Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD)

De herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten creëert een mediakader voor het digitale decennium van Europa.

    Een rij van verschillende stijlen van microfoons op een lichte turquoise achtergrond, ze vertegenwoordigen delen van audiovisuele mediadiensten

© image by BrAt_PiKaChU - Getty Images/iStock

De herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) werd door de Commissie voorgesteld en was het onderwerp van intensieve onderhandelingen tussen de medewetgevers. Het Europees Parlement heeft een verslag over de verlening van audiovisuele mediadiensten aangenomen. De Raad heeft de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten in 2018 aangenomen, ter afronding van het wetgevingsproces. De lidstaten hadden tot september 2020 de tijd om de richtlijn audiovisuele mediadiensten in hun nationale wetgeving om te zetten.

Wat is er nieuw in de herziene AVMSD?

De herziene AVMSD biedt veel nieuwe elementen: 

  • Een versterkt beginsel van het land van herkomst, met meer duidelijkheid over welke de regels van de lidstaten van toepassing zijn, aangepaste afwijkingsprocedures voor tv-omroepen en aanbieders van on-demanddiensten en mogelijkheden voor afwijkingen in geval van bezorgdheid over de openbare veiligheid en ernstige risico’s voor de volksgezondheid.
  • Een uitbreiding van bepaalde audiovisuele regels tot platforms voor het delen van video’s en sociale mediadiensten.
  • Een betere bescherming van minderjarigen tegen schadelijke inhoud in de onlinewereld, onder meer door de bescherming van video-on-demanddiensten te versterken.
  • Versterkte bescherming van tv- en video-on-demand tegen het aanzetten tot geweld of haat, en tegen publieke provocaties om terroristische misdrijven te plegen.
  • Meer verplichtingen ter bevordering van Europese producties voor diensten op aanvraag.
  • Meer flexibiliteit in televisiereclame, waardoor omroeporganisaties vrijer kunnen kiezen wanneer ze gedurende de dag advertenties weergeven. De totale limiet is vastgesteld op 20 % van de uitzendtijd tussen 6:00 en 18:00 uur met hetzelfde aandeel toegestaan tijdens prime time (van 18:00 tot middernacht).
  • Strengere bepalingen om kinderen te beschermen tegen ongepaste audiovisuele commerciële communicatie. Videoplatforms moeten ook voldoen aan bepaalde verplichtingen voor commerciële communicatie.
  • Onafhankelijkheid van audiovisuele regelgevers.

Achtergrond

Het medialandschap is de afgelopen tien jaar drastisch veranderd. In plaats van voor de familie-tv te zitten, kijken miljoenen Europeanen nu online content op verschillende mobiele apparaten. 

De Commissie heeft in mei 2016 een herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten voorgesteld met een nieuwe aanpak voor onlineplatforms die audiovisuele inhoud verspreiden. De huidige EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten regelt EU-brede coördinatie van de nationale wetgeving inzake alle audiovisuele media.

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging georganiseerd om de standpunten van alle belanghebbenden te onderzoeken over hoe het Europese audiovisuele medialandschap in het digitale tijdperk geschikt kan worden gemaakt. Het document is beschikbaar in alle EU-talen. 

Om andere uitdagingen voor de werking van de interne mediamarkt aan te pakken, heeft de Commissie in september 2022een voorstel voor de Europese wet inzake de vrijheid van de media ingediend. Een van de voorgestelde maatregelen is de transformatie van de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA), opgericht in het kader van de AVMSD tot een nieuwe Europese raad voor mediadiensten.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Audiovisual media: Commission calls on Member States to fully transpose EU rules on audiovisual content

The European Commission has sent this week a reasoned opinion to Czechia, Estonia, Ireland, Spain, Croatia, Italy, Cyprus, Slovenia and Slovakia for failing to provide information about the implementation of the EU Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) into their national laws. The new rules apply on all audiovisual media, both traditional TV broadcasts and on-demand services, as well as video-sharing platforms. They aim to create a regulatory framework fit for the digital age, leading to a safer, fairer and more diverse audiovisual landscape.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Audiovisuele en mediadiensten

Tegenwoordig kunnen we onze favoriete programma’s niet alleen op tv bekijken, maar ook online. Deze shows zijn onderworpen aan de regels van de interne markt.

Zoek verder

Vergadering van het contactcomité

Het Contactcomité houdt toezicht op de uitvoering van de richtlijn audiovisuele mediadiensten en de ontwikkelingen in de sector en is een forum voor gedachtewisseling.

Audiovisuele regelgevers

Op deze pagina vindt u een lijst van regelgevende instanties van de Europese Unie op het gebied van audiovisuele mediadiensten.

Toepassing en implementatie van AVMSD

De Commissie zorgt ervoor dat de richtlijn door de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd en wordt nageleefd door aanbieders van audiovisuele mediadiensten.

Inhoud en distributieregels in de AVMSD

De richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) zorgt ervoor dat mediadiensten in de rechtsgebieden van de lidstaten bijdragen tot gelijkheid en toegankelijkheid.

Zie ook

Mediaconvergentie

De transformatie van het audiovisuele medialandschap biedt mogelijkheden voor nieuwe ervaringen en kansen. Het stelt ook veel vragen voor ons.

Programma Creatief Europa MEDIA

Het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa is bedoeld ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrie.

Het Europees Filmforum

Het European Film Forum is een platform voor een gestructureerde dialoog tussen beleidsmakers en belanghebbenden in de audiovisuele sector.