Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD)

De herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten creëert een mediakader voor het digitale decennium van Europa.

    Een rij van verschillende stijlen microfoons op een lichte turquoise achtergrond, ze vertegenwoordigen delen van audiovisuele mediadiensten

© image by BrAt_PiKaChU - Getty Images/iStock

De herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) werd door de Commissie voorgesteld en was het onderwerp van intensieve onderhandelingen tussen de medewetgevers. Het Europees Parlement heeft een verslag over de levering van audiovisuele mediadiensten aangenomen. De Raad heeft de herziene AVMSD in 2018 aangenomen, waarmee het wetgevingsproces werd voltooid. Delidstaten hadden tot september 2020 de tijd om de AVMSD om te zetten in hun nationale wetgeving.

Wat is nieuw in de herziene AVMSD?

De herziene AVMSD biedt veel nieuwe elementen: 

  • Een versterkt oorsprongslandbeginsel, met meer duidelijkheid over de toepassing van de regels van de lidstaten, onderlinge afstemming van de derogatieprocedures voor televisieomroepen en aanbieders van diensten op aanvraag, en mogelijkheden voor afwijkingen in geval van bezorgdheid over de openbare veiligheid en ernstige risico’s voor de volksgezondheid.
  • Een uitbreiding van bepaalde audiovisuele regels tot videoplatforms en socialemediadiensten.
  • Een betere bescherming van minderjarigen tegen schadelijke inhoud in de onlinewereld, onder meer door de bescherming van video-on-demanddiensten te versterken.
  • Versterkte bescherming van televisie en video-on-demand tegen aanzetten tot geweld of haat, en publieke provocatie tot het plegen van terroristische misdrijven.
  • Grotere verplichtingen om Europese producties voor diensten op aanvraag te bevorderen.
  • Meer flexibiliteit in televisiereclame, waardoor omroepen vrijer kunnen kiezen wanneer ze advertenties gedurende de dag weergeven. De totale limiet is vastgesteld op 20 % van de zendtijd tussen 6:00 en 18:00 uur met hetzelfde aandeel toegestaan tijdens prime time (van 18:00 tot middernacht).
  • Aangescherpte bepalingen om kinderen te beschermen tegen ongepaste audiovisuele commerciële communicatie. Videoplatforms moeten ook bepaalde verplichtingen voor commerciële communicatie nakomen.
  • Onafhankelijkheid van audiovisuele regelgevers.

Achtergrond

Het medialandschap is de afgelopen tien jaar drastisch verschoven. In plaats van voor de tv van de familie te zitten, kijken miljoenen Europeanen nu online op verschillende mobiele apparaten. 

De Commissie heeft in mei 2016 een herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten voorgesteld, die een nieuwe aanpak omvatte voor onlineplatforms die audiovisuele inhoud verspreiden. De huidige richtlijn audiovisuele mediadiensten van de EU regelt de EU-brede coördinatie van de nationale wetgeving inzake alle audiovisuele media.

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging georganiseerd om de standpunten van alle belanghebbenden te raadplegen over hoe het Europese audiovisuele medialandschap geschikt kan worden gemaakt voor het doel in het digitale tijdperk. Het document is beschikbaar in alle EU-talen. 

Om andere uitdagingen voor de werking van de interne mediamarkt aan te pakken, heeft de Commissie in september 2022 een voorstel voor de Europese wet inzake mediavrijheid ingediend. Een van de voorgestelde maatregelen is de omvorming van de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA), opgericht in het kader van de AVMSD, tot een nieuwe Europese raad voor mediadiensten.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Audiovisual media: Commission calls on Member States to fully transpose EU rules on audiovisual content

The European Commission has sent this week a reasoned opinion to Czechia, Estonia, Ireland, Spain, Croatia, Italy, Cyprus, Slovenia and Slovakia for failing to provide information about the implementation of the EU Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) into their national laws. The new rules apply on all audiovisual media, both traditional TV broadcasts and on-demand services, as well as video-sharing platforms. They aim to create a regulatory framework fit for the digital age, leading to a safer, fairer and more diverse audiovisual landscape.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Audiovisuele en mediadiensten

Tegenwoordig kunnen we onze favoriete programma’s niet alleen op tv bekijken, maar ook online. Deze shows zijn onderworpen aan de regels van de interne markt.

Zoek verder

Vergadering van het contactcomité

Het Contactcomité houdt toezicht op de uitvoering van de richtlijn audiovisuele mediadiensten en de ontwikkelingen in de sector en is een forum voor gedachtewisseling.

Audiovisuele regelgevers

Op deze pagina vindt u een lijst van regelgevende instanties van de Europese Unie op het gebied van audiovisuele mediadiensten.

Toepassing en implementatie van AVMSD

De Commissie zorgt ervoor dat de richtlijn door de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd en wordt nageleefd door aanbieders van audiovisuele mediadiensten.

Audiovisuele commerciële communicatie

De richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) regelt commerciële communicatie zoals de promotie van goederen en diensten in de audiovisuele wereld.

Inhoud en distributieregels in de AVMSD

De richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) zorgt ervoor dat mediadiensten in de rechtsgebieden van de lidstaten bijdragen tot gelijkheid en toegankelijkheid.

Zie ook

Mediaconvergentie

De transformatie van het audiovisuele medialandschap biedt mogelijkheden voor nieuwe ervaringen en kansen. Het stelt ook veel vragen voor ons.

MEDIA-programma Creatief Europa

Het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa is bedoeld ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrie.

Het Europees Filmforum

Het European Film Forum is een platform voor een gestructureerde dialoog tussen beleidsmakers en belanghebbenden in de audiovisuele sector.