Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

ConnectUniversity w zakresie wdrażania 5G: Inteligentne społeczności i korytarze

Ta sesja jest drugą z serii poświęconej CEF Digital. Wynika z tego, że w dniu 19 lutego przedstawiono ogólny przegląd programu i wcześniejszych zaproszeń do składania wniosków (wezwania 1–3).

CONNECT University on 5G deployment: Smart Communities and Corridors

DG Connect

Tym razem sesja skupi się na przyspieszeniu wdrażania sieci 5G i będzie się składać z dwóch głównych części:

  • • 5G dla inteligentnych społeczności
    • korytarze transgraniczne 5G 

Będzie to okazja do omówienia kluczowej roli sieci 5G i tego, w jaki sposób może ona umożliwić innowacje w ramach transformacji cyfrowej UE.

Projekt porządku obrad

Moderator: Rachele Civitareale, specjalista ds. komunikacji, jednostka B5, Inwestycje w sieci o dużej pojemności

11:30 – 11:40 – Ustawienie sceny – Czym jest CEF Digital? 
• Gerasimos SOFIANATOS, zastępca kierownika działu B.5 „Inwestycje w sieci wysokiego ryzyka”, DG CONNECT

5G dla inteligentnych społeczności

11:40 – 11:55 – Wprowadzenie i ogólna historia zaproszeń do składania wniosków dotyczących sieci 5G na rzecz inteligentnych społeczności w ramach instrumentu CEF Digital
• Stavros KALAPOTHAS, dział ds. polityki B.5 „Inwestycje w sieci o dużej skali”, DG CONNECT

11:55 – 12:20 – Prezentacja projektów 5G na rzecz inteligentnych społeczności finansowanych w ramach CEF Digital
• Bernadett Koteles-DEGRENDELE, starszy analityk biznesu cyfrowego, dział B.5. Inwestycje w sieci o dużej skali, DG CONNECT

Korytarze 5G

12:20 – 12:30 – Unijna wizja 5G jako kluczowego czynnika wspomagającego
• Christian MICAS, starszy urzędnik ds. polityki E.1., przyszłe systemy łączności

12:30 – 12:40 – Prezentacja projektów korytarzy 5G finansowanych w ramach CEF Digital
• Bianca Jitea, dział ds. polityki E.1., przyszłe systemy łączności

12:40 – 12:50 – Filmy (projekty finansowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę”)

12:50 – 13:00 – Pytania i odpowiedzi 

Pliki do pobrania

5G deployment - Smart Communities & Corridors
Pobierz