

Gepubliceerd

Juni 2019

Strategie voor Advanced Computing

Roemenië

In uitvoering

TBC

Ontwerp van nationale strategie

Slowakije

Gepubliceerd

Juli 2019

Actieplan voor digitale transformatie

Nationale R&D-programma’s

Slovenië

Gepubliceerd

Mei 2021

 

Spanje

Gepubliceerd

December 2020

Digitale agenda

Digitaal vaardighedenplan

Zweden

Gepubliceerd

Mei 2018

 

Zwitserland

Gepubliceerd

December 2019

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

 

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Digitaal decennium 2030: Commissie stelt indicatoren vast om de digitale transformatie van Europa te monitoren en geeft richtsnoeren aan de lidstaten

Vandaag heeft de Commissie de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) vastgesteld om de vooruitgang te kunnen meten die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen voor het digitale decennium 2030, en richtsnoeren gepubliceerd over de wijze waarop de lidstaten hun nationale routekaarten moeten structureren om de digitale streefcijfers te halen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Een Europese benadering van artificiële intelligentie

De EU-aanpak van artificiële intelligentie is gericht op excellentie en vertrouwen, met als doel de onderzoeks- en industriële capaciteit te vergroten en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.

Zoek verder

AI excellentie bloeit van het lab naar de markt

Het gecoördineerde plan inzake kunstmatige intelligentie bevat een concrete reeks gezamenlijke acties voor de Europese Commissie en de lidstaten om wereldwijd leiderschap op het gebied van betrouwbare AI te creëren.

Zie ook

De Europese AI-alliantie

De Europese AI-alliantie is een initiatief van de Europese Commissie om een open beleidsdialoog over artificiële intelligentie op te zetten. Sinds de oprichting in 2018 heeft de AI Alliance ongeveer 6000 belanghebbenden betrokken via regelmatige evenementen, openbare...