Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Jesienna szkoła uniwersytecka: Bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa

Eksperci wysokiego szczebla wywodzący się z instytucji UE, przemysłu i środowiska akademickiego omówią podczas 10 sesji najnowsze innowacje w zakresie infrastruktury cyfrowej, odnosząc się do tego, w jaki sposób możemy rozszerzyć naszą łączność przy jednoczesnej optymalizacji istniejących systemów.

Zdjęcie z tytułem „Unia jesienna szkoła 2022 – Bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa”

Chcesz uzyskać najnowocześniejszy przegląd głównych filarów infrastruktury cyfrowej UE?

Jesienna szkoła uniwersytecka w 2022 r. będzie gospodarzem całego tygodnia poświęconego temu zagadnieniu, analizując, w jaki sposób najnowocześniejsze rozwiązania tego dziesięciolecia wpisują się w istniejące rozwiązania, wspierając system gospodarki o obiegu zamkniętym przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Tematy będą obejmować pokrycie gigabitowe, mikroprocesory, systemy przetwarzania danych, serwery danych, Web 3, obliczenia wielkiej skali, platformy przemysłowe oraz 5G i przyszłe generacje mobilne.

Ponadto nasi prelegenci wspólnie z publicznością ocenią, w jaki sposób systemy te mogą ewoluować w nadchodzącym dziesięcioleciu i jakie bariery mogą napotykać. Wspólnie z nimi zapoznaj się z możliwymi do przewidzenia wyzwaniami i znajdziesz odpowiedzi na najpilniejsze pytania strategiczne.

Ponadto prowadzone będą dyskusje na temat sposobu interakcji infrastruktury cyfrowej i technologii cyfrowych z dotychczasowymi systemami oraz sposobu zarządzania nimi w sposób zrównoważony i zasobooszczędny.

Jesienna szkoła przyjmie szeroką perspektywę obejmującą kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe, które należy uwzględnić we wszelkich działaniach politycznych.

 

„Europa dlaobywateli”

Dzień I, 26 września

 

Dzień II, 27 września

 

Dzień III, 28 września

 

Dzień IV, 29 września

 

Dzień V, 30 września