Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie UE dla naukowców i innowatorów cyfrowych

Komisja oferuje szeroki zakres wsparcia naukowcom i innowatorom cyfrowym, począwszy od programów takich jak „Horyzont Europa” po finansowanie innowacji i wiele innych.

Unia Europejska (UE) jest największą potęgą naukową na świecie. Stanowi prawie jedną trzecią światowej produkcji naukowej i technologicznej. Obecnie pracuje nad tym, aby pomysły naukowców i innowatorów cyfrowych stały się udanymi produktami i technologiami.

Jednym z celów UE na cyfrową dekadę jest wspieranie badań naukowych i innowacji. Ma ona na celu podwojenie liczby jednorożców w UE – firm, które osiągają wartość 1 mld USD bez notowania na giełdzie. I chce nadal rosnąć innowacyjne scale-upy w latach 2020-tych.

W związku z tym UE wspiera naukowców i innowatorów cyfrowych poprzez programy takie jak:

 • Program „Horyzont Europa”
 • Nowy program innowacji
 • Europejska Rada ds. Innowacji
 • Radar innowacji

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o każdej z tych inicjatyw.

Program „Horyzont Europa”

Program „Horyzont Europa” jest największym w historii programem UE w zakresie badań naukowych i innowacji, dysponującym budżetem w wysokości 95 mld EUR na lata 2021–2027, z wyłączeniem inwestycji publicznych i prywatnych, które przyciągają projekty.

Jego finansowanie pomogło jednostkom i grupom w osiąganiu przełomów i odkryć, takich jak zdjęcia czarnych dziur w kosmosie i pierwszych na świecie w laboratoriach, takich jak finansowanie BioNTech dla ich szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. I to pomaga wprowadzić te pomysły z laboratorium na rynek.

Program „Horyzont Europa” koncentruje się na badaniach naukowych i innowacjach w wielu dziedzinach, w tym: 

 • Sztuczna inteligencja i robotyka
 • Internet nowej generacji
 • Obliczenia wielkiej skali
 • Duże zbiory danych
 • Kluczowe technologie cyfrowe
 • 6G

Możliwości finansowania programu „Horyzont Europa” są wymienione na stronie poświęconej finansowaniu i przetargom. Bezpośrednie porady są dostępne za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych w ramach programu „Horyzont Europa”. Krajowe punkty kontaktowe udzielają wskazówek dotyczących: 

 1. wybór odpowiednich tematów i rodzajów działań w ramach programu „Horyzont Europa”;
 2. procedury administracyjne i kwestie umowne;
 3. szkolenia i pomoc w zakresie pisania wniosków;
 4. rozpowszechnianie dokumentacji, takiej jak formularze, wytyczne i podręczniki;
 5. poszukiwanie partnerów.

Platforma wyników programu Horizon reklamuje około 1350 wyników projektów, pomagając im dopasować je do partnerów, inwestorów w najnowocześniejszych technologiach i zawierania umów licencyjnych.

Nowy europejski program innowacji

Nowy europejski program innowacji postawi Europę w czołówce innowacji i przedsiębiorstw typu start-up w dziedzinie zaawansowanych technologii. Ma on pomóc Europie w rozwijaniu nowych technologii w celu sprostania pilnym wyzwaniom społecznym. Poprawi on dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up oraz poprawi warunki umożliwiające innowatorom eksperymentowanie.

Ponadto w ramach europejskiego programu innowacji powstanie „regionalne doliny innowacji” w celu wzmocnienia i połączenia podmiotów innowacyjnych w Europie, w tym w regionach pozostających w tyle. Pomoże również przyciągnąć i zatrzymywać talenty poprzez szkolenia i wsparcie.

Europejska Rada ds. Innowacji

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) jest ambitną inicjatywą mającą na celu przekształcenie nauki w biznes. Oferuje dotacje i kapitał własny małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) i przedsiębiorstwom typu start-up w celu wspierania przełomowych innowacji od badań na wczesnym etapie po weryfikację koncepcji, transfer technologii i scale-up.

SamaEIC oferuje finansowanie innowatorom, takim jak przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i naukowcy. Mogą one otrzymać finansowanie w wysokości do 2,5 mln EUR, aby umożliwić im opracowanie skutecznych i skalowalnych projektów. Tymczasem finansowanie w wysokości do 4 mln EUR może zostać wykorzystane, aby umożliwić partnerom z różnych części UE wspólne opracowywanie innowacyjnych pomysłów.

Nowy fundusz kapitałowy EIC zapewnia kapitał własny w wysokości 0,5–15 mln EUR dla przełomowych przedsiębiorstw innowacyjnych wybranych do wsparcia finansowania mieszanego EIC Accelerator.

W ramach platformy wspólnotowej EIC istnieje szereg innych opcji wsparcia dla naukowców i innowatorów cyfrowych.

Radar innowacji

RadarInnowacji identyfikuje innowacje o dużym potencjale i kluczowych innowatorach w projektach finansowanych przez UE. Pokazuje osiągnięcia w zakresie unijnego finansowania innowacji i pomaga w nawiązywaniu kontaktów z innowatorami, którzy mają potencjał do powielania sukcesów innych europejskich przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie unijne, takich jak Skype, TomTom i ARM Holdings.

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Zobacz też

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to unijny program finansowania skoncentrowany na udostępnianiu technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, obywatelom i administracji publicznej.