Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie UE dla naukowców i innowatorów cyfrowych

Komisja oferuje szeroki zakres wsparcia naukowcom i innowatorom cyfrowym, począwszy od programów takich jak „Horyzont Europa” po finansowanie innowacji i wiele innych.

Unia Europejska (UE) jest największą potęgą naukową na świecie. Stanowi prawie jedną trzecią światowej produkcji naukowej i technologicznej. Obecnie pracuje nad tym, aby pomysły naukowców i innowatorów cyfrowych stały się udanymi produktami i technologiami.

Jednym z celów UE na cyfrową dekadę jest wspieranie badań naukowych i innowacji. Ma ona na celu podwojenie liczby jednorożców w UE – firm, które osiągają wartość 1 mld USD bez notowania na giełdzie. I chce nadal rosnąć innowacyjne scale-upy w latach 2020-tych.

W związku z tym UE wspiera naukowców i innowatorów cyfrowych poprzez programy takie jak:

 • Program „Horyzont Europa”
 • Nowy program innowacji
 • Europejska Rada ds. Innowacji
 • Radar innowacji

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o każdej z tych inicjatyw.

Program „Horyzont Europa”

Program „Horyzont Europa” jest największym w historii programem UE w zakresie badań naukowych i innowacji, dysponującym budżetem w wysokości 95 mld EUR na lata 2021–2027, z wyłączeniem inwestycji publicznych i prywatnych, które przyciągają projekty.

Jego finansowanie pomogło jednostkom i grupom w osiąganiu przełomów i odkryć, takich jak zdjęcia czarnych dziur w kosmosie i pierwszych na świecie w laboratoriach, takich jak finansowanie BioNTech dla ich szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. I to pomaga wprowadzić te pomysły z laboratorium na rynek.

Program „Horyzont Europa” koncentruje się na badaniach naukowych i innowacjach w wielu dziedzinach, w tym: 

 • Sztuczna inteligencja i robotyka
 • Internet nowej generacji
 • Obliczenia wielkiej skali
 • Duże zbiory danych
 • Kluczowe technologie cyfrowe
 • 6G

Możliwości finansowania programu „Horyzont Europa” są wymienione na stronie poświęconej finansowaniu i przetargom. Bezpośrednie porady są dostępne za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych w ramach programu „Horyzont Europa”. Krajowe punkty kontaktowe udzielają wskazówek dotyczących: 

 1. wybór odpowiednich tematów i rodzajów działań w ramach programu „Horyzont Europa”;
 2. procedury administracyjne i kwestie umowne;
 3. szkolenia i pomoc w zakresie pisania wniosków;
 4. rozpowszechnianie dokumentacji, takiej jak formularze, wytyczne i podręczniki;
 5. poszukiwanie partnerów.

Platforma wyników programu Horizon reklamuje około 1350 wyników projektów, pomagając im dopasować je do partnerów, inwestorów w najnowocześniejszych technologiach i zawierania umów licencyjnych.

Nowy europejski program innowacji

Nowy europejski program innowacji postawi Europę w czołówce innowacji i przedsiębiorstw typu start-up w dziedzinie zaawansowanych technologii. Ma on pomóc Europie w rozwijaniu nowych technologii w celu sprostania pilnym wyzwaniom społecznym. Poprawi on dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up oraz poprawi warunki umożliwiające innowatorom eksperymentowanie.

Ponadto w ramach europejskiego programu innowacji powstanie „regionalne doliny innowacji” w celu wzmocnienia i połączenia podmiotów innowacyjnych w Europie, w tym w regionach pozostających w tyle. Pomoże również przyciągnąć i zatrzymywać talenty poprzez szkolenia i wsparcie.

Europejska Rada ds. Innowacji

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) jest ambitną inicjatywą mającą na celu przekształcenie nauki w biznes. Oferuje dotacje i kapitał własny małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) i przedsiębiorstwom typu start-up w celu wspierania przełomowych innowacji od badań na wczesnym etapie po weryfikację koncepcji, transfer technologii i scale-up.

SamaEIC oferuje finansowanie innowatorom, takim jak przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i naukowcy. Mogą one otrzymać finansowanie w wysokości do 2,5 mln EUR, aby umożliwić im opracowanie skutecznych i skalowalnych projektów. Tymczasem finansowanie w wysokości do 4 mln EUR może zostać wykorzystane, aby umożliwić partnerom z różnych części UE wspólne opracowywanie innowacyjnych pomysłów.

Nowy fundusz kapitałowy EIC zapewnia kapitał własny w wysokości 0,5–15 mln EUR dla przełomowych przedsiębiorstw innowacyjnych wybranych do wsparcia finansowania mieszanego EIC Accelerator.

W ramach platformy wspólnotowej EIC istnieje szereg innych opcji wsparcia dla naukowców i innowatorów cyfrowych.

Radar innowacji

RadarInnowacji identyfikuje innowacje o dużym potencjale i kluczowych innowatorach w projektach finansowanych przez UE. Pokazuje osiągnięcia w zakresie unijnego finansowania innowacji i pomaga w nawiązywaniu kontaktów z innowatorami, którzy mają potencjał do powielania sukcesów innych europejskich przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie unijne, takich jak Skype, TomTom i ARM Holdings.

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Zobacz też

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) jest nowym unijnym programem finansowania ukierunkowanym na wprowadzanie technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej.