Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie UE dla naukowców i innowatorów cyfrowych

Komisja oferuje szeroki zakres wsparcia badaczom i innowatorom cyfrowym, od programów takich jak program „Horyzont Europa” po finansowanie innowacji i wiele innych.

Unia Europejska (UE) jest największą na świecie potęgą naukową. Stanowi prawie jedną trzecią światowej produkcji naukowej i technologicznej. Obecnie pracuje nad tym, aby pomysły naukowców i innowatorów cyfrowych stały się skutecznymi produktami i technologiami.

Jednym z celów UE na dekadę cyfrową jest wspieranie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest podwojenie liczby unijnych jednorożców – przedsiębiorstw, które osiągają wartość 1 mld USD, nie będąc notowanymi na giełdzie. I chce, aby w latach 2020-tych nadal rozwijała się innowacyjna skala wzrostu.

W związku z tym UE wspiera naukowców i innowatorów cyfrowych poprzez programy takie jak:

 • Program „Horyzont Europa”
 • Nowy program innowacji
 • Europejska Rada ds. Innowacji
 • Innowacyjna Radar

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o każdej z tych inicjatyw.

Program „Horyzont Europa”

Program„Horyzont Europa” jest największym w historii programem UE w zakresie badań naukowych i innowacji, którego budżet na lata 2021–2027 wynosi 95 mld EUR, z wyłączeniem inwestycji publicznych i prywatnych, które przyciągają projekty.

Jego finansowanie pomogło osobom i grupom osiągnąć przełomy i odkrycia, takie jak zdjęcia czarnych dziur w kosmosie i pierwsze na świecie w laboratoriach, takich jak finansowanie BioNTech na ich szczepionkę mRNA przeciwko COVID-19. I pomaga wprowadzić te pomysły z laboratorium na rynek.

Program „Horyzont Europa” koncentruje się na badaniach naukowych i innowacjach w wielu dziedzinach, w tym: 

 • AI i robotyka
 • Internet nowej generacji
 • Obliczenia owysokiej wydajności
 • Big Data
 • Kluczowe technologie cyfrowe
 • 6G

Możliwości finansowania programu „Horyzont Europa” są wymienione na stronie poświęconej finansowaniu i przetargom. Bezpośrednie porady dostępne są za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych ds. programu „Horyzont Europa”. Krajowe punkty kontaktowe udzielają wskazówek dotyczących: 

 1. wybór odpowiednich tematów i rodzajów działań w ramach programu „Horyzont Europa”;
 2. procedury administracyjne i kwestie umowne;
 3. szkolenia i pomoc w zakresie pisania wniosków;
 4. rozpowszechnianie dokumentacji, takiej jak formularze, wytyczne i podręczniki;
 5. poszukiwanie partnerów.

Platforma wyników programu Horizon reklamuje około 1350 wyników projektów, pomagając w dopasowywaniu ich do partnerów, inwestorów w najnowocześniejszych technologiach i znajdowaniu umów licencyjnych.

Nowy europejski program innowacji

Nowy europejski program innowacji postawi Europę w czołówce innowacji zaawansowanych technologii i przedsiębiorstw typu start-up. Jej celem jest pomoc Europie w rozwijaniu nowych technologii w celu sprostania naglącym wyzwaniom społecznym. Poprawi on dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up oraz poprawi warunki, aby umożliwić innowatorom eksperymentowanie.

Ponadto w ramach europejskiego programu innowacji utworzy się „regionalne doliny innowacji”, aby wzmocnić i połączyć podmioty zajmujące się innowacjami w Europie, w tym w regionach pozostających w tyle. Pomoże to również przyciągnąć i zatrzymać talent poprzez szkolenia i wsparcie.

Europejska Rada ds. Innowacji

EuropejskaRada ds. Innowacji (EIC) jest ambitną inicjatywą mającą na celu przekształcenie nauki w biznes. Oferuje dotacje i kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i start-upów w celu wspierania przełomowych innowacji od badań na wczesnym etapie po weryfikację koncepcji, transfer technologii i scale-up.

Sama EIC oferuje finansowanie dla innowatorów, takich jak przedsiębiorcy, firmy i naukowcy. Mogą one otrzymać finansowanie w wysokości do 2,5 mln EUR, aby umożliwić im opracowanie skutecznych i skalowalnych projektów. Tymczasem finansowanie w wysokości do 4 mln EUR może zostać wykorzystane, aby umożliwić partnerom z różnych części UE wspólne opracowywanie innowacyjnych pomysłów.

Nowy fundusz kapitałowy EIC zapewnia kapitał własny w wysokości 0,5–15 mln EUR dla przełomowych przedsiębiorstw innowacyjnych wybranych do wsparcia finansowania mieszanego EIC Accelerator.

W ramach wspólnotowej platformy EIC istnieje szereg innych opcji wsparcia dla naukowców i innowatorów cyfrowych.

Innowacyjna Radar

Rada ds. Innowacji identyfikuje innowacje z dużym potencjałem i kluczowymi innowatorami w projektach finansowanych przez UE. Pokazuje osiągnięcia unijnego finansowania innowacji i pomaga ludziom w kontaktach z innowatorami, którzy mają potencjał powielania sukcesów innych europejskich przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie unijne, takich jak Skype, TomTom i ARM Holdings.

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Zobacz też

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.