Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

CONNECT University - Broadband Investment Handbook (Uniwersytet CONNECT - Podręcznik inwestycji w sieci szerokopasmowe)

Sesja wstępna poświęcona niedawno opublikowanemu "Podręcznikowi inwestycji szerokopasmowych".

CONNECT University - Broadband Investment Handbook

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Podręcznik inwestycji w sieci szerokopasmowe wyposaża organy publiczne w narzędzia do planowania, wdrażania i monitorowania projektów w zakresie sieci szerokopasmowych. Jest on aktualizowany o najnowsze informacje technologiczne i regulacyjne, w tym o nowy rozdział dotyczący pomocy państwa. Podręcznik ma być doskonałym źródłem informacji na temat włączenia cyfrowego i wzrostu gospodarczego.

PORZĄDEK OBRAD:

Moderator: Rachele CIVITAREALE, specjalistka ds. komunikacji, dział B5, Inwestycje w sieci o dużej przepustowości, DG CNNECT

Wprowadzenie:

  • Do potwierdzenia – Franco ACCORDINO, kierownik działu B.5 „Inwestycje w sieci o dużej przepustowości”, DG CONNECT

Cele ogólne i szczegółowe:

  • Pietro PANTALISSI, Case Handler, Dział C.4, Pomoc Państwa, DG COMPwspółautor podręcznika

Struktura i główna treść:

  • Marco FORZATI, ekspert ds. sieci szerokopasmowych, BCO Support Facility, współautor i redaktor podręcznika
  • Pietro PANTALISSI, Case Handler, Dział C.4, Pomoc Państwa, DG COMPwspółautor podręcznika

Pytania i odpowiedzi